Dofinansowanie do okularów przez pracodawcę – kto i kiedy może się o nie ubiegać?

Dofinansowanie do okularów – zawody

Istnieją zawody związane z koniecznością stałego wpatrywania się w ekran, np. grafik komputerowy czy programista. Należy jednak pamiętać o negatywnych konsekwencjach, m.in. pogarszaniu się wzroku u pracowników, co jest związane z koniecznością zakupu okularów. Pracownik, który wykonuje swoją pracę przed komputerem może zwrócić się do pracodawcy z prośbą o dofinansowanie do okularów – sprawdź, kto i kiedy może się o nie ubiegać.

Dofinansowanie okularów – warunki, aby dostać dofinansowanie

Szczegółowe kwestie dotyczące dofinansowania okularów przez pracodawcę zostały uregulowane prawnie w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. nr. 148, poz. 973). Znajdziemy tam wyszczególnienie najważniejszych warunków, jakie muszą zostać spełnione, aby móc dostać dofinansowanie do zakupu okularów. Po pierwsze, pracownik musi wykonywać swoją pracę na stanowisku z monitorem ekranowym. Po drugie ważne jest, aby czas spędzony w pracy przed komputerem wynosił minimum 4 godziny w ciągu całego dnia pracy. I ostatnim elementem koniecznym do uzyskania dofinansowania jest otrzymanie zalecenia lekarskiego, zgodnie z którym udokumentowana zostanie potrzeba stosowania okularów podczas pracy przy komputerze w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Refundacja okularów przez pracodawcę

Pracownik ma możliwość otrzymać refundację okularów przez pracodawcę niezależnie czy musi nosić okulary przez cały dzień, czy też tylko i wyłącznie podczas pracy przy ekranie komputera. Nie jest też istotne, czy używany jest komputer przenośny czy stacjonarny. Jedyny warunek to – monitor ekranowy musi być stałym wyposażeniem stanowiska pracy dla konkretnego pracownika.

Podczas wizyty u lekarza organizowanej w ramach profilaktycznych badań dla pracowników okulista może stwierdzić, czy faktycznie dana osoba musi mieć niezbędne okulary do dalszej pracy. Taka wizyta odbywa się w ramach badań wstępnych, okresowych lub kontrolnych. Jeżeli w najbliższym czasie zatrudniony nie ma przewidzianych planowanych badań okresowych, ale czuje, że jego wzrok się pogorszył lub ma stale zmęczone oczy, może wystąpić do pracodawcy, by móc otrzymać dodatkowe skierowanie na badanie wzroku do okulisty. Przepisy nie określają, jak często możemy skorzystać z dofinansowania do okularów. Praktyka pokazuje, że firmy regulują to w swoich regulaminach pracy i jest to najczęściej raz na trzy lata lub raz na pięć lat.

Dopłata do okularów – ile wynosi?

Kwestia konkretnej kwoty, którą pracodawca jest zobligowany dopłacić pracownikowi do zakupu okularów nie jest uregulowana w żadnych przepisach. Zazwyczaj kwota dopłaty do okularów jest ujęta w wewnętrznych regulaminach i przepisach, które obowiązują w firmie. Przyjmuje się, że pracodawca ma obowiązek zapewnić taką kwotę dopłaty do okularów, aby pracownik mógł zakupić okulary w podstawowym standardzie. Jako standard często nie będzie więc uznawana popularna obecnie powłoka antyrefleksyjna dobrej jakości czy też markowe oprawki albo soczewki wykonane z jakiegoś nietypowego materiału. Jeżeli pracownik wybrał sobie okulary na kwotę wyższą niż możliwa do uzyskania dofinansowania, wtedy musi nadwyżkę pokryć już we własnym zakresie. Należy mieć na uwadze, że pracodawca może pokryć całość wydatku na okulary, jednak zależy to wtedy tylko i wyłącznie od jego dobrej woli.

Refundacja na okulary – czy obejmuje również soczewki kontaktowe?

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, pracodawca nie ma obowiązku dopłacać do zakupu szkieł kontaktowych, które obecnie stają się coraz bardziej popularne. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, gdy lekarz, który przeprowadził u pracownika badanie okulistyczne uzna, że dana osoba powinna wykonywać swoją pracę przed monitorem właśnie w soczewkach – wtedy pracodawca ma obowiązek dopłacić do zakupu soczewek kontaktowych. A więc najważniejsze jest wydanie zaświadczenia przez lekarza i wewnętrzne przepisy w danej firmie. Kwestia soczewek kontaktowych jest szeroko omawiana przez specjalistów prawa, gdyż istnieje spór w nazewnictwie “urządzenia korygującego wzrok”. Spora część pracodawców w swoich regulaminach pracy stosuje klauzulę, mówiącą, że “pracodawca zwraca równowartość soczewek okularowych, ale nie oprawek (ewentualnie ponosi koszt najtańszych oprawek)”. Kupując więc soczewki kontaktowe, nie mamy problemu z oprawkami, a więc pracodawca tym bardziej powinien zwrócić koszt zakupu soczewek. Ostatecznie można uznać, że w kwestii szkieł kontaktowych, decyzja zależy od lekarza, gdyż przepisy zawierają sformułowanie “zgodnie z zaleceniem lekarza”.

Dofinansowanie okularów przez pracodawcę

Otrzymanie okularów dofinansowanych przez pracodawcę nie jest przywilejem tylko dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Takie same uprawnienia przysługują w tej kwestii pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenie oraz osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek. Jednak warunkiem jest prowadzenie działalności w zakładzie pracy, a także w miejscu, jakie wskazał pracodawca. Zgodnie z przepisami dofinansowanie nie jest uzależnione od stażu pracy, jaki pracownik odbył u konkretnego pracodawcy. Należy pamiętać, że otrzymane przez pracownika okulary lub świadczenie pieniężne będące zwrotem poniesionych kosztów ich zakupu są obecnie zwolnione z podatku dochodowego. Nie ma obowiązku odprowadzania składek od kwoty refundacji na rzecz ubezpieczenia społecznego. Dofinansowanie wypłaca się odrębnie albo razem z przysługującym wynagrodzeniem.

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę