Strategiczne połączenie firm Nexi i Nets

Nets i Nexi podpisały wiążącą umowę ramową w zakresie fuzji typu all-stock, tworząc w ten sposób wiodącego ogólnoeuropejskiego gracza sektora PayTech oraz jedną z najbardziej zaawansowanych i innowacyjnych potęg cyfrowych o znakomitym przygotowaniu do tego, by stać na czele procesu przechodzenia na płatności cyfrowe w Europie

Komunikat prasowy: