kompetencje miękkie

Kompetencje miękkie – czym są i kiedy je wykorzystujemy?

Chociaż nie są one możliwe do zmierzenia, mogą być kluczowe w pracy, budowaniu relacji oraz w rozwoju organizacji. Kompetencje miękkie, bo to o nich mowa, okazują się niezbędne do zarządzania zespołem. Dowiedz się, czym się one charakteryzują. Czym różnią się od umiejętności twardych? Jak je rozwijać? Sprawdź w naszym artykule.

Czym są kompetencje miękkie?

Kompetencje miękkie, czy też umiejętności miękkie, to często stosowany termin, którym posługują się zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Mimo tego wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, co one tak naprawdę oznaczają i jaką rolę odgrywają.

A zatem, co to są te kompetencje miękkie? To niemierzalne atrybuty danej osoby, które odgrywają kluczową rolę w efektywnej komunikacji, współpracy i w ogólnym funkcjonowaniu w środowisku pracy, a także w życiu prywatnym.

W wielu przypadkach to właśnie one decydują o tym, jak pracownik radzi sobie w zespole, jak efektywnie współpracuje z klientami i jak skutecznie realizuje projekty.

W przeciwieństwie do kompetencji twardych, nie mogą one zostać potwierdzone zdobytymi kwalifikacjami, studiami czy kursem. Niemniej jednak odgrywają one istotną rolę, o której coraz częściej przekonują się właściciele firm, a także osoby na stanowiskach liderskich.

Przykłady kompetencji miękkich

Umiejętności miękkie to szerokie pojęcie i może ono obejmować różne obszary codziennej pracy, zarówno zawodowej, jak i prywatnej.

Oto niektóre z przykładów:

 • Odporność na stres – umiejętności miękkie to zdolność do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, która pozwala na efektywne zarządzanie swoimi emocjami oraz pracą pod presją czasu.
 • Kreatywność – to nie tylko nieszablonowe myślenie, wymyślanie nowych pomysłów, ale także umiejętność rozwiązywania problemów w innowacyjny sposób.
 • Komunikatywność – umiejętność mówienia, słuchania oraz interpretacji wypowiedzi innych osób. To niezwykle ważne kompetencje, które są niezbędne w pracy zespołowej oraz w relacjach z klientami.
 • Samodyscyplina – polega na samodzielnym motywowaniu się do podjęcia działania bez konieczności zewnętrznego czynnika. Obejmuje ona również skuteczne zarządzanie czasem, konsekwentne dążenie do celów oraz wysoką produktywność.
 • Organizacja pracy – kompetencje miękkie obejmują także umiejętność planowania i priorytetyzacji zadań. Przekłada się to na zwiększoną produktywność, lepsze zarządzanie czasem i efektywność w pracy. Pozwala również na osiągnięcie większej liczby celów w krótszym czasie, minimalizując przy tym stres i chaos.
 • Praca zespołowa – umiejętność pracy zespołowej to tak naprawdę zbiór różnych kompetencji miękkich, w tym empatii, komunikacji i asertywności, które pozwalają na wspólne osiąganie zamierzonych celów.
 • Asertywność – dotyczy wyrażania własnych myśli, opinii i potrzeb w sposób jasny, bezpośredni i szanujący prawa innych osób. Jednocześnie jest to zdolność do stawiania granic i bronienia własnych praw, unikając przy tym agresji. Pozwala na skuteczne komunikowanie własnych potrzeb i oczekiwań, co jest kluczowe w każdym środowisku.
 • Cierpliwość – zdolność do zachowania spokoju i wytrwałości w wymagających sytuacjach jest cenną umiejętnością. Cierpliwość pomaga w zarządzaniu stresem i unikaniu pochopnych decyzji, co jest szczególnie ważne na stanowiskach liderskich.

Posiadanie wyżej wymienionych kompetencji miękkich jest równie ważne, co posiadanie solidnych umiejętności twardych. To właśnie one kształtują nasze relacje z innymi pracownikami, klientami czy kontrahentami. Tym samym mogą znacząco przyczynić się zarówno do sukcesu zawodowego, jak i osobistego.

Kompetencje miękkie i kompetencje twarde – jaka jest różnica?

Kiedy podczas rozmów o pracę mówimy o swoich umiejętnościach, najczęściej mamy na myśli kompetencje twarde, a nie miękkie. Jaka jest między nimi różnica?

Zgodnie z definicją, umiejętności twarde to takie kompetencje, które są mierzalne i często związane z konkretną wiedzą zdobytą przez doświadczenie, szkołę czy kursy.

Przykłady kompetencji twardych:

 • programowanie,
 • obsługa maszyn,
 • księgowość,
 • znajomość języków obcych,
 • obsługa specjalistycznego oprogramowania,
 • umiejętności techniczne w określonej dziedzinie.

Z kolei umiejętności miękkie, w przeciwieństwie do twardych, są mniej mierzalne i bardziej subiektywne. Odnoszą się do osobistych cech, zdolności interpersonalnych i umiejętności współpracy z innymi ludźmi.

Czy któryś zestaw cech jest ważniejszy? W żadnym wypadku! W dzisiejszym świecie zarówno umiejętności miękkie, jak i twarde są kluczowe do pracy na każdym stanowisku.

Kompetencje twarde pozwalają na wykonanie konkretnych zadań zawodowych, podczas gdy kompetencje miękkie są kluczowe w budowaniu relacji, zarządzaniu zespołem i adaptacji do zmieniających się warunków.

Przykład? Specjalista IT może mieć kompetencje techniczne na wysokim poziomie, które pozwalają mu na wykonywanie skomplikowanych projektów. Jednak bez odpowiedniego zestawu cech miękkich, takich jak umiejętności komunikacyjne, kontakt z klientem może być utrudniony.

Dlaczego kompetencje miękkie są ważne?

Kompetencje miękkie są ważne w wielu aspektach codziennego życia, o czym pisaliśmy w poprzednich akapitach. Przyjrzymy się zatem teraz konkretnym sytuacjom, w których znajdują one zastosowanie.

Efektywna komunikacja

Efektywna komunikacja to podstawa każdej udanej współpracy – zarówno tej prywatnej, jak i zawodowej. Pozwala na jasne przekazywanie idei, oczekiwań oraz instrukcji.

Co więcej, kompetencje komunikacyjne pomagają także w rozwiązywaniu problemów, zwłaszcza tych związanych z konfliktami z innymi ludźmi. W tym celu niezwykle pomocna staje się asertywność oraz umiejętność wyrażania swojej opinii, zachowując przy tym szacunek dla zdania innych.

Zdolności przywódcze

Kolejnym aspektem, który idzie w parze z umiejętnościami miękkimi, są zdolności przywódcze. Co w tym istotne? Kompetencje tego typu pozwalają na motywowanie i inspirowanie innych pracowników.

Ma to duże przełożenie w praktyce. Właściciele firm oraz menedżerowie z silnie rozwiniętymi zdolnościami przywódczymi potrafią zachęcić pracowników do dawania z siebie tego, co najlepsze. Tym samym są w stanie budować i utrzymywać pozytywną kulturę w firmie oraz osią

Umiejętności interpersonalne

Kompetencje miękkie, podobnie jak kompetencje twarde, są ważne także w przypadku umiejętności interpersonalnych. Znajomość języków obcych nie wystarczy bowiem do tego, aby nauczyć kogoś nowych słówek czy gramatyki. Dotyczy to też obsługi klientów. Przykładowo, dla jednych obsługa terminala płatniczego jest prosta, jednak innym może sprawiać pewne trudności.

Posiadanie kompetencji miękkich w tym zakresie pozwala lepiej zrozumieć i wczuć się w sytuacje innych. Idzie za tym zarówno empatia, jak i umiejętności społeczne.

Umiejętności interpersonalne są też niezbędne w budowaniu i utrzymaniu silnych relacji, co pomaga zbudować mocny zespół pracowników, oparty na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu.

Lepsza organizacja pracy

Umiejętności organizacyjne i zarządzanie czasem pozwalają na efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie produktywności.

Natomiast umiejętności miękkie, takie jak komunikacja, minimalizują ryzyko błędów i nieporozumień w zespole, co z kolei zmniejsza potrzebę ponownego wykonywania pracy.

Kompetencje miękkie, takie jak komunikacja, zdolności przywódcze i umiejętności interpersonalne, są ważne w każdej firmie. Pomagają one w budowaniu silnego zespołu, tworzeniu kultury organizacyjnej, a także w utrzymywaniu pozytywnych relacji w miejscu pracy.

Jak rozwijać kompetencje miękkie?

Kompetencje miękkie, podobnie jak kompetencje twarde, wymagają treningu. Podobnie jak w przypadku nauki, znajomość języka angielskiego nie przychodzi do nikogo sama, tak umiejętności interpersonalne kształtują się w wyniku pracy nad sobą.

Poznanie swoich mocnych i słabych stron

Od czego zacząć? Najlepiej od zrozumienia własnych mocnych i słabych stron. Niektóre umiejętności miękkie są w nas od dawna i wymagają tylko wzmocnienia, inne zaś mogą potrzebować pracy nad nimi.

Dotyczy to również pracy w firmie. Analiza tego, co w danych projektach poszło dobrze, a co wymaga poprawy, pozwala na głębsze zrozumienie wyzwań, z jakimi boryka się zespół.

Nauka empatii

Empatia jest obecnie uważana za jedną z najważniejszych kompetencji miękkich w środowisku pracy. Zrozumienie perspektyw klientów, pracowników, a także innych członków zespołu może być kluczowe w dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie. Jednocześnie umożliwia ono efektywne zarządzanie, rozwiązywanie problemów oraz dbanie o dobrą kulturę w miejscu pracy.

Na czym polega ona w praktyce? Staraj się słuchać nie tylko tego, co mówią inni, ale także zwracaj uwagę na niewerbalne sygnały. Bądź otwarty na doświadczenia pozostałych osób, wykazuj wrażliwość na ich emocje oraz potrzeby. W ten sposób możesz rozwijać swoje umiejętności miękkie i budować empatyczne relacje.

Udział w kursach i warsztatach

Istnieje wiele kursów i warsztatów skoncentrowanych na rozwijaniu określonych kompetencji miękkich, takich jak komunikacja, zarządzanie czasem, liderstwo czy umiejętność pracy zespołowej. Dzięki nim możesz nie tylko nabyć nowe umiejętności, ale również dowiedzieć się więcej o sobie samym. To także szansa dla potencjalnych pracowników i członków zespołu Twojej organizacji.

Mentoring

Innym, podobnym sposobem jest mentoring u doświadczonych osób. Mentor może udzielać wskazówek, dzielić się doświadczeniem i cennymi radami.

Szkolenia i coaching warto jednak połączyć z bezpośrednią praktyką. Nie wystarczy bowiem pozytywne nastawienie i opis umiejętności na dyplomie. Zdobyte kompetencje warto jak najszybciej wdrożyć w życie.

Wdrażaj w codzienne życie

Kompetencje miękkie i twarde warto wdrażać w codziennych sytuacjach zawodowych i osobistych. Podejmuj wyzwania, do których potrzebne są nie tylko kompetencje twarde, ale także miękkie.

Na koniec nie zapominaj, że rozwój umiejętności miękkich to ciągły proces. Wyznaczaj sobie nowe wyzwania i cele, aby podnosić swoje kompetencje.

Dbanie o własne zdrowie psychiczne i fizyczne jest równie ważne. Zdrowy balans między życiem zawodowym a prywatnym umożliwia trenowanie umiejętności twardych i miękkich w praktyce.

Podsumowanie

Umiejętności twarde są często podstawowym kryterium zatrudnienia nowych członków zespołu. Jednak to kompetencje miękkie stanowią różnicę między dobrym pracownikiem a wybitnym liderem. Umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, empatia i zdolności interpersonalne pozwalają na rozwój firmy i budowanie jej kultury oraz wartości. Tym samym warto traktować je na równi z innymi kompetencjami.

Źródła:

Jakie umiejętności miękkie i twarde należy kształtować?

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę