VAT UE – czym jest?

Co to jest VAT UE i jak przebiega rejestracja?

Od czasu wejścia Polski do Unii transakcje międzynarodowe stały się bardziej dostępne i coraz więcej firm korzysta z tego rodzaju kanałów sprzedaży. Towarzyszy im konieczność rozliczenia VAT – UE. VAT UE to europejski numer NIP, który musi posiadać każdy podatnik VAT zawierający transakcje handlowe na terenie Unii Europejskiej.

Aby go uzyskać, należy zarejestrować się, jako płatnik VAT w urzędzie skarbowym. Do tego celu służy druk VAT – R. Dzięki numerowi można sprawdzić, czy kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT. Weryfikacja VAT UE pozwala uniknąć opodatkowania transakcji według stawek obowiązujących w kraju kontrahenta. 

Płatnik VAT jest zobowiązany posługiwać się europejskim numerem w każdej transakcji handlowej wewnątrzwspólnotowej. Przedsiębiorstwa zarejestrowane wcześniej, jako czynni płatnicy lub zwolnieni z podatku VAT, zobowiązani są do złożenia aktualizacji formularza VAT – R, przed zawarciem transakcji z zagranicznym kontrahentem. Kluczową rolę odgrywa w tym przypadku data zgłoszenia. Po aktualizacji formularza, firma otrzymuje NIP europejski, uprawniający do transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Kogo obowiązuje rejestracja jako podatnik VAT UE?

Obowiązkowi podlegają wszyscy podatnicy VAT, którzy wewnątrz wspólnoty europejskiej dokonują dostawy lub nabycia usług oraz towarów. Zanim dokonają pierwszej transakcji, muszą oni złożyć zgłoszenie do naczelnika urzędu skarbowego. Podatnik, który nie jest czynnym płatnikiem VAT, również w niektórych sytuacjach zobowiązany jest do rejestracji VAT EU. Gdy wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczy 50 tys. zł, podatnik objęty zostaje obowiązkiem rejestracji. Obowiązek pojawia się również w sytuacji świadczenia usług, których miejscem opodatkowania jest kraj, w którym nabywca posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania i jest podatnikiem VAT, lub jest zidentyfikowany na potrzeby VAT unijny. Obowiązek nie występuje w przypadku zakupu usług przez polskie przedsiębiorstwo od przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej. Podobnie jak w przypadku usług, na które VAT unijny w państwie usługobiorcy podlega stawce 0% lub zwolnieniu z podatku od towarów i usług. Podatnicy zwolnieni z podatku od towarów i usług, zamierzający handel do krajów wspólnotowych, nie utracą prawa do zwolnienia z podatku, z powodu rejestracji do VAT UE.

Obsługa płatności staje się prostsza dzięki terminalowi płatniczemu od Polskich ePłatności!

Obowiązek podatkowy i termin składania deklaracji

Podatek VAT to obciążenie finansowe każdej firmy, będącej czynnym płatnikiem VAT. Jest to podatek obrotowy, zasilający budżet państwa. Nie podlega on zwrotowi. Przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż towarów lub usług opodatkowaną preferencyjnymi stawkami i dokonuje zakupów opodatkowanych stawką podstawową, może otrzymać zwrot nadwyżki podatku VAT. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy pojawia się w momencie wystawienia faktury od wartości dodanej. W przypadku braku faktury obowiązek następuje do 15 dnia od momentu zrealizowania dostawy towarów lub usług. VAT europejski rozlicza się miesięcznie. Obowiązuje to nawet przedsiębiorców, którzy deklaracje VAT 7K składają kwartalnie. VAT europejski za transakcje wewnątrzwspólnotowe rozlicza się do 25 dnia miesiąca, następującego po miesiącu rozliczanym. Deklaracje można wysyłać drogą elektroniczną. Każde spóźnienie wymaga złożenia pisma do urzędu skarbowego, wyjaśniającego przyczynę przekroczenia terminu. Za miesiące, w których nie dokonano żadnej transakcji wewnątrzwspólnotowej, nie ma konieczności składania deklaracji. Błąd występujący w deklaracji można skorygować, składając miesięczną korektę VAT – UE. Deklaracja miesięczna składa się z ośmiu części. Część A to dane urzędu skarbowego. Część B przeznaczona jest na dane podatnika. Informacje o wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, wpisuje się części C. D to informacje o nabyciu towarów. Informacje o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług, to część E. W części F zamieszcza się informacje o załącznikach, natomiast G, to miejsce podpisu podatnika. Pozostałą część H wypełnia urząd skarbowy.

Jak sprawdzić numer VAT UE?

Chcąc upewnić się, że kontrahent jest płatnikiem VAT, można skorzystać z internetowego narzędzia VIES, będącego wyszukiwarką Komisji Europejskiej. Wszelkie dane w niej dostępne pochodzą z krajowych baz danych VAT. Jeżeli wyszukiwarka wyświetli informacje o VAT UE, oznacza to, że numer jest aktywny. Nieaktywny numer wyświetlany jest jako nieważny status. Przyczyną braku aktywności numeru może być niezakończenie rejestracji. W takim przypadku należy skontaktować się z lokalną administracją podatkową. Kontrahent może zweryfikować swój numer w urzędzie skarbowym w swoim kraju. Dowód weryfikacji należy zachować na wypadek kontroli skarbowej.

VAT UE obowiązuje przedsiębiorców zawierających transakcje wewnątrzwspólnotowe, nawet wtedy, gdy nie są czynnymi płatnikami VAT. Wymaga zgłoszenia do urzędu skarbowego i przestrzegania terminów składania deklaracji.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę