Faktura do paragonu a JPK – jakie są zasady wykazywania faktur do paragonu?

Faktura do paragonu – w jakich sytuacjach należy ją wystawić?

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535) przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż na rzecz osób fizycznych lub innych przedsiębiorców mają obowiązek odprowadzać podatek VAT. W tym celu muszą prowadzić odpowiednią ewidencję sprzedaży, która różni się w zależności od nabywcy. Tutaj pojawia się pytanie, kiedy będzie potrzebna faktura do paragonu?

Najważniejsze informacje na ten temat również można znaleźć w wyżej wspomnianym rozporządzeniu. Pierwszym z przypadków, kiedy przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawienia faktury, to sprzedaż lub dostawa towarów i usług na rzecz innego podatnika podatku VAT, od wartości dodanej oraz podobnym charakterze, a także osobom prawnym, które nie muszą odprowadzać podatku od towarów i usług.

Drugi przypadek dotyczy sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju lub poza nim. Faktura będzie również obowiązkowa, kiedy dochodzi do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Dodatkowo należy pamiętać o sytuacjach, w których sprzedawca otrzymał całość lub część należności przed dostarczeniem przedmiotu sprzedaży lub wykonaniu usługi. Warto również wspomnieć, że przedsiębiorca musi wystawić fakturę, jeżeli zażąda tego osoba fizyczna.

Paragon a faktura

Warto zwrócić uwagę na różnice pomiędzy dokumentami poświadczającymi przeprowadzoną transakcję. Faktury wystawiane są najczęściej w przypadku sprzedaży między dwoma przedsiębiorcami. Jednak jak już wspomnieliśmy, może zajść również potrzeba wystawienia tego dokumentu na żądanie konsumenta. Jeden egzemplarz w oryginale należy przekazać odbiorcy, a drugi (kopię) zachować do dokumentacji.

Faktura powinna zawierać kilka podstawowych informacji wymienionych w ustawie o VAT. Wśród nich znajdują się, takie elementy jak: data wystawienia, numer dokumentu, dane sprzedawcy oraz nabywcy, numer identyfikacyjny obu stron transakcji, przedmiot sprzedaży lub świadczoną usługę, cenę, stawkę podatku, kwotę należności czy też wartość netto.

Z kolei paragon to dokument poświadczający sprzedaż, z którym do czynienia mają zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy, w sklepach, kawiarniach, salonach fryzjerskich czy w trakcie wizyt u prywatnych lekarzy. Na tym rachunku znajduje się mniej elementów. Ograniczają się one jedynie do: danych sprzedawcy, daty wystawienia oraz numeru paragonu, nazwy przedmiotu sprzedaży i jego ilości, ceny jednostkowej oraz ostatecznej kwoty do zapłaty.

Jak widać, paragon a faktura to dwa różne dokumenty, jak więc wykazać je w ewidencji sprzedaży?

Jakie dane będą potrzebne? Faktura do paragonu a JPK

Jak już wspomnieliśmy, fakturę należy wystawić przedsiębiorcy oraz na żądanie konsumenta. Jednak zdarzają się sytuacje, kiedy informacje na ten temat sprzedawca dostaje już po wydrukowaniu paragonu. W takiej sytuacji nie ponosi on żadnych konsekwencji, ale musi pamiętać o wystawieniu faktury do paragonu. Sprzedaż na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą powinna być udokumentowana na podstawie faktury, a nie rachunku wygenerowanego przez kasę fiskalną. Podatnicy VAT mają obowiązek gromadzić informacje na temat sprzedaży oraz przesłania ich w postaci JPK_VAT na koniec okresu rozliczeniowego do 25 dnia po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego.

JPK składa się z pięciu części, a jedną z nich są właśnie faktury VAT. Wypełniając ten dokument, należy pamiętać o uwzględnieniu prawidłowej stawki VAT zawartej w rachunkach. Następnie w sekcji faktury każdy z dokumentów powinien być oznaczony odpowiednim symbolem świadczącym o tym, czy była to korekta, zaliczka czy też zwykła faktura VAT. Dodatkowo w tym miejscu uwzględnia się elementy znajdujące się na rachunku, takie jak: dane nabywcy i sprzedawcy, numer faktury, datę wystawienia, kwotę należności czy też wartość podatku obliczoną na podstawie odpowiedniej stawki. Ostatnia część zawiera szczegółowe pozycje faktury, czyli informacje o przedmiocie sprzedaży lub usługi dotyczące ich ilości, ceny jednostkowej brutto oraz ostatecznej wartości transakcji.

Faktura z paragonu – jak i do kiedy wykazać w JPK?

Faktura z paragonu może zostać wystawiona na żądanie osoby fizycznej. W takiej sytuacji nie ma potrzeby uwzględniać jej w dokumencie JPK_VAT. Jednak warto sprawdzić, czy na pewno zostanie ona zapisana w raporcie z kasy fiskalnej. Natomiast kiedy faktura do paragonu obejmuje sprzedaż na rzecz innej działalności gospodarczej, wówczas musi być uwzględniona w JPK. Jednocześnie należy dopilnować, aby nie została ujęta w raporcie z kasy fiskalnej.

Jak już wspomnieliśmy, JPK powinien zostać złożony do 25 dnia np zakończeniu poprzedniego miesiąca. Jeżeli przedsiębiorca tego nie dopilnuje, wówczas grozi mu kara za wykroczenie skarbowe w postaci mandatu od 210 do 4200 zł, nakazu sądu od 210 do 21 000 zł lub wyroku sądu od 210 do 42 000 zł. W przypadku wykazania przesłanek świadczących o popełnieniu przestępstwa skarbowego należy liczyć się z większymi karami sięgającymi maksymalnie 20 160 000 zł na podstawie wyroku sądowego.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę