Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z powodu koronawirusa. Kto może je otrzymać i na jakich warunkach?

COVID-19 zmienił cały świat, w tym w szczególności gospodarkę i funkcjonowanie przedsiębiorstw w niemal wszystkich branżach. Wielu właścicieli firm, aby ratować swoją działalność oraz nie stanąć przed koniecznością zwolnienia części załogi, musi posiłkować się finansowaniem zewnętrznym, w tym między innymi wsparciem publicznym.

Dofinansowanie do pensji pracownika – co warto wiedzieć

Państwo chcąc wspomóc przedsiębiorców w tak trudnych czasach, zdecydowało się na stworzenie specjalnej finansowej puli w ramach tak zwanej tarczy antykryzysowej. Pod pojęciem tym kryje się szereg aktów prawnych, które są na bieżąco, w zależności od aktualnej sytuacji, nowelizowane po to, aby w jak największym stopniu odpowiadać potrzebom polskich pracodawców. Jednym z rodzajów wsparcia są dopłaty do pensji, które przedsiębiorcy mogą otrzymać jeśli tylko spełniają wymienione w przepisach kryteria.

Na czym polega dofinansowanie do pensji pracownika z powodu pandemii?

Jak się okazuje, dopłata do wynagrodzeń pracowników w ramach tarczy antykryzysowej może wynosić nawet 90 procent minimalnego wynagrodzenia krajowego. Oczywiście wiele zależy od sytuacji danego przedsiębiorstwa oraz tego, czy spełni wszelkie warunki. Jednym z kryteriów, które uprawniają do uzyskania dopłaty do wynagrodzeń jest spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Ponadto, o pomoc mogą starać się tylko pracodawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą od minimum dwóch miesięcy i nie zalegają z żadnymi składkami na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, podatkiem w US czy różnego rodzaju należnościami z tytułu przyznanej już pomocy publicznej. W przeciwnym razie taki przedsiębiorca jest zdyskwalifikowany jeśli chodzi o pomoc w przypadku COVID-19 lub co najmniej ma spore problemy, aby zakwalifikowano go do dofinansowania.

Kto może otrzymać dopłatę do pensji pracownika?

Dopłata do pensji pracowników jest zarezerwowana dla wszystkich przedsiębiorstw, które spełniają wymienione w przepisach ustawowych kryteria oraz zrealizują wszelkie formalności. Dopłaty do wynagrodzeń nie są więc przyznawane “od ręki” każdemu, kto tylko wyrazi chęć ich otrzymania. Sporym problemem dla wielu przedsiębiorców jest w tej materii interpretacja norm prawnych, które rządzący co rusz zmieniają, przez co do końca nie wiadomo, jakimi warunkami przy przyznawaniu dopłat się kierować. Kłopot z tym mają także sami urzędnicy. Niestety, niespodziewana pandemia odwróciła nasz świat do góry nogami i dopiero, gdy sytuacja się uspokoi, przyjdzie nam na spokojnie zastanowić się nad wszystkich, co się do tej pory wydarzyło. Mimo wszystko, warto posiłkować się najnowszymi przepisami i działać zgodnie z ich brzmieniem.

Przyznanie dotacji a okoliczności

Wszelkie rodzaju dopłaty do wynagrodzenia pracowników należą się przede wszystkim przedsiębiorstwu, które naprawdę odczuło skutki pandemii. Może się to objawiać przede wszystkim obowiązkowym przestojem ekonomicznym lub koniecznością obniżenia wymiaru czasu pracy. Z pierwszym przypadkiem mamy do czynienia, gdy pracownicy nie ze swojej winy nie są w stanie wykonywać swojej pracy, lecz pozostają w gotowości. Skutkuje to tym, że zakład pracy traci sporo środków finansowych, musi zachować dane miejsce pracy, ale realnie nie ma możliwości zarabiać, ponieważ na przykład produkcja została wstrzymana. O obniżonym wymiarze czasu pracy mówimy natomiast wtedy, gdy pracodawca zmniejsza liczbę godzin pracy danego pracownika nie ze swojej, ani z jego winy. Obniżka nie może wynosić jednak więcej niż połowę standardowego i umownego wymiaru czasu pracy. W obu sytuacjach pracodawca ma obowiązek zawarcia z pracownikiem stosownej umowy lub aneksu do już istniejącej, w którym określa się nowe warunki pracy.

Dopłaty do pensji pracowników – na co mogą liczyć pracodawcy?

Przestój pracowniczy lub obniżenie godzin pracy wiąże się oczywiście z pogorszeniem sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, ale co do zasady także z mniejszą pensją dla pracownika. Właśnie tutaj z pomocą przychodzi państwo, które przygotowało w ramach wsparcia środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pracodawcy, którzy spełnią kryteria i otrzymają pozytywną decyzję będą mogli skorzystać zarówno z dopłaty do wynagrodzenia pracowników, jak i ze zwolnienia z opłaty składek ZUS. Te ostatnie zostaną uiszczone z budżetu państwa. Ze wsparcia tego można skorzystać przez okres trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. Warto dodać, że pomoc dotyczy nie tylko pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, ale także pracujących w ramach umów cywilnoprawnych.

Ile można otrzymać dofinansowania do pensji pracownika z powodu koronawirusa?

Kluczową przesłanką przy określeniu, jak wysokie wsparcie otrzyma przedsiębiorca jest to, o ile spadł obrót jego firmy. Przy czym powodem tego spadku musi być sytuacja spowodowana COVID-19 i ograniczeniami dla gospodarki, jakie przyniosła pandemia. Spadek obrotów należy rozumieć jako spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym, który wynosi nie mniej niż 15% jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 miesięcy 2020 do dnia poprzedzającego złożenie wniosku w porównaniu do analogicznych miesięcy 2019 lub nie mniej niż 25% jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca 2020 do dnia poprzedzającego złożenie wniosku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego. Przy wysokich spadkach pracodawca może starać się nawet o dotację rzędu 50%, 70% lub 90% wysokości wynagrodzenia minimalnego. Dokładne stawki reguluje jednak ustawa i są one dość często modyfikowane, w zależności od sytuacji związanej z pandemią.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę