zwolnienie z podatku vat kto moze z niego skorzystac

Zwolnienie z podatku VAT – kto może z niego skorzystać?

Zwolnienie z VAT

VAT to skrót od Value Added Tax – jest to podatek od towarów i usług dotyczący zarówno sprzedawców oraz nabywców. Stawka podatku VAT uzależniona jest od wybranej usługi lub towaru, a w Polsce wynosi 23%, 8%, 5% oraz 0%. Wartość określonej stawki VAT dolicza się do wartości netto sprzedanego towaru lub usługi. Przy obrocie towarami i świadczeniu usług konsument płaci cenę brutto, czyli zawierającą opodatkowanie. Przedsiębiorca natomiast może pomniejszyć wysokość podatku VAT; oprocentowanie nie jest jedynym parametrem wskazującym, ile tak naprawdę podatku musi odprowadzić właściciel firmy.

Jak wysoki będzie więc podatek VAT, który przedsiębiorca musi odprowadzić do Urzędu Skarbowego? Trzeba wspomnieć, że VAT dzieli się na podatek należny i narzucony. Podatek należy pojawia się w momencie wystawienia faktury za sprzedaż towarów lub usług. Jeśli przedsiębiorca sprzedał usługę za 1000 zł netto opodatkowaną 23-procentowym vatem, ma obowiązek zapłacić podatek rzędu 230 zł. Podatek VAT narzucony to wartość, o którą płatnik może pomniejszyć podatek należny. Powiedzmy, że przedsiębiorca poniósł koszt rzędu 123 brutto (23 zł VAT) zł za materiały służące mu do wykonania wspomnianej usługi o wartości 1230 zł. W takim wypadku do Urzędu Skarbowego odprowadzi różnicę między podatkiem należnym a narzuconym, czyli 207 zł (230 zł – 27 zł). W nakreślonej sytuacji możemy więc mówić o zwolnieniu z vat, ale rozumianym jako odliczenie części podatku należnego. Czy istnieje jednak możliwość zupełnego zwolnienia z podatku VAT?

Zwolnienie podmiotowe z vat – co to jest?

Zwolnienie z podatku VAT możliwe jest dzięki samej ustawie o podatku od towarów i usług. Skorzystać mogą z niego jednak podmioty gospodarcze, których obrót ze sprzedaży towarów w danym roku podatkowym nie przekroczył 200 000 zł. Warunek ten ujęty jest w ustawie o VAT w artykule 113 ust. 1. mówiącym:

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Oprócz wymienionej reguły, z podmiotowego zwolnienia z VAT skorzystać mogą również nowi przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają swoją działalność gospodarczą. Zwolnieniu podlega sprzedaż opodatkowana, jeśli jej wartość w danym roku nie przekroczy kwoty limitu.

Podmiotowe zwolnienie z vat dla nowego przedsiębiorcy

Jak obliczyć zwolnienie podmiotowe VAT dla przedsiębiorcy, który działalność gospodarczą rozpoczął np. pod koniec roku? Pamiętajmy, że limit roczny umożliwiający zwolnienie z VAT wynosi 200 000 zł wartości sprzedaży. Wystarczy 200 000 pomnożyć przez liczbę dni pozostałą do końca roku od czasu rozpoczęcia działalności gospodarczej, a następnie iloczyn podzielić przez 365. Jeżeli zaczniemy prowadzić działalność gospodarczą 1 grudnia nieprzekraczalny limit uprawniający do zwolnienia z VAT wyniesie 16 986,30 zł.

Jeśli natomiast przedsiębiorca chce zrezygnować ze zwolnienia, musi złożyć pisemne oświadczenie do naczelnika Urzędu Skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym chcą zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego VAT.

Zwolnienie podmiotowe vat – komu nie przysługuje?

Limit 200 000 zł obrotu ze sprzedaży w ciągu roku nie jest jedynym wyznacznikiem decydującym, kto może posługiwać się zwolnieniem podmiotowym VAT. Według ustawy o podatku od towarów i usług ze zwolnienia VAT nie mogą skorzystać podatnicy, którzy:

  • sprzedają wyroby z metali szlachetnych
  • sprzedają towary opodatkowane akcyzą za wyjątkiem wyrobów tytoniowych, energii elektrycznej, samochodów osobowych zaliczanych przez przedsiębiorcę do środków trwałych, które podlegają amortyzacji
  • dokonują dostaw budynków, budowli, terenów budowlanych oraz nowych środków transportu
  • świadczą usługi prawnicze
  • świadczą usługi jubilerskie
  • świadczą usługi z zakresu doradztwa (poza doradztwem rolniczym dotyczącym upraw i hodowli roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, oraz poza doradztwem z zakresu wykonywania planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.
  • nie posiadają siedziby działalności gospodarczej w naszym kraju.

Utrata prawa do zwolnienia podmiotowego VAT

Jeśli przedsiębiorca utracił prawo do zwolnienia VAT z powodu przekroczenia limitu wartości sprzedaży w danym roku podatkowym lub dobrowolnie z tego prawa zrezygnował, może ponownie je wykorzystać w późniejszym czasie. Jakie warunki powinien spełnić? Na pewno wszystkie wyżej wymienione wytyczne. Ponadto musi upłynąć rok od roku, w którym przedsiębiorca utracił prawo do zwolnienia podmiotowego VAT.

Jak można się przekonać, prawo do zwolnienia VAT nie przysługuje każdemu przedsiębiorcy. Dodatkowo nawet jeśli przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności jest uprawniony do zwolnienia z VAT, musi spełnić określone warunki, by z tej możliwości skorzystać.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę