Zmiana nazwy firmy – jak i kiedy zmienić nazwę firmy?

Podzielona płatność – na czym polega?

Rząd coraz mocniej walczy z wszelkimi procederami łamiącymi prawo i powodującymi uszczerbek na majątku państwa. Jednym z nich jest stosowane od lat przez wielu nieuczciwych przedsiębiorców wyłudzanie podatku od towaru i usług. Przeszkodą do wyprowadzania VAT-u ma być właśnie split payment. O czym dokładnie mowa?

Podzielona płatność to mechanizm, który ma być przeszkodą na drodze do wyłudzania podatku VAT. W praktyce polega na tym, że przedsiębiorca prowadzi dwa osobne rachunki, przy czym tylko na jeden z nich wpłacane są środki netto ze sprzedaży towarów czy usług. Drugie konto służy do gromadzenia pieniędzy należnych w ramach podatku VAT. Właściciel podmiotu gospodarczego nie ma możliwości swobodnego korzystania z tych środków. Wszelkie zgromadzone na tym rachunku bankowym kwoty mogą zostać przeznaczone wyłącznie na opłatę podatku dochodowego oraz innych danin publiczno-prawnych. Przedsiębiorca może skorzystać z nich także wówczas, gdy musi przelać innemu sprzedawcy środki w ramach umów dostawczych, przy czym także i w tym przypadku trafiają one na odrębne konto VAT, do którego dostęp jest mocno ograniczony.

Split payment ustawa

Instytucja podzielonej płatności opisana jest w przepisach prawa podatkowego. Istnieje od 1 lipca 2018 roku, ale dopiero z początkiem listopada ubiegłego roku stosowanie split payment stało się obowiązkiem przedsiębiorców. Mechanizm podzielonej płatności w VAT (MPP) został połączony przez Ministerstwo Finansów z mechanizmem tzw. odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym, jak i instytucją odpowiedzialności solidarnej. Celem tego typu rozwiązań jest objęcie aktami prawnymi rangi ustawowej wszelkich dziedzin gospodarki, które w sposób szczególny – biorąc pod uwagę uregulowania prawne, jak i praktykę – były w szczególny sposób podatne na oszustwa podatkowe.

Split payment od kiedy?

Obowiązkowy split payment to już fakt, z którym muszą pogodzić się przedsiębiorcy działający w wyszczególnionych w ustawie branżach. Uszczelnienie systemu podatkowego to jedno z wyzwań, których podjęła się ekipa rządząca. Jak na razie zmiany w przepisach prawnych zmierzają w kierunku jeszcze większego zaostrzenia norm. W tym miejscu warto wspomnieć, że wprowadzony w listopadzie obowiązek stosowania przez przedsiębiorców podzielonej płatności dotyczy wyłącznie relacji B2B, czyli na linii firma-firma. Oznacza to, że split payment nie będzie na razie stosowany w transakcjach między podmiotami gospodarczymi a osobami prywatnymi, które nie prowadzą własnej działalności.

Podzielona płatność – kogo dotyczy?

Resort finansów objął obowiązkiem tzw. branże wrażliwe. Do kategorii tej zalicza się na przykład handel metalami, surowcami, częściami do samochodów, węglem czy też sprzętem elektronicznym. Załącznik numer 15 do ustawy o VAT wskazuje na 150 rodzajów operacji finansowych, przy których przedsiębiorca jest zobligowany do prowadzenia split payment. Ważna jest ponadto kwota samej transakcji, która musi wynosić równo lub więcej niż 15 tysięcy złotych, licząc łącznie z podatkiem VAT. Co w pozostałych przypadkach? Wtedy podzielona płatność jest nadal dobrowolna. Mówiąc o całej kwocie transakcji ustawodawca ma na myśli kwotę widniejącą na umowie, a nie wartości poszczególnych przelewów. Jeśli więc każda z płatności opiewa na kwotę 5 tysięcy złotych, ale na umowie widnieje 20 tysięcy złotych, wówczas podzielona płatność staje się obowiązkiem.

Split payment – na co zwrócić uwagę?

Przedsiębiorca, który musi korzystać z podzielonej płatności, jest zobligowany do założenia rachunku firmowego. O ile w przypadku spółek jest to naturalne, o tyle jeśli chodzi o jednoosobowe działalności gospodarcze prowadzenie tego rodzaju konta nie jest obowiązkiem. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, tylko takie rachunki posiadają wydzielone konto VAT. Ponadto, właściciel działalności gospodarczej musi pamiętać o odpowiedniej adnotacji na wystawianej fakturze. Dodatkowy zapis zawarty na dokumencie powinna zawierać zwrot, że chodzi o mechanizm podzielonej płatności. Co w przypadku, gdy przedsiębiorca o tym zapomni? Wówczas musi liczyć się z kara rzędu nawet 30% kwoty podatku od sprzedanego towaru lub usługi.

Zwrot środków z konta VAT

Istnieje możliwość ubiegania się przez podatnika o przelew środków zgromadzonych na jego rachunku VAT na inny rachunek bankowy, który prowadzi dla celów gospodarczych. Aby tak się stało konieczne jest jednak złożenie we właściwym organie podatkowym stosownego wniosku. Na jego rozpatrzenie naczelnik urzędu skarbowego ma 60 dni od daty otrzymania pisma. Odmowa może nastąpić tylko w szczególnych i ściśle określonych przypadkach, jak na przykład z uwagi na to, że podatnik zalegał wcześniej z opłatą świadczeń podatkowych.

Brak podzielonej płatności a kary

Co w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie stosuje split payment pomimo tego, że zobowiązują go do tego przepisy? Prawodawca ustanowił w takich okolicznościach karę grzywny z tytułu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. O tym, z którym rodzajem mamy do czynienia, decyduje kwota, jaką z tego powodu stracił skarb państwa oraz sąd, który wydaje wiążący wyrok. Ministerstwo Finansów wielokrotnie już wskazywało, że głównym założeniem wprowadzenia split payment jest z jednej strony walka z wyłudzeniami podatku, z drugiej jednak chęć usprawnienia i ułatwienia przedsiębiorcom rozliczeń z urzędami skarbowymi. Dzięki dodatkowemu rachunkowi VAT firma może uporządkować swoje finanse, wiedząc doskonale, że pieniądze zgromadzone na tym koncie służą wyłącznie do opłacania podatków. To z kolei sprzyja zachowaniu płynności finansowej i prawidłowemu rozporządzaniu majątkiem podmiotu gospodarczego.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę