Preferencyjny ZUS – dla kogo?

Preferencyjny ZUS a obowiązkowe składki

W Polsce istnieje prawo, które zobowiązuje przedsiębiorców do opłacania składek ZUS. Każda osoba otwierająca swoją firmę musi zgłosić taki zamiar do ubezpieczeń społecznych. Jednak nie wymaga to z reguły uzupełniania dodatkowych formularzy. Wszystko odbywa się na podstawie wniosku składanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Najważniejsze informacje na temat ubezpieczeń można znaleźć w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. W zależności od tego, na jakiej podstawie przedsiębiorstwo nawiązuje współpracę z zatrudnionymi, stawki mogą się różnić. Warto zaznaczyć jeszcze raz, że obowiązek oskładkowania obejmuje również jednoosobowe działalności gospodarcze.

W takiej sytuacji należy pamiętać zarówno o składkach na ubezpieczenie społeczne, jak i zdrowotne oraz Fundusz pracy. Ich wysokość zależy od średniego miesięcznego w danym roku. Po ustaleniu prognozowanej kwoty wylicza się z niej 60% i w ten sposób otrzymuje podstawę, od której należy obliczyć składki. Ubezpieczenia społeczne wynoszą łącznie 31,64%, ubezpieczenie zdrowotne 9% oraz Fundusz Pracy 2,45%. Te stawki nazywane są “dużym ZUS-em”. W niektórych sytuacjach odprowadzanie poszczególnych składek może być dobrowolne, o czym mówią przepisy wyżej wymienionej ustawy.

Czym jest preferencyjny ZUS?

Jednak nie wszyscy muszą odprowadzać tak wysokie stawki składek ubezpieczeniowych. Preferencyjny ZUS został wprowadzony 30 kwietnia 2018 roku. Mowa tu o nowych przepisach, które umożliwiają przedsiębiorcom skorzystanie z obniżonego oskładkowania. Ulga na Start zakłada zwolnienie z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Wyjątkiem jest jedynie składka zdrowotna, którą należy bezwzględnie odprowadzać. Jednocześnie istnieje możliwość odliczenia jej od podatku. Korzystając z ulgi na start, należy mieć świadomość, że przedsiębiorcy nie przysługują pewne świadczenia, przykładowo zasiłek chorobowy. Jednak następnie można odliczyć ją od podatku. Co dzieje się po upływie pół roku od otwarcia firmy?

Nadal można korzystać z atrakcyjnych warunków ubezpieczenia. ZUS składki preferencyjne to z założenia możliwość odprowadzania obniżonych składek. Jeżeli przedsiębiorcy zależy na możliwości pobierania świadczeń, wówczas warto skłonić się ku rezygnacji z ulgi i przejściu na ZUS preferencyjny. W takiej sytuacji wysokość składek liczona jest od podstawy wynoszącej nie mniej niż 30% najniższego gwarantowanego wynagrodzenia za pracę. Z takiego rozwiązania można korzystać przez 24 miesiące od momentu rozpoczęcia odprowadzania opłat na ubezpieczenie społeczne. Warto również zaznaczyć, że w przypadku zawieszenia działalności okres ten nie ulega przedłużeniu. Na koniec dodajmy, że składki nie obowiązują działalności, której przychód nie przekroczył 50% minimalnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji nie ma również obowiązku rejestracji w CEIDG.

Komu przysługują preferencyjne składki ZUS?

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy spełniać kilka warunków, by korzystać z preferencyjnych składek ZUS. Pierwszy to brak zarejestrowanej, aktywnej pozarolniczej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem otwarcia nowej działalności gospodarczej. Następnie preferencyjne składki ZUS są przeznaczone dla osób, które nie świadczą usług dla byłych pracodawców takich jak podczas zatrudnienia na etacie. Dotyczy to miejsc pracy, gdzie przedsiębiorca posiadał zatrudnienie z tytułu umowy o pracę w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej lub ubiegłym.

Dodatkowo preferencyjny ZUS zakłada, że właściciel firmy nie współpracuje z innymi osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. Jak długo można płacić składki ZUS preferencyjne? Jak już zostało wcześniej wspomniane, taka możliwość istnieje jedynie przez 24 miesiące od powstania obowiązku opłacania ubezpieczenia społecznego. Warto również wspomnieć, że w takiej sytuacji przedsiębiorca jest zwolniony z opłat na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

ZUS składki preferencyjne – kto nie może skorzystać

Z tej możliwości zostają wykluczeni:

  • członkowie spółek jawnych, partnerskich i komandytowych,
  • osoby współpracujące z jednoosobową działalnością gospodarczą,
  • twórcy i artyści,
  • jednoosobowi wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • osoby niespełniające wyżej wymienionych warunków uczestnictwa w preferencyjnych składkach ZUS.

ZUS preferencyjny a “mały ZUS”

Najczęstszymi określeniami dotyczącymi wysokości składek ubezpieczenia jest “mały ZUS” i “duży ZUS”. Aktualnie pierwszym z pojęć określa się zarówno preferencyjne warunki, jak i dodatkowe ulgi przysługujące osobom osiągającym mniejsze przychody objęte obniżonymi składkami. Dlatego też coraz rzadziej ZUS preferencyjny nazywa się “małym ZUS-em”.

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę