Zatrudnienie emeryta – jakie składki należy opłacać?

Zatrudnienie emeryta – czy to możliwe?

Na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 Nr 162 poz. 1118) można wyróżnić dwa rodzaje świadczenia.

Pierwsze z nich to emerytura w wieku powszechnym, która należy się mężczyznom po ukończeniu 65 roku życia oraz kobietom po 60 roku życia. Jednak trzeba pamiętać również o warunku opłacania ubezpieczenia społecznego lub emerytalnego i rentowego przynajmniej za jeden dzień.

Drugie ze świadczeń to tak zwana emerytura pomostowa, którą przyznaje się z tytułu zatrudnienia w pracy o szczególnych charakterze lub w szczególnych warunkach. Wśród nich można wymienić między innymi osoby wykonujące obowiązki: na wodzie, pod wodą, pod ziemią lub urzędników państwowych, żołnierzy czy też nauczycieli akademickich.

Wysokość świadczenia emerytalnego zależy w dużej mierze od odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Z tego powodu niektórzy emeryci nie mają szans na wyższe świadczenie niż kwoty minimalne. Dlatego też często szukają dodatkowego źródła zarobków.

W takiej sytuacji odpowiedź na pytanie, czy emeryt może pracować, wydaje się oczywista. Gdyby prawo tego zabraniało, grupa ta byłaby na pewno mniejsza i nieoficjalna. 

Z jakimi obowiązkami wiąże się zatrudnienie emeryta? Wiele zależy od tego, jaką formę zatrudnienia wybierze pracodawca. Spójrzmy.

Umowa zlecenie dla emeryta

Bez względu na to, czy osobą zatrudnioną jest emeryt czy też nie, zgodnie z zapisami w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 1998 Nr 137 poz. 887) osoby zatrudnione zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy zlecenie podlega obowiązkowi ubezpieczeniowemu. Jednak zacznijmy od sytuacji, kiedy emeryt staje się zleceniobiorcą. Bardzo często emeryci rozpoczynają pracę na nowo, aby podnieść przysługujące im świadczenie. Dlatego też nie powinno budzić wątpliwości, że umowa zlecenie dla emeryta wiąże się z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Obejmuje ono nie tylko składkę wypadkową, ale także emerytalną i rentową. Dzięki temu emeryt może dorobić się prawa do wyższej kwoty świadczenia.

Warto jednak pamiętać, że nawiązując umowę zlecenie z emerytem, nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe. Jest ono dobrowolne. Oznacza to, że jeśli zleceniobiorca zgłosi chęć odprowadzania tych składek, zleceniodawca ma obowiązek zgłosić to do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W takiej sytuacji kiedy dojdzie do zachorowania, zleceniobiorca ma prawo do pobierania zasiłku chorobowego po okresie wyczekiwania 90 dni czy świadczenia rehabilitacyjnego. Zatrudnienie emeryta wiąże się z dodatkowym obowiązkiem dla zleceniodawcy. Musi on zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 7 dni fakt nawiązania współpracy z emerytem. Jednak wyjątkiem są sytuacje, kiedy emeryt jednocześnie nawiązuje stosunek pracy oraz umowę zlecenie. W takim przypadku zleceniodawca nie ma obowiązku ubezpieczania osoby zatrudnionej.

Zatrudnienie emeryta – stosunek pracy

Czy emeryt może pracować na podstawie umowy o pracę? Oczywiście, jeśli tylko zdrowie mu na to pozwala, nie ma żadnych przeciwwskazań. W takiej sytuacji pracodawca musi pamiętać, że bez względu na posiadane świadczenie emerytalne pracownik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu. Należy liczyć się z opłacaniem składki emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej, a także zdrowotnej. Wyjątkiem są wpłaty na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z którego zwolnione są kobiety powyżej 55 roku życia oraz mężczyźni po przekroczeniu 60 lat. W przypadku nawiązania stosunku pracy również należy pamiętać o zgłoszeniu pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie do 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczeniowego.

Emerytura a praca u tego samego pracodawcy

Jak wygląda sytuacja w przypadku umowy o pracę podpisanej przez emeryta u tego samego pracodawcy? W tym przypadku zasady różnią się od tych obowiązujących osoby zatrudnione w nowej firmie. Jeżeli emeryt nawiąże stosunek pracy z innym pracodawcą, wówczas może swobodnie pobierać przysługujące mu świadczenie. Jednak według ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 Nr 162 poz. 1118), kontynuacja wykonywania obowiązków u poprzedniego pracodawcy (u którego pracował na dzień przed nabyciem prawa do świadczenia) bez rozwiązania umowy wiąże się z zawieszeniem prawa do pobierania emerytury.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę