Źródła finansowania działalności gospodarczej – jakie wyróżniamy?

Podział źródeł finansowania przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności gospodarczej są często mylone ze źródłami kapitału firmy – niestety niesłusznie. Co je różni?

To pierwsze pojęcie jest ogólne i należy pod nim rozumieć wszystkie źródła, z których możesz pozyskać pieniądze na pokrycie firmowych wydatków. Można je podzielić na dwie grupy:

 • wewnętrzne – pochodzą ze środków własnych przedsiębiorstwa i to właśnie one mogą być nazywane źródłem kapitału firmy;
 • zewnętrzne – pochodzą od zewnętrznych podmiotów, które nie są bezpośrednio związane z przedsiębiorstwem i jego działalnością.

Finansowanie firmy – jaki masz wybór?

Które tradycyjne formy finansowania działalności gospodarczej można uznać za zewnętrzne, a które za wewnętrzne? Poniższe zestawienie ułatwi Ci rozeznanie w tym podziale.

Wewnętrzne źródła finansowania

To nic innego jak finansowanie działalności firmy z własnych środków. Korzystanie z tego źródła daje Ci niezależność od niestabilnych podmiotów zewnętrznych, które mogą nagle zmienić warunki udzielania wsparcia finansowego lub też z niego zrezygnować. Decydując się na to, nie musisz też płacić żadnych odsetek czy zwracać pieniędzy po upłynięciu określonego czasu. Do wewnętrznych form finansowania można zaliczyć:

 • wkład własny – to wszystkie pieniądze, które wnosisz do firmy jako przedsiębiorca, najczęściej podczas zakładania działalności. Opcja ta należy do najstabilniejszych, gdyż nie ciąży na Tobie obowiązek spłaty środków ani konieczności doliczania odsetek. Minusem jest to, że musisz dysponować wolną gotówką;
 • zysk netto – w tym przypadku pokrywasz wydatki pieniędzmi, które zarobiłeś, prowadząc przedsiębiorstwo. Tutaj wysokość dostępnych środków zależy w dużej mierze od tego, jakie przychody generuje firma;
 • amortyzację – odpisy amortyzacyjne zmniejszają wartość dóbr trwałych na skutek zużycia w wyniku użytkowania przez określony czas. Co to oznacza w praktyce? Że jeśli intensywnie korzystasz w pracy z komputera, to po kilku latach będzie działać mniej wydajnie – będzie zatem wart mniej niż wtedy, gdy go kupiłeś. Tę różnicę w wartości możesz uwzględnić w firmowych kosztach, sporządzając odpis amortyzacyjny. Dzięki temu zapłacisz niższy podatek dochodowy;
 • zysk ze sprzedaży aktywów – to pieniądze, które uzyskasz, wyprzedając środki trwałe firmy, czyli np. urządzenia, na których pracujecie Ty lub Twoi pracownicy.

Zewnętrzne źródła finansowania

Choć wewnętrzne finansowanie cechuje się stabilnością i niskimi (lub zerowymi) kosztami dodatkowymi, w pewnych sytuacjach może się okazać niewystarczające. W takiej sytuacji warto rozważyć zewnętrzne źródła finansowania działalności, czyli chociażby:

 • kredyt – zaciągasz go w banku na konkretny (lub ogólny) cel, a następnie spłacasz zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem;
 • leasing – w dużym uproszczeniu, jest to zakup środków trwałych na raty rozłożone na określony czas;
 • faktoring – polega na wykupieniu przez zewnętrzną firmę faktoringową Twoich nieprzeterminowanych wierzytelności względem kontrahentów. Ty dostajesz pieniądze od ręki, a faktor czeka na to, aż Twój klient ureguluje należność;
 • dotacje – jeśli spełnisz określone wymagania, możesz skorzystać z państwowych lub unijnych dotacji na konkretne cele, np. rozwój technologiczny lub stworzenie dodatkowych miejsc pracy;
 • emisja akcji – przekształcając przedsiębiorstwo w spółkę publiczną, możesz wprowadzić je na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Pieniądze, które uzyskasz od inwestorów za sprzedaż akcji, to nie tylko świetne źródło finansowania zewnętrznego, ale też dobry sposób na zyskanie w oczach kontrahentów;
 • emisja obligacji – to pewnego rodzaju połączenie emisji akcji i tradycyjnego kredytu bankowego. Na czym polega? Są to papiery wartościowe, ale o charakterze zadłużenia. Gdy emitujesz obligacje, a ktoś je kupi, zaciągasz u niego „dług”. Później je odkupujesz i spłacasz kwotę, którą dostałeś, wraz z niewielkimi odsetkami.

Na co powinieneś zwrócić uwagę, wybierając źródło finansowania firmy?

Wybierając sposób finansowania wydatków firmowych, warto mieć na uwadze to, z jak wielu źródeł możesz korzystać i że nie musisz ograniczać się do jednej opcji. Mało tego – wręcz nie powinieneś, gdyż może się to okazać ryzykownym posunięciem biznesowym. Dlaczego? Wyobraź sobie, co się stanie, gdy zostaniesz odcięty od jedynej opcji, która dostarcza Ci środków na prowadzenie firmy. Nagle zostajesz bez pieniędzy i na szybko szukasz opcji awaryjnej, która przywróci Ci płynność finansową pozwalającą na kontynuowanie działalności.

A co się stanie, jeśli zdywersyfikujesz źródła finansowania przedsiębiorstwa?

Nawet jeśli stracisz dopływ pieniędzy z jednego źródła, wciąż będziesz je mieć z innych. Strata ta nie sparaliżuje więc Twojego działania. Będziesz mógł pracować tak, jak do tej pory, a w międzyczasie szukać sposobu na załatanie dziury w budżecie.

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnego inwestowania, zdywersyfikowanie koszyka ze źródłami finansowania działalności gospodarczej zapewni Ci optymalne bezpieczeństwo biznesowe. I co najważniejsze, pozwoli Ci skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na rozkręcaniu firmy i poszerzaniu działalności.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę