kompetencje-twarde

Kompetencje twarde – czym są i kiedy je wykorzystujemy

Kompetencje twarde wraz z kompetencjami miękkimi są fundamentem nie tylko kariery. Są one niezbędne również do prowadzenia biznesu oraz do relacji zawodowych i osobistych. Jakie są ich cechy oraz w jaki sposób możesz je rozwijać? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule.

Spis treści

Czym są kompetencje twarde?

Zanim skupimy się na szczegółach, wytłumaczmy, czym są kompetencje twarde. Są to bowiem mierzalne umiejętności. Mogą być one nabyte poprzez edukację formalną (na przykład studia wyższe), a także dzięki szkoleniom, kursom lub praktycznemu doświadczeniu.

Tego typu kompetencje są konkrentne dla danej branży lub zawodu. Przykładem jest znajomość języków obcych, umiejętności programistyczne, czy obsługa kasy fiskalnej i terminala płatniczego.

Dla kogoś pracującego w branży IT, kluczowa może się okazać znajomość języków programowania. Z kolei dla osób zatrudnionych w międzynarodowych korporacjach, cenna będzie biegła znajomość języka angielskiego.

Chociaż umiejętności twarde mają nierzadko specyficzne zastosowanie, mogą znaleźć szerokie zastosowanie i rozszerzyć zakres kompetencji. Ponadto przydają się nie tylko w życiu zawodowym, ale i w prywatnym. Z tego powodu ich rozwój powinien zainteresować zarówno pracowników, jak i pracodawców.

Przykłady kompetencji twardych

Kompetencje twarde są fundamentem dla wielu branż. Jak wcześniej wspomnieliśmy, są to takie umiejętności, które można zmierzyć i potwierdzić, na przykład certyfikatem czy dyplomem. Należą do nich między innymi:

 • znajomość języków obcych – otwiera ona drzwi do międzynarodowej współpracy, pracy za granicą i obsługi klientów z różnych krajów;
 • umiejętności programowania – sprawdzają się nie tylko w IT, ale w każdej branży;
 • obsługa programów komputerowych (np. Excel) – umożliwia efektywne przetwarzanie danych, tworzenie raportów i automatyzację zadań;
 • prawo jazdy – jest wymagane w wielu zawodach, zwiększa nie tylko naszą mobilność, ale również niezależność od publicznych środków transportu;
 • obsługa programów graficznych – sprawdza się zwłaszcza w branżach kreatywnych, marketingu, reklamie oraz w projektowaniu;
 • obsługa kasy fiskalnej – to podstawowa umiejętność w handlu i sektorze usługowym;
 • wiedza specjalistyczna i branżowa (np. w zakresie zarządzania, księgowości, prawa, finansów) – do umiejętności twardych zaliczamy również znajomość standardów, przepisów czy najlepszych praktyk w danej branży.

Są to więc tego typu umiejętności, które można poprzeć świadectwami oraz innymi dokumentami. To właśnie na nich warto się powoływać w swoim portfolio czy CV. Ponadto dobrze jest też doprecyzować, na jakim poziomie się one znajdują. Przykładowo, zamiast pisać „język angielski na poziomie komunikatywnym”, lepiej jest podać: „język angielski na poziomie B2″. Wygląda to nie tylko profesjonalniej, ale również wiarygodniej.

Jakie są różnice między kompetencjami twardymi a miękkimi?

Chociaż kompetencje twarde są kluczowe do wykonywania konkretnych zadań, kompetencje miękkie, takie jak umiejętności interpersonalne czy zdolności przywódcze, są równie ważne. Są one są niezbędne do budowania relacji w zespole oraz do zwiększania efektywności pracowników.

Dane mówią same za siebie. Dla 77% pracodawców umiejętności miękkie mają taką samą wartość jak kompetencje twarde. Ponadto, 67% menedżerów jest skłonnych zatrudniać osoby, które mają szerokie umiejętności miękkie, nawet jeżeli ich umiejętności twarde nie są na tak samo wysokim poziomie.

Co więcej, kompetencje twarde są zazwyczaj specyficzne dla danej branży lub zawodu. Z kolei umiejętności miękkie są uniwersalne i mogą być zastosowane w wielu różnych sytuacjach, w tym także w relacjach prywatnych.

Pamiętaj również, że chociaż umiejętności twarde mogą otwierać wiele drzwi w branży, to często to kompetencje miękkie decydują o możliwościach awansu, skuteczności pracy zespołowej, a ostatecznie – o długoterminowym sukcesie.

Warto zatem rozwijać zarówno kompetencje twarde, jak i umiejętności miękkie, aby praca przynosiła jak największe korzyści.

Przykłady kompetencji miękkich

Czym są kompetencje miękkie? To przede wszystkim umiejętności interpersonalne oraz wybrane cechy, które znajdują zastosowanie w środowisku pracy. Obejmują one między innymi:

 • umiejętności komunikacyjne – to kluczowa kompetencja miękka, ułatwiająca budowanie relacji, rozwiązywanie problemów oraz unikanie konfliktów;
 • zdolności przywódcze – dobre przywództwo motywuje zespół do osiągania celów, inspiruje do pracy i buduje lojalność oraz zaufanie;
 • elastyczność – oznacza zdolność adaptacji do nowych warunków, która pomaga w szukaniu kreatywnych rozwiązań oraz radzeniu sobie z różnymi wyzwaniami;
 • zarządzanie czasem – pozwala minimalizować stres i zwiększać samodyscyplinę;
 • kreatywność – umożliwia tworzenie nowych pomysłów i rozwiązań, dzięki którym firma można zdobyć przewagę konkurencyjną;
 • umiejętność pracy pod stresem – zachowanie spokoju i skupienia jest kluczowe w sytuacjach dużego napięcia, gdzie umiejętność radzenia sobie ze stresem jest kluczowa;
 • umiejętności negocjacyjne – tego typu kompetencje miękkie są niezbędne przy zawieraniu umów, rozwiązywaniu konfliktów i osiąganiu porozumień;
 • empatia – pozwala na zrozumienie i docenienie perspektywy innych, przyczyniając się do budowania silnych i lojalnych relacji zawodowych i osobistych;
 • krytyczne myślenie – tego typu umiejętności miękkie umożliwiają analizę problemów, ocenę różnych rozwiązań i podejmowanie przemyślanych decyzji;
 • samodyscyplina – jest niezbędna do osiągnięcia długoterminowych celów, nawet w obliczu różnych pokus i trudności;
 • otwartość na feedback – przyjmowanie konstruktywnej krytyki pozwala na ciągły rozwój i doskonalenie.

Równowaga między rozwijaniem kompetencji twardych i miękkich jest kluczowa. To właśnie ona pozwoli Ci daleko zajść w danej branży, niezależnie od zajmowanej roli.

Kiedy wykorzystujemy kompetencje twarde?

Teoria teorią, ale przejdźmy teraz do praktyki. Zastanówmy się, kiedy wykorzystujemy umiejętności twarde. Oprócz oczywistych sytuacji, takich jak prowadzenie auta, jest jeszcze sporo innych okoliczności. Poniżej przedstawiliśmy niektóre z nich.

Przede wszystkim kompetencje twarde są niezbędne w takich branżach, gdzie wymagana jest określona wiedza specjalistyczna lub konkretne umiejętności. Przykładem jest medycyna, inżynieria, IT, księgowość, czy prawo. W tych branżach kierunkowe wykształcenie czy kursy są niekiedy niezbędne, aby móc wykonywać dany zawód.

To jednak nie wszystko. Umiejętności twarde przydają się w różnych sytuacjach, niezależnie od branży. Przykładem jest znajomość arkuszy kalkulacyjnych i baz danych. Dzięki nim możesz nie tylko przedstawiać, ale także analizować dane i na tej podstawie wyciągać wnioski.

Co więcej, w wielu branżach konkretne kompetencje twarde są wymagane już na etapie rekrutacji jako kryterium kwalifikacyjne. Tym samym kluczowe jest ich umieszczenie w CV, a także dołączenie dokumentów, potwierdzających ich posiadanie.

Kompetencje twarde dla przedsiębiorców

Nie tylko pracownicy potrzebują rozwijać kompetencje twarde. Nie zapominajmy również o właścicielach firm. Jako przedsiębiorca wykorzystujesz te umiejętności każdego dnia.

Od sporządzania biznesplanów, przez analizę rynku, zarządzanie finansami, po wdrażanie strategii – to wszystko są kompetencje twarde, które pozwalają na efektywne zarządzanie firmą.

Na przykład, znajomość księgowości i podstaw ekonomii jest niezbędna do kontrolowania budżetu firmy. Z kolei umiejętności w zakresie marketingu pozwalają na pozyskiwanie nowych klientów, sprzedaż czy promowanie swojej oferty w internecie.

Jak rozwijać kompetencje miękkie i twarde?

Rozwój zarówno kompetencji miękkich, jak i twardych jest kluczowy dla sukcesu zawodowego i efektywności w pracy. Tym samym warto postawić na ciągłe doskonalenie się i zdobywanie nowych umiejętności. W zależności od naszych celów oraz indywidualnych preferencji, możemy skorzystać z różnych strategii oraz metod, aby ulepszyć wybrane kompetencje. Poniżej przedstawiliśmy kilka z nich.

Edukacja

Zacznijmy od formalnej edukacji. To normalne, że niektóre zawody wymagają kierunkowego wykształcenia. Takimi przykładami jest prawnik bądź lekarz. Nie zapominajmy jednak o innych branżach, w których możemy doskonalić umiejętności twarde poprzez np. studia podyplomowe.

Kursy i szkolenia

Kolejnym sposobem jest uczestniczenie w kursach, warsztatach czy szkoleniach branżowych. Wiele instytucji oferuje nawet kursy z certyfikatami, które można dodać do swojego CV bądź portfolio.

Samokształcenie

Oprócz edukacji formalnej nie zapominajmy również o samokształceniu. W tym celu możesz wykorzystać internet, w tym webinaria, kursy online (np. na platformach edukacyjnych typu Udemy, LinkedIn Learning), poradniki wideo i blogi branżowe.

Zaletą samokształcenia jest szeroka dostępność. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby znaleźć platformy online oferujące szkolenia za darmo. Warto jednak pamiętać, że takie metody wymagają samodyscypliny.

Praktyczne doświadczenie

Praktyczne doświadczenie jest nieocenione w rozwijaniu kompetencji twardych. Staże i praktyki zapewniają możliwość nauki od doświadczonych profesjonalistów i zastosowania teorii w praktyce.

Z tego powodu tak wiele młodych osób decyduje się na staże jeszcze na studiach, aby zdobyć kompetencje miękkie i twarde, które będą przydatne w ich późniejszej karierze.

Książki rozwojowe

Książki na temat psychologii, zarządzania, liderstwa i komunikacji dają wgląd w różne aspekty umiejętności miękkich. Różnego rodzaju artykuły i podcasty zaś zapewniają Ci dostęp do wiedzy ekspertów i inspirujących historii osób, które osiągnęły sukces w danej branży.

Szkolenia interpersonalne

A umiejętności miękkie? Warto w tym celu sprawdzić ofertę szkoleń interpersonalnych. Istnieje wiele kursów i warsztatów skupionych na rozwijaniu umiejętności, takich jak zarządzanie czasem, komunikacja, liderstwo czy zarządzanie stresem. Te praktyczne kompetencje miękkie sprawdzają się w każdej branży i na każdym stanowisku.

Rozwój zarówno kompetencji miękkich, jak i twardych to ciągły proces. Świat się zmienia, a z nim wymagania rynku pracy oraz Twojej branży. Tym samym tak ważne jest, aby być gotowym na zmianę oraz na naukę niezależnie od etapu kariery, na jakim się znajdujesz.

Czy każdy może nauczyć się kompetencji twardych?

Krótka odpowiedź brzmi: tak. Większość z nas jest w stanie nauczyć się kompetencji twardych. Jednak trzeba pamiętać, że droga do opanowania tych umiejętności może różnić się w zależności od danej osoby, w tym od naturalnych predyspozycji, zasobów, a także poziomu zaangażowania.

Indywidualne talenty i zainteresowania wpływają na skuteczność i tempo nauki. Niektóre osoby mogą lepiej radzić sobie w nauce języków obcych, podczas gdy inne szybciej opanowują umiejętności techniczne lub matematyczne. Tym samym warto sprawdzić swoje mocne strony, a także zwrócić uwagę na swoje pasje.

Z drugiej strony kursy online, tutoriale, webinaria, a nawet bezpłatne zasoby edukacyjne zapewniają możliwości nauki dla prawie każdego, kto ma dostęp do internetu.

Niewątpliwie rozwój kompetencji twardych to inwestycja w siebie, która wymaga czasu i wysiłku. Przynosi jednak długoterminowe korzyści zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Podsumowanie

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem dużej firmy, menedżerem zespołu czy pracownikiem biurowym, powinieneś postawić na rozwój kompetencji twardych. Pamiętaj jednak, że mimo tego, że są one niezbędne, nie wystarczą, aby w pełni wykorzystać Twój potencjał. Dlatego warto postawić zarówno na umiejętności miękkie, jak i twarde. W ten sposób otworzysz drzwi do nowych możliwości, a także do przewagi nad konkurencją.

Źródła:

https://kwalifikacje.edu.pl/kompetencje-miekkie-i-twarde-czym-sa-przyklady/

https://www.wsb-nlu.edu.pl/pl/wpisy/kompetencje-miekkie-i-twarde-czym-sa-i-jak-je-rozwijac

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/84511:kompetencje-miekkie-twardy-orzech-do-zgryzienia

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę