Numer REGON – czym jest i jak go uzyskać?

Czym jest REGON?

W szerokim rozumieniu REGON to skrót utworzony od nazwy: Rejestr Gospodarki Narodowej, czyli systemu ewidencji przedsiębiorców prowadzonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Rejestr REGON jest systemem aktualizowanym na bieżąco poprzez centralną bazę danych oraz terenowe bazy danych zlokalizowane w urzędach statystycznych znajdujących się w różnych miastach w Polsce.

Mówiąc o nim, najpewniej masz jednak na myśli jego uproszczone znaczenie, czyli identyfikator konkretnej firmy umieszczony w tym rejestrze.

W standardowych przypadkach numer REGON składa się z dziewięciu cyfr, z których każda ma konkretne znaczenie:

  • pierwsze dwie informują o województwie, w którym jest zarejestrowane przedsiębiorstwo,
  • sześć kolejnych to numer seryjny, który mu przydzielono,
  • ostatnia pełni funkcję kontrolną i zapobiega pomyłkom przy wpisaniu całej kombinacji.

Jeśli podmiot działa jednocześnie w kilku różnych województwach, jego jednostkom lokalnym przypisuje się czternastocyfrowy identyfikator. Składa się na niego REGON jednostki głównej (dziewięć pierwszych cyfr), liczba przydzielona temu konkretnemu oddziałowi (cztery cyfry) i jedna cyfra kontrolna.

Komu przydzielany jest identyfikator REGON? Zgodnie z art. 62. Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej obowiązek widnienia w rejestrze ma każda:

  • osoba prawna,
  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub indywidualne gospodarstwo rolne,
  • jednostka organizacyjna, która nie ma osobowości prawnej, a także jej wszystkie jednostki terenowe, czyli filie i oddziały.

Jeśli jesteś osobą fizyczną, raz przydzielony numer REGON będzie Ci towarzyszyć już zawsze. Nie zmieni się nawet wtedy, gdy zamkniesz działalność i otworzysz kolejną, zupełnie inną.

Do czego służy numer REGON?

Jeszcze kilkanaście lat temu REGON spełniał podobną funkcję jak NIP i – jako element identyfikacji przedsiębiorstwa – musiał widnieć na wszystkich firmowych dokumentach, czyli np. na oficjalnych pismach urzędowych czy fakturach. Obecnie używa się go w bardzo ograniczonym zakresie, tylko w konkretnych sytuacjach urzędowych – np. przy składaniu wniosków do Urzędu Patentowego RP.

Do czego obecnie służy zatem rejestr REGON? Głównie do celów statystycznych. GUS zbiera w ten sposób informacje dotyczące polskiej gospodarki. Korzystając z niego, może sprawdzić wiele informacji dotyczących firmy, która się nim identyfikuje, m.in.

Co więcej, dane widoczne w rejestrze GUS są powszechnie dostępne. Może z nich nieodpłatnie skorzystać każdy, kto złoży stosowny wniosek do urzędu statystycznego. Zaświadczenie zostanie wysłane pocztą do 7 dni roboczych od otrzymania wniosku o jego wydanie.

GUS używa również rejestru REGON do typowania losowych podmiotów gospodarczych do udziału w obowiązkowych ankietach służących do przygotowywania badań i prognoz rynkowych.

Nadanie numeru REGON krok po kroku

Wnioskowanie o przyznanie numeru REGON wygląda inaczej w zależności od formy prawnej podmiotu, który zgłaszasz. Poniżej przedstawiamy, jak wygląda ten proces w każdym przypadku.

Nadanie numeru REGON dla osób fizycznych będących przedsiębiorcami

Aby otrzymać swój identyfikator, nie musisz składać żadnych dodatkowych wniosków. Wystarczy, że wypełnisz formularz wymagany do rejestracji firmy w CEIDG, a potrzebne dane zostaną automatycznie przesłane do GUS-u, który rozpocznie procedurę przypisania Ci identyfikatora. Zostaniesz poinformowany o jego przydzieleniu.

Nadanie numeru REGON firmom wpisanym do KRS

Podobnie jak w poprzedniej sytuacji, tutaj również nie jesteś zobligowany do wypełniania i wysyłania żadnych wniosków. KRS samodzielnie przesyła wniosek do właściwego urzędu statystycznego, nie później niż 3 dni robocze od dokonania wpisu w KRS. Później procedura przebiega dokładnie tak jak w poprzednim przypadku.

Nadanie numeru REGON podmiotom bez wpisu w CEIDG i KRS

Jeśli nie dotyczy Cię obowiązek wpisu do KRS i CEIDG, musisz samodzielnie złożyć wniosek o przyznanie numeru REGON do GUS-u. Do wyboru masz dwa druki:

  • RG-OP – przeznaczony dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
  • RG-OF – dotyczy osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą nieujmowaną w CEIDG, czyli przede wszystkim rolników.

Wniosek powinieneś złożyć do urzędu statystycznego właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności. Jego złożenie nie wymaga wnoszenia żadnych opłat.

Jak długo będziesz czekać na nadanie REGON-u? Wpisanie do ewidencji i przydzielenie indywidualnego zazwyczaj trwa kilka dni. Często udaje się dopełnić formalności jeszcze w dzień złożenia wniosku.

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę