Faktoring – czym jest i jakie są rodzaje faktoringu?

Zatory płatnicze, a co za tym idzie pustka w firmowej kasie to jedna z najczęstszych bolączek, z jakimi muszą zmagać się polscy przedsiębiorcy. Z tego powodu ustawodawca przewidział wiele różnego rodzaju form wsparcia w takich sytuacjach, dzięki którym podmioty gospodarcze nie są skazane na bankructwo.

Czym jest faktoring?

Pytanie o faktoring pojawia się w przestrzeni publicznej niezwykle często, choć od lat z rozwiązania tego korzysta coraz większa liczba polskich firm. Faktoring to najprościej tłumacząc jedna z form finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa, która przede wszystkim poprawia płynność finansową, a co ważniejsze posiada wiele różnego rodzaju dodatkowych usług, dzięki którym zarządzanie firmowym budżetem może być prostsze niż kiedykolwiek.

Co to jest faktoring i jak działa?

Na czym polega faktoring i jak działa w praktyce oraz jakie są jego podstawowe rodzaje? Usługa faktoringu polega na tym, że faktor wykupuje wierzytelność z tytułu faktury wystawionej przez faktoranta, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko utraty płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Firma faktoringowa bierze na siebie wszelkie zobowiązania i to ona wchodzi w rolę nowego wierzyciela, a więc może domagać się od podmiotu zobowiązanego uiszczenia płatności.

Rodzaje faktoringu – jakie typy faktoringu wyróżniamy?

Faktoring można skategoryzować na kilka sposobów. Przede wszystkim przy podziale należy wziąć pod uwagę ryzyko, jakie ponoszą podmioty, rodzaj kontrahent oraz miejsce jego działalności, rodzaj cesji wierzytelności i kilka innych elementów. Poniżej prezentujemy najbardziej charakterystyczną klasyfikację.

Podział faktoringu ze względu na charakter zobowiązania

a) Faktoring wierzytelnościowy (zakupowy i sprzedażowy)

W tym przypadku mówimy o faktoringu dotyczącym faktur sprzedażowych. Jest to podstawowy rodzaj faktoringu, z którego korzysta większość przedsiębiorców. To właśnie ten typ dzieli się na podtypy, które omówimy w dalszej części tekstu, w tym między innymi faktoring pełny, mieszany i niepełny oraz jawny, półotwarty i tajny.

b) Faktoring dłużny (odwrócony)

Inaczej nazywamy go faktoringiem zobowiązaniowym. Jak działa w praktyce? Przedsiębiorstwo, którego dostawca lub klient wystawił fakturę za dostarczony towarów lub usługę przekazuje fakturę do firmy faktoringowej, czyli faktora, a ten w terminie dokonuje płatności. W dalszej kolejności to faktor musi wyegzekwować od strony zobowiązanej środki finansowe.

c) Faktoring odwrócony

Ten rodzaj faktoringu adresowany jest do kupujących i objawia się tym, że faktor, czyli dany podmiot gospodarczy lub na przykład instytucja finansowa, dokonuje płatności na rachunek dostawcy, ale faktura jest przekazywana do wykupu odbiorcy.

Podział faktoringu ze względu na przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta

a) Faktoring pełny (właściwy, bez regresu)

Przy tym typie faktoringu ryzyko niewypłacalności kontrahenta przejmuje na siebie faktor. Dzięki tej usłudze przedsiębiorca z niej korzystający ma pełne zabezpieczenie swojej płynności finansowej.

b) Faktoring niepełny (niewłaściwy, z regresem)

Kolejny rodzaj faktoringu charakteryzuje się tym, że faktor wykupuje należności od swojego kontrahenta, ale bez przejęcia ryzyka niewypłacalności ze strony jego odbiorców. Klient faktora ponosi więc nadal pełną odpowiedzialność.

c) Faktoring mieszany

Łączy w sobie elementy wyżej wymienionych rodzajów. W tym przypadku ryzyko niewypłacalności kontrahenta obejmuje faktora, ale tylko do sumy konkretnie określonej w umowie.

Podział faktoringu ze względu na moment zawiadomienia dłużnika o zawartej umowie faktoringowej

a) Faktoring tajny (cichy)

Najkrócej tłumacząc, w tym przypadku dłużnik nie zostaje powiadomiony o zawarciu umowy, na podstawie której przekazana zostaje wierzytelności. Nieświadomy przelewa więc środki na wcześniej wskazane konto, a to do osoby korzystającej z faktoringu należy przekazanie ich faktorowi.

b) Faktoring jawny (otwarty)

Ten typ nazywamy też faktoringiem notyfikowanym. Polega na tym, że dłużnik jest powiadamiany o przeniesieniu wierzytelności z faktoranta na faktora. Ponadto, na wystawianych fakturach co do zasady znaleźć można numer konta bankowego faktora, co usprawnia przebieg transakcji. Zaletą faktoringu jawnego jest jego niewielki koszt.

c) Faktoring półotwarty

Dłużnik zostaje poinformowany o podpisaniu umowy, ale dopiero w momencie otrzymania wezwania do zapłaty na rachunek nowego wierzyciela, czyli faktora.

Podział faktoringu ze względu na sposób korzystania z usług faktoringowych:

a) Faktoring pojedynczy

Polega na przekazaniu przedsiębiorstwu świadczącemu usługę faktoringu faktury, które mogą zostać zrealizowane w dowolnym terminie. To rodzaj optymalny dla firm, które nie mają problemu z zatorami płatniczymi.

b) Faktoring globalny

Jest to usługa, która polega na tym, że faktorant przekazuje faktorowi wszystkie faktury wystawione klientowi. Nowy wierzyciel ma od tej chwili prawo nimi zarządzać i wybrać te, które chce sfinansować od razu, a resztę w późniejszym terminie.

c) Limit faktoringowy

Jest to jeden z kluczowych elementów umowy. Określa maksymalną kwotę, jaką faktor musi wypłacić drugiej ze stron z tytułu finansowania jej kontrahentów.

Podział faktoringu ze względu na charakter prowadzonej współpracy z kontrahentami

a) Faktoring krajowy

W tym przypadku odbiorcami są wyłącznie firmy zarejestrowane na terenie Polski. Zazwyczaj przy tego rodzaju formie stosuje się faktoring niepełny, który daje mniejsze ryzyko niewypłacalności. Korzyścią płynącą z takiego rozwiązania jest mniejszy koszt całego procesu i wygoda w załatwieniu wszelkich formalności.

b) Faktoring międzynarodowy

Tutaj odbiorcami są tylko podmioty zagraniczne. W tym przypadku następuje nieco większe ryzyko, ponieważ trudno jest dokładnie zweryfikować firmę zagraniczną pod kątem jej wypłacalności z uwagi na różne przepisy w każdym z krajów. Dlatego pomocne może okazać się skorzystanie z różnego rodzaju formalności, w tym zlecenia badania kontrahenta zagranicznego, jego kondycji finansowej i zdobycie obiektywnego raportu na ten temat przed podjęciem decyzji o podpisaniu umowy.

Dla kogo faktoring będzie dobrym rozwiązaniem?

Faktoring wierzytelności to korzystna opcja dla dosłownie każdej firmy, która zawiera transakcje z przeróżnymi klientami i chce niewielkim kosztem pozbyć się zarówno formalności, jak i ryzyka niewypłacalności zobowiązanego podmiotu. Dzięki faktoringowi znika obawa, że nagle w kasie zabraknie pieniędzy na przykład na wynagrodzenia czy planowane inwestycje, bez których podmiot gospodarczy nie może się rozwijać. Ponadto, szeroki wybór form faktoringu powoduje, że każde przedsiębiorstwo znajdzie opcję odpowiednią do swojej działalności. Warto wybrać sprawdzoną firmę świadczącą usługę faktoringu, więcej informacji można znaleźć pod adresem pep.pl. Podmiot ten oferuje między innymi korzystne rozwiązanie w postaci MCA, czyli pożyczki spłacanej z obrotów naliczonych na terminal płatniczy.

Jakie są zalety i wady faktoringu?

Do niewątpliwych zalet należy przyspieszenie i usprawnienie przepływu finansowego w danej firmie korzystającej z tego rodzaju narzędzia. Poza tym, zawarcie umowy na faktoring nie jest związane z szeregiem formalności, lecz z bardzo uproszczoną procedurą, dzięki czemu można to zrobić w krótkim czasie. Jedną z najważniejszych wad faktoringu jest jego całkowity koszt. Firma pośrednicząca pobiera bowiem najczęściej dość wysoką prowizję od swojej usługi, dlatego podmioty gospodarcze korzystające z takiego rozwiązania muszą liczyć się z koniecznością sięgnięcia do portfela.

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę