Płynność finansowa firmy - co to jest, jak ją zmierzyć oraz utrzymać płynność finansową przedsiębiorstwa?

Płynność finansowa firmy – co to jest, jak ją zmierzyć oraz utrzymać płynność finansową przedsiębiorstwa?

Płynność finansowa – to właśnie ona sprawia, że firma jest w stanie stawić czoła nieprzewidzianym wydatkom, a do tego jest fundamentem jej funkcjonalności. Czym jednak jest tak naprawdę? Poznaj jej definicję oraz różne wskaźniki, dzięki którym sprawdzisz kondycję finansową swojej firmy. Dowiedz się, na jakie czynniki masz wpływ oraz jak utrzymać płynność i przepływ pieniędzy.

Co to jest płynność finansowa?

Czym jest płynność finansowa? Definicja obejmuje wiele różnych aspektów, w tym zdolność firmy do terminowej spłaty zobowiązań czy wymiany aktywów na środki pieniężne. Zanim jednak przejdziemy do szczegółowego opracowania, zacznijmy od podstaw.

Najklasyczniejsze wyjaśnienie terminu płynności finansowej to zdolność do płacenia faktur, wypłaty wynagrodzeń oraz zakupu niezbędnego sprzętu oraz usług do prowadzenia działalności. Jak zatem widzisz, to podstawa sprawnie działającej firmy. Bez niej przedsiębiorstwo może mieć poważne problemy finansowe.

Wymienia się kilka rodzajów płynności finansowej, które odnoszą się do różnych aspektów zdolności firmy i jej majątku. Omówimy je teraz pokrótce.

Płynność majątkowa

Dotyczy ona możliwości wymiany w jak najkrótszym czasie aktywów na środki pieniężne. Im większa część majątku może zostać w ten sposób przekształcona, tym większa płynność finansowa.

Płynność majątkowo-kapitałowa

Płynność majątkowo-kapitałowa to zdolność do opłaty zobowiązań w terminie, gdzie wymagalność nie przekracza 1 roku. Dotyczy to nie tylko faktur, ale również wynagrodzeń pracowników oraz innych opłat, do jakich przedsiębiorstwo jest zobowiązane.

Płynność przepływów pieniężnych

Mówi ona o możliwości kupienia niezbędnych towarów oraz usług przez dostępne środki pieniężne. Dotyczy ona również zarządzania wpływami i kosztami, a także potencjalnego ryzyka związanego z nieodpowiednim zarządzaniem majątkiem.

Jakie są wskaźniki płynności finansowej firmy?

Analiza finansowa pozwala zweryfikować kondycję firmy, w tym jej zdolności regulowania zobowiązań krótkoterminowych. W tym celu przyjmuje się różne metodologie, w tym dynamiczną i statyczną. Sprawdź, czym się one charakteryzują i jakie mają zastosowanie praktyczne.

Wskaźniki dynamiczne

Cechą, która charakteryzuje wskaźniki dynamiczne, jest uwzględnienie nie tylko bieżących aktywów oraz środków pieniężnych, ale również zdolność firmy do generowania przepływów pieniężnych w przyszłości.

Najważniejsze stosowane wskaźniki według metody dynamicznej to:

 • wskaźnik generowania operacyjnych przepływów pieniężnych;
 • wskaźnik zależności od zewnętrznych źródeł finansowania;
 • wskaźnik ogólnej wystarczalności środków pieniężnych;
 • wskaźnik wydajności gotówkowej zysku;
 • wskaźnik wydajności gotówkowej aktywów;
 • wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży.

Wskaźniki statyczne

To właśnie one są najczęściej stosowane podczas oceny płynności przedsiębiorstwa. Wykorzystują one informacje, które dotyczą określonego momentu, dla którego jest wyznaczony poziom płynności. Tym samym nie uwzględniają one generowania gotówki w przyszłości.

Wskaźniki statyczne są to takie, jak:

 • wskaźnik płynności bieżącej;
 • wskaźnik płynności szybkiej;
 • wskaźnik płynności natychmiastowej.

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej

Jest jednym z podstawowych wskaźników statycznych, pokazujących płynność finansową firmy. Obrazuje on udział zobowiązań bieżących do posiadanych aktywów. Jeśli przedsiębiorstwo nie ma problemów z płynnością, jest ono w stanie opłacić swoje bieżące opłaty.

Ponadto obrazuje on, ile razy aktywa są większe od krótkoterminowych zobowiązań. Optymalny wskaźnik powinien znajdować się w przedziale 1,2-2,0. Kiedy jest niższy, mówimy o niewypłacalności, a kiedy wyższy – o nadpłynności. W dalszej części artykułu odnajdziesz wzór, na podstawie którego możesz łatwo obliczyć wskaźnik płynności bieżącej.

Wskaźnik szybkiej płynności finansowej

Z kolei wskaźnik płynności szybkiej pokazuje kondycję firmy, biorąc pod uwagę tylko jej płynne aktywa. Nie uwzględnia za to zapasów. W tym przypadku przyjmuje się za prawidłowy wskaźnik mieszczący się w normie 1,0 – 1,2. Wtedy bowiem aktywa płynne nie są mniejsze niż krótkoterminowe zobowiązania.

Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej

To trzeci wskaźnik płynności finansowej firmy, który jest najczęściej traktowany jako uzupełnienie dwóch poprzednich. Pokazuje on jaką część zobowiązań przedsiębiorstwo jest w stanie uregulować, gdyby nagle stały się wymagalne. Z uwagi na to, że stan bieżącej gotówki w firmie może ulegać ciągłym zmianom, wielkość wskaźnika również nie jest stała.

Jakie wnioski można zatem wysunąć po omówieniu wskaźników płynności finansowej? Nie są one uniwersalne dla każdej branży. Nie można ich zatem traktować jako pewnik bez uwzględnienia danego sektora i innych czynników. Z tego powodu warto ocenić płynność finansową przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników sektorowych. Są one publikowane co roku przez takie instytucje jak Komisja do spraw Analizy Finansowej Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Jak obliczyć płynność finansową?

Wbrew pozorom do obliczenia płynności finansowej nie potrzebujemy szerokiej wiedzy finansowej. To, co zaś jest niezbędne, to wiedza na temat posiadanych aktywów, a także zapasów. Na ich podstawie możemy bez trudu sprawdzić płynność firmy.

Terminal płatniczy pozwoli Ci lepiej kontrolować finanse Twojej organizacji!

Jak obliczyć płynność finansową bieżącą?

Wskaźnik ten pokazuje, jak firma radzi sobie z bieżącymi zobowiązaniami. Do jej obliczenia możemy wykorzystać wzór:

Wskaźnik bieżącej płynności fnsowej = Bieżące aktywa / Bieżące zobowiązania

Jeśli wynik wynosi poniżej 1, może to sygnalizować potencjalne problemy przedsiębiorstwa, które grożą utratą płynności finansowej.

Jak obliczyć płynność finansową szybką?

Jak już wspomniano, płynność finansowa to wskaźnik, który uwzględnia wyłącznie bieżące aktywa bez włączenia zapasów. Tym samym wzór wygląda następująco:

Wskaźnik szybkiej płynności finansowej = (Bieżące aktywa – Zapasy) / Bieżące zobowiązania

Dzięki temu wskaźnikowi firma może sprawdzić, o ile razy bieżące aktywa są większe od bieżących zobowiązań. Wykluczenie z niego zapasów może być ważne dla firm, które działają w takich branżach, gdzie ich sprzedaż może być utrudniona.

Jak obliczyć płynność finansową natychmiastową?

Jak zaś obliczyć natychmiastową płynność finansową? Wzór nie jest bowiem skomplikowany, ponieważ bierze pod uwagę wyłącznie środki pieniężne:

Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej = Środki pieniężne / Bieżące zobowiązania krótkoterminowe

Od czego zależy płynność finansowa?

Płynność finansowa to zmieniająca się w czasie wartość, która jest uzależniona od wielu czynników. Oto niektóre z nich:

 • długość cyklu operacyjnego w danej branży;
 • płynność i struktura aktywów bieżących;
 • udział kapitału własnego;
 • poziom zadłużenia firmy;
 • wysokość długu;
 • bieżące zobowiązania krótkoterminowe;
 • zarządzanie kapitałem;
 • warunki rynkowe i gospodarcze;
 • koszty zatrudnienia pracowników;
 • warunki współpracy z kontrahentami.

A zatem tylko na część czynników ma wpływ firma. Warunki rynkowe i gospodarcze oraz tego rodzaju nowe regulacje prawne czy koszty związane z zatrudnieniem są niezależne od przedsiębiorstwa.

Firma może zadbać o swoją płynność finansową poprzez odpowiedzialne zarządzanie budżetem, analizę bieżących zobowiązań i przyjęcie odpowiedniej strategii. Nie bez znaczenia są jednak zasady współpracy z klientami i kontrahentami, w tym także terminy wymagalności faktur. Pozwalają one bowiem na utrzymanie płynności finansowej na odpowiednim poziomie.

Jak poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa?

Z racji tego, że płynność finansowa to „być, albo nie być” dla niejednej firmy, warto wiedzieć, co można zrobić, aby ją poprawić. Poniżej opisaliśmy kilka przykładowych sposobów.

Zarządzanie należnościami – wprowadzenie procesów, które ułatwią monitorowanie płatności oraz ściąganie należności może znacząco wpłynąć na płynność finansową. Dzięki temu firma może odzyskać należne środki od swoich kontrahentów.

Źródła finansowania – zabezpieczenie płynności finansowej może również przyjąć formę dostępu do linii kredytowej. Innym popularnym rozwiązaniem jest faktoring, który pozwala na otrzymanie płatności za fakturę, zanim zrobi to jeszcze klient.

Zarządzanie zapasami – nadpłynność nie jest wskazana. Zbyt duża ilość zapasów, których trudno sprzedać, może ograniczać płynność. Dlatego warto regulować ich ilość, aby uniknąć ich nadmiernego przechowywania, a tym samym – zamrożenia środków.

Refinansowanie długu – jeśli firma mierzy się z długiem, warto refinansować go na korzystniejszych warunkach, takich jak niższe odsetki.

Zaplanowanie budżetu – rozsądne inwestycje oraz wydatki to punkt obowiązkowy niezależnie od tego, jak wygląda Twoja sytuacja związana z płynnością finansową. Ograniczenie niektórych wydatków, eliminacja niepotrzebnych kosztów, a także dokładne analizowanie inwestycji i zakupów pozwoli zachować, a nawet zwiększyć przepływ pieniężny.

Prognozowanie – oprócz zarządzania budżetem firmy na bieżąco, warto również prognozować dalsze przepływy gotówki oraz wyniki w celu zaplanowania kolejnych wydatków, a także bieżących zobowiązań.

Płynność finansowa firmy – co to jest? Podsumowanie

Bez wątpienia płynność finansowa to podstawa funkcjonowania firmy, która daje stabilność, elastyczność i odporność na różne wyzwania. Kiedy o nią zadbasz, możesz przetrwać gorsze czasy i rosnąć wtedy, kiedy Twoja branża napotyka problemy. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci zrozumieć istotę płynności finansowej i teraz wiesz, dlaczego jest niezbędna w każdym przedsiębiorstwie.

Źródła:

Andrzej Kuciński, Magdalena Byczkowska, Płynność finansowa przedsiębiorstwa w ujęciu statycznym oraz dynamicznym na przykładzie wybranych przedsiębiorstw przemysłu metalowego notowanych na GPW w Warszawie, Przedsiębiorstwo & Finanse 16, s. 59-74, 2007

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę