zalozenie dzialalnosci formularz ceidg 1 z omowieniem

Założenie działalności – formularz CEIDG-1 z omówieniem

Wniosek o założenie działalności gospodarczej

Formularz CEIDG-1 składa się we właściwym urzędzie gminy. Jest on niezbędny do założenia firmy, ale także w przypadku zmiany wpisu do ewidencji, zawieszenia czy wznowienia działalności gospodarczej. Można wypełnić go odręcznie lub elektronicznie. W zależności od powodu składania wniosku wypełnia się inne rubryki. Wszystkie, obowiązkowe pola zaznaczone są gwiazdką.

Dane osoby składającej wniosek

Jak wypełnić wniosek CEIDG-1?

Zakładając działalność gospodarczą, wypełnianie wniosku rozpoczynamy od określenia jego rodzaju. Początkujący przedsiębiorca zaznacza pozycję 1 z pięciu pól, czyli: Wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorcy.

Część 02 pozostawiamy pustą i przechodzimy do danych osoby składającej wniosek, które wpisujemy w części 03.

Uzupełniamy tu swoje dane osobowe oraz numer i serię dokumentu tożsamości, PESEL, NIP i REGONOsoby nieposiadające numeru zaznaczają pole: Nie posiadam numeru PESEL/NIP/REGON.

Wnioskodawca wymienia wszystkie posiadane obywatelstwa.

Koniecznie należy zaznaczyć pozycję 15: o składaniu oświadczenia. Jest to niezbędne, by wniosek został uwzględniony.

Następnie przechodzimy do uzupełnienia miejsca zamieszkania i zameldowania. W tym celu wypełniamy część 04 i 05 CEIDG-1.

Pozycję 11 zazwyczaj pozostawiamy pustą, gdyż jest to opis nietypowego miejsca – wypełniamy je wyłącznie w przypadku konieczności uściślenia miejsca zamieszkania.

Dane o firmie

Po wypełnieniu części zawierającej dane osobowe przechodzimy do danych firmy w części 06.

Zaczynamy od nazwy. W przypadku firmy nieposiadającej osobowości prawnej, czyli zakładanej przez osobę fizyczną lub spółkę cywilną, nazwa musi zawierać imię i nazwisko właściciela. Do wybranej nazwy dokładamy je więc, jako człon początkowy lub końcowy.

W rubrykach 06.1 i 06.2 wpisujemy przewidywaną liczbę osób pracujących i zatrudnionych wraz z właścicielem.

Pozycja 06.3 to miejsce na zadeklarowanie rodzaju działalności, którą przedsiębiorca będzie wykonywał. Korzystamy tu z kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności. Każdy rodzaj działalności ma przypisany pięcioznakowy kod. Można wpisać aż 9 rodzajów działalności, a przypadku wyboru większej ilości wybranych kodów dołącza się do wniosku załącznik CEIDG-RD.

Następnym krokiem jest wybór nazwy skróconej, która może zawierać do 31 znaków.

Podajemy faktyczną datę rozpoczęcia prowadzenia działalności, która musi być późniejsza od daty złożenia wniosku. Opcjonalnie możemy wpisać dane do kontaktu w formie adresu e-mail, czy strony internetowej. Należy jednak pamiętać, że dane te będą ogólnie dostępne na stronie internetowej CEIDG.

Rubryka 10 to główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Wpisujemy w niej siedzibę firmy. Jeżeli tego nie zrobimy, upubliczniony zostanie nasz adres prywatny. W rubryce 10.2 możemy podać adres do doręczeń, inny od siedziby firmy.

Gdy będziemy prowadzić działalność w wielu miejscach, możemy wybrać więcej miejsc dodatkowych, zaznaczając pozycję mówiącą o załączniku CEIDG-MW, w którym je wpiszemy. Dołączamy do wniosku wypełniony załącznik.

W pozycji 12 podajemy datę identyczną z terminem rozpoczęcia działalności. Jest to moment powstania obowiązku opłacania składek ZUS. Osoby zakładające pozarolniczą działalność gospodarczą i równocześnie będące rolnikami podlegającymi ubezpieczeniu KRUS, które nadal zamierzają mu podlegać, wypełniają pozycję 13.

Kolejną pozycją jest 17, w której uzupełniamy dane dotyczące właściwego urzędu skarbowego.

Wybór formy opodatkowania i dokumentacja

Pozycje 18 i 19 to miejsca, w których deklarujemy sposób opodatkowania oraz formę wpłaty zaliczki. Do wyboru mamy zasady ogólne, podatek liniowyryczałt i kartę podatkową. Zadeklarowany sposób będzie nas obowiązywał do końca roku podatkowego. Zaliczkę na podatek dochodowy możemy płacić miesięcznie lub kwartalnie.

Pozycja 20 to wybór formy prowadzenia ewidencji prowadzenia rachunków firmowych. Początkujący przedsiębiorcy mogą, lecz nie muszą wybierać pełnej księgowości – mogą zdecydować się na księgowość uproszczoną w postaci KPiR.

Podatnik, który samodzielnie będzie prowadził rachunkowość firmy, nie wypełnia rubryki 21.

W polu 22 zaznacza miejsce przechowywania dokumentacji. Jeżeli rachunki prowadzone będą przez zewnętrzne biuro księgowe, wówczas wypełnia się rubrykę 21.

Następne pola: 23, 24, 25 i 26 wypełniają tylko firmy o statusie zakładu pracy chronionej, właściciele spółek cywilnych i przedsiębiorstwa drobnej wytwórczości.

W rubryce 27 zaznacza się wspólnotę majątkową z małżonkiem.

28 to dane identyfikacyjne rachunków bankowych wnioskodawcy.

Jeżeli podatnik posiada numery identyfikacyjne do celów podatkowych i ubezpieczeniowych nadane za granicą, wówczas uzupełnia rubrykę 29. W pozycji 30 wskazuje się pełnomocników firmy.

Wniosek CEIDG-1 wypełniony! Pozostaje tylko w pozycji 30 wpisać wszystkie załączniki. Wypełnienie formularza nie jest trudne, jednak wymaga uwagi i dokładności.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę