Znak towarowy – czym jest i na czym polega jego ochrona?

Czym jest znak towarowy?

Co można rozumieć jako znak handlowy? To wszystko, co odróżnia Twoją firmę lub oferowane przez Ciebie towary i usługi od konkurencji. Znak handlowy musi spełnić tylko dwa warunki.

Po pierwsze, powinien być możliwy do przedstawienia w dokładny i jednoznaczny sposób w rejestrze znaków towarowych – tak, aby nie było wątpliwości odnośnie do tego, co konkretnie podlega ochronie.

Po drugie, musi być używany w celach komercyjnych ze wskazaniem, w jaki sposób przysłuży się do zwiększenia Twoich zysków.

Co może być znakiem towarowym? Najczęściej jest to logo, nazwa marki lub konkretnego produktu czy slogan reklamowy. Równie dobrze zastrzec można także elementy, takie jak:

 • wzór opakowania produktu,
 • konkretne ornamenty, grafiki i wzory,
 • określone zestawienia kolorystyczne,
 • charakterystyczne melodie.

Co możesz zyskać dzięki prawu ochronnemu na znak towarowy?

O jednej zalecie korzystania z ochrony znaków towarowych wspomnieliśmy już na wstępie – jest nią ochrona przed nieuczciwą konkurencją, chcącą wzbogacić się na Twoim pomyśle.

Co się stanie, gdy ktoś spróbuje z niego skorzystać? Zgodnie z art. 296 § 1 prawa własności przemysłowej możesz domagać się natychmiastowego zaprzestania używania Twojego znaku handlowego, a także odszkodowania.

Wpis do rejestru znaków towarowych może także stać się źródłem dochodów. Gdy znak stanie się już rozpoznawalny, możesz zacząć udzielać licencji na posługiwanie się nim, oczywiście za odpowiednią opłatą. Tak działają np. duże sieci franczyzowe. Znak handlowy można również sprzedać.

Jak dokonać wpisu do rejestru znaków towarowych?

Zdecydowałeś się na zastrzeżenie swojego znaku handlowego na terenie Polski, ale nie wiesz, od czego zacząć? Skorzystaj z naszego poradnika, który przeprowadzi Cię przez wszystkie niezbędne procedury krok po kroku.

1. Przejrzyj ogólnodostępne wyszukiwarki (PUEUP, TMview, Madrid Monitor, eSearch plus, Global Brand Database)

Szukaj pod kątem znaków towarowych kolidujących z tym, który chcesz zarejestrować. Jeśli nie znajdziesz niczego, co mogłoby spowodować odrzucenie Twojego wniosku, przejdź do kolejnego punktu.

2. Zgłoś znak handlowy w Urzędzie Patentowym RP

Wniosek możesz złożyć na dwa sposoby: tradycyjnie (osobiście albo za pośrednictwem poczty) lub elektronicznie (korzystając z platformy PUEUP). Powinieneś załączyć do niego:

 • formularz zgłoszeniowy pobrany ze strony Urzędu Patentowego,
 • jednoznaczne przedstawienie znaku handlowego w fizycznej formie,
 • regulamin korzystania ze znaku,
 • dowód pierwszeństwa,
 • dokument stwierdzający uprawnienie do używania niektórych oznaczeń w znaku towarowym,
 • potwierdzenie wniesienia wymaganych opłat.

3. Zaczekaj na ujawnienie Twojego wniosku w e-Wyszukiwarce (PUEUP)

Po przyjęciu wniosku urząd ma 2 tygodnie na wstępną weryfikację zgłoszenia pod kątem poprawności. Jeśli znajdzie w nim braki, wezwie Cię do ich uzupełnienia. Jeśli nie, to opublikuje Twoje zgłoszenie w e-Wyszukiwarce (PUEUP).

4. Zaczekaj na ogłoszenie znaku handlowego w Biuletynie Urzędu Patentowego

Teraz Urząd Patentowy przeanalizuje zasadność Twojego zgłoszenia i sprawdzi, czy masz prawo do skorzystania z ochrony znaku towarowego. Jeśli nie znajdzie żadnych przesłanek, które odmawiają Ci prawa do tego znaku, opublikuje informację o zgłoszeniu go w Biuletynie Urzędu Patentowego.

5. Zaczekaj na decyzję o udzieleniu prawa ochronnego

Od momentu publikacji informacji w Biuletynie Urzędu Patentowego inne podmioty mają 3 miesiące na to, by wnieść sprzeciw. Jeśli to uczynią, urząd ograniczy ochronę Twojego znaku handlowego w określonym zakresie albo odmówi jej udzielenia. Jeśli jednak nie dojdzie do takiej sytuacji, po upływie tego czasu otrzymasz decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

6. Dopełnij końcowych formalności i wnieś ostatnie opłaty

Gdy otrzymasz pozytywną decyzję, jak najszybciej ureguluj opłaty za ochronę i publikację. Po dostarczeniu dowodu wpłaty Urząd Patentowy dokona wpisu do jawnego rejestru znaków towarowych, a także ogłosi oficjalną informację w Wiadomościach Urzędu Patentowego. Od tej pory możesz w pełni korzystać z przysługującej Ci ochrony znaku towarowego.

Ile może Cię kosztować przeprowadzenie takiej procedury?

Rejestracja znaku towarowego wiąże się z koniecznością uiszczenia pewnych opłat. Na jaką kwotę powinieneś się przygotować? Koszty należy podzielić na dwie kategorie.

Opłaty dotyczące zgłoszenia do Urzędu Patentowego

 • opłata za zgłoszenie znaku towarowego w 1 klasie: 450 zł (można od tego odjąć 50 zł, jeśli dokonujesz zgłoszenia drogą elektroniczną),
 • opłata za zgłoszenie znaku towarowego w kolejnej klasie: 120 zł.

Opłaty dotyczące ochrony znaku towarowego

 • opłata za 10-letni okres ochrony dla 1 klasy towarowej: 400 zł,
 • opłata za przedłużenie okresu ochrony: 200 zł,
 • opłata za możliwość publikacji informacji o udzielonym prawie ochronnym: 90 zł.

Minimalny koszt zarejestrowania znaku handlowego w Urzędzie Patentowym RP wynosi zatem nie mniej niż 1000 zł.

Czy pomimo tak wysokich kosztów wciąż jest to korzystne rozwiązanie?

Biorąc pod uwagę to, jak ważny jest to krok z punktu widzenia biznesowego i wizerunkowego, inwestycja ta może zwrócić się z czasem i zaprocentować znaczącą przewagą nad konkurencją rynkową.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę