wazne terminy podatkowe kiedy zaplacic vat dochodowy oraz zus

Ważne terminy podatkowe – kiedy zapłacić VAT, dochodowy oraz ZUS

Wszystko byłoby prostsze, gdyby terminy rozliczeń podatkowych przypadały cyklicznie na tę samą datę.

Niestety, w zależności od rodzaju podatku, a także wybranej formy opodatkowania, obowiązują różne terminy. Ponadto niektóre deklaracje podatkowe należy składać każdego miesiąca, inne co kwartał, a jeszcze inne dopiero po zakończeniu roku rozliczeniowego.

Jakie terminy płatności podatku przewiduje polski system prawny?

Czy podatnik zawsze musi składać deklarację podatkową PIT?

Podstawową zasadą jest obowiązek złożenia deklaracji podatkowej, na podstawie której następuje rozliczenie dochodu uzyskanego w poprzednim roku rozliczeniowym. Dlatego złożenie deklaracji jest obowiązkiem każdego, kto taki dochód uzyskał, choćby wynosił on zaledwie złotówkę.

Obowiązek składania deklaracji istnieje także wówczas, gdy podatnik zamiast dochodu uzyskał stratę. Ma to znaczenie dla odliczeń kosztów uzyskania przychodów w następnych 5 latach podatkowych. To samo dotyczy sytuacji, gdy podatnik uzyskał przychody równe kosztom ich uzyskania. W złożeniu deklaracji podatkowej nie chodzi więc o wysokość przychodu lub straty, ale o sam fakt ich wypracowania w danym roku podatkowym.

W przepisach podatkowych występuje także pojęcie kwoty wolnej od podatku, poniżej której obowiązek podatkowy nie istnieje. Nie oznacza to jednak, że osoba, która wypracowała taki przychód, nie musi go zgłosić do urzędu skarbowego. Obowiązek deklaracji wciąż jest aktualny, z tym że kwota podatku do zapłaty wyniesie w tym przypadku 0 zł. Obowiązek złożenia deklaracji nie dotyczy także przychodów całkowicie zwolnionych z opodatkowania – wówczas podatnik nie ma obowiązku dokumentowania ich uzyskania.

Podatek dochodowy – do kiedy należy rozliczyć PIT

W przypadku deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, termin ich złożenia zależy od wybranej formy opodatkowania. W przypadku karty podatkowej należy rozliczyć się z urzędem skarbowym do 7. dnia każdego miesiąca. W przypadku zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych, deklarację należy złożyć do 20. dnia każdego miesiąca. Ten sam termin obowiązuje w przypadku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych.

Do zapłaty podatku dochodowego są zobowiązane także osoby prawne. Podstawową deklaracją dla tego typu podmiotów jest CIT-8, CIT-8A lub CIT-8B, czyli zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu albo poniesionej straty przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Zeznania te mają charakter deklaracji składanych cyklicznie, każdego roku, do 31 marca. Natomiast termin zapłaty zaliczek CIT wyznaczony został na 20 dzień każdego miesiąca.

Terminy płatności podatku VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług nakłada obowiązek podatkowy na odpłatną dostawę towarów i świadczenie usług na terytorium kraju, eksport i import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, a także wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Sam podatek nie stanowi kosztu dla przedsiębiorcy, ponieważ powinien być wliczony w cenę sprzedawanego towaru lub świadczonych usług.

W przypadku podatku od towarów i usług występuje kilka rodzajów deklaracji. Dla każdej z nich wyznaczony został inny termin składania w urzędzie skarbowym oraz termin płatności VAT:

  • VAT-7: deklaracja dla podatku od towarów i usług składana do 25. dnia każdego miesiąca;
  • VAT-UE: będąca informacją podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów; może być składana w cyklu miesięcznym lub kwartalnym, do 25. dnia miesiąca od 2018 tylko w wersji elektronicznej

VAT-7 należy składać zawsze, nawet jeśli w danym miesiącu nie doszło do czynności objętej podatkiem od towarów i usług. Natomiast deklarację VAT-UE składa się tylko wówczas, gdy doszło do wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dostawy. Ponadto, każdy czynny podatnik VAT jest zobowiązany składać tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT) do 25. dnia miesiąca w rozliczeniu comiesięcznym lub kwartalnym.

Do kiedy należy zapłacić ZUS?

Obowiązek odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczy każdego przedsiębiorcy (z wyjątkiem firm prowadzonych w oparciu o formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Termin dokonania wpłaty wyznaczony został na podstawie kryterium zatrudniania w firmie pracowników:

jeśli przedsiębiorstwo nie zatrudnia pracowników, składki do ZUS odprowadza się do 10. dnia każdego miesiąca;

jeśli przedsiębiorstwo zatrudnia pracowników, składki odprowadza się do 15. dnia każdego miesiąca.

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę