od czego zalezy wysokosc skladki zus przedsiebiorcy

Składki ZUS – od czego zależy jej wysokość?

Opłacanie składek ZUS (poza składką chorobową) jest obligatoryjne zarówno w przypadku osób samozatrudnionych, jak i firm zatrudniających pracowników. Konsekwencje zaniechania tego obowiązku to przede wszystkim odsetki karne, zajęcie majątku, utrata świadczeń oraz m.in. brak możliwości uzyskania jakiegokolwiek dofinansowania. Tymczasem każdego roku zalegających ze składkami przybywa. W ubiegłym roku liczba dłużników oscylowała wokół 2,5 mln.

Co składa się na składkę ZUS?

Suma wpłacana każdego miesiąca na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest podzielona na pięć elementów, z których cztery są obligatoryjnie nakładane na każdego przedsiębiorcę. Osoby pracujące na umowę-zlecenie oraz prowadzące firmę mogą same zdecydować, czy opłacać składkę chorobową. Jej zaletą jest prawo do zasiłku chorobowego, skorzystania ze zwolnienia lekarskiego, uzyskania zasiłku macierzyńskiego lub płatnego urlopu na leczenie chorego dziecka.

Żeby uzyskać prawo do świadczeń, należy opłacać składkę nieprzerwanie przez co najmniej 90 dni. Wyjątkiem jest zasiłek macierzyński, który płatnik uzyskuje od pierwszego dnia opłacania składki. Pozostałe kwoty składające się na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne to: składka emerytalna, składka rentowa oraz składka wypadkowa.

Osobno liczona jest składka na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Celem uiszczania składek jest uzyskanie świadczeń w sytuacji, kiedy płatnik zostanie pozbawiony możliwości samodzielnego zarobkowania lub gdy osiągnie wiek uprawniający go do uzyskania świadczenia emerytalnego.

Jak jest wyliczana wysokość składki?

Coroczne zmiany wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców uzależnione są od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę w danym roku, które podaje GUS. Podstawę wyliczenia składki stanowi 60% tej kwoty. Zatem według danych ZUS od 2010 roku, kiedy ostatni raz zanotowano spadek podstawy wymiaru składek, przedsiębiorcy płacą każdego roku coraz więcej. W 2019 roku prognozowane przeciętne wynagrodzenie wynosi 4765 zł, więc składkę wylicza się od kwoty 2859 zł. To ponad 7% więcej niż w poprzednim roku oraz najbardziej drastyczny wzrost od sześciu lat.

Składki ZUS w 2019 roku

Na bazie wspomnianej podstawy wymiaru składek obliczono, że od stycznia do grudnia 2019 r. przedsiębiorcy płacący pełną składkę muszą każdego miesiąca wykonać przelew na kwotę 1316,97 zł w wariancie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym oraz 1246,92 zł bez składki chorobowej. W ramach tej kwoty 904,60 zł pochłania ubezpieczenie społeczne ze składką chorobową, 834,55 zł – ubezpieczenie społeczne bez niej, 342,32 zł – ubezpieczenia zdrowotne, a 70,05 zł – składka na Fundusz Pracy.

Kwoty te nie obejmują wszystkich przedsiębiorców, ponieważ istnieją dwie możliwości opłacania mniejszych składek. W obu przypadkach mowa o tzw. małym ZUS-ie. Do 2019 r. oznaczał on ulgę dla początkujących posiadaczy działalności gospodarczej, natomiast od tego roku nazwę tę przejęła preferencyjna składka ZUS dla małych przedsiębiorców, którzy nie osiągają zbyt dużych przychodów.

Pierwszy z przypadków obowiązuje przez 24 miesiące od zarejestrowania firmy. Przez ten czas można liczyć na mniejszą podstawę wyliczania składek, bowiem zamiast wspomnianych 60% jest to 30%. Oznacza, że składki są mniejsze o około połowę. W 2019 roku jest to dokładnie 555,89 zł miesięcznie w wariancie z dobrowolną składką chorobową. Co więcej, od 30 kwietnia 2018 roku można skorzystać również z „ulgi na start”, która daje możliwość niepłacenia składek na ubezpieczenia społeczne ZUS przez 6 miesięcy. Warunkiem jest rejestracja firmy w CEIDG po raz pierwszy lub gdy minęło 5 lat od zakończenia ostatniej działalności. Druga forma małego ZUS-u polega na wyliczeniu wysokości składki na podstawie zarobków z ubiegłego roku. Warunkiem skorzystania z preferencyjnej składki jest nieprzekroczenie przychodu wysokości trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku. Ważnym ograniczeniem nowego małego ZUS-u jest fakt, że stosowany może być jedynie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Składki ZUS dla pracownika

Nieco inaczej wyliczana jest składka dla pracowników. Po pierwsze, podstawa wymiaru składek nie jest narzucana odgórnie, a zależy od miesięcznego wynagrodzenia brutto. Co równie ważne, część to składki ZUS dla pracodawcy, a część pokrywa pracownik. W 2019 r. wysokości poszczególnych ubezpieczeń przedstawiają się następująco:

  • Emerytalne – 9,76% wynagrodzenia to koszt pracownika, taki sam odsetek płaci pracodawca.
  • Rentowe – 1,5% po stronie pracownika i 6,5% płatne przez pracodawcę.
  • Chorobowe – 2,45% płatne przez pracownika.
  • Zdrowotne – 9% płatne przez pracownika.
  • Wypadkowe – 1,67% po stronie pracodawcy.
  • Fundusz Pracy – 2,45% płatne przez pracodawcę.
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10% płatne przez pracodawcę.

Ważny jest także fakt, że dzięki tzw. wynagrodzeniu minimalnemu państwo gwarantuje określony przychód na podstawie umowy o pracę czy umowy-zlecenia. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1794) płaca minimalna wynosi 2250 zł brutto.

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę