Zwolnienie lekarskie elektroniczne – co powinieneś wiedzieć o elektronicznym L4

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dzięki temu zyskują prawo do wynagrodzenia chorobowego w przypadku niezdolności do wykonywania obowiązków z powodu problemów ze zdrowiem. Jednak w takiej sytuacji konieczne jest dostarczenie zwolnienia l4.

Od 1 grudnia 2018 roku nakłada się na lekarzy obowiązek wystawiania tego dokumentu w wersji elektronicznej. Dzięki temu pracodawca zyskuje natychmiastowy dostęp do najważniejszych informacji. W formularzu znajdują się wszystkie dane, które można było sprawdzić również w wersji papierowej l4. Są to między innymi: okres niezdolności do pracy, czas pobytu w szpitalu, kod oznaczający kategorię choroby. Warto zaznaczyć, że lekarz ma prawo wystawić te zwolnienia wstecz. Jednak jeśli obejmują one więcej niż 3 dni poprzedzające termin wizyty oraz wykonania badania, w systemie powinno pojawić się stosowne uzasadnienie. Z kolei ZUS podejmie odpowiednie kroki wyjaśniające.

Dzięki temu przedsiębiorca może uniknąć nadużyć ze strony osób zatrudnionych, a także pomyłek podczas rozliczania składek oraz świadczeń, do których mają oni prawo. Natomiast kiedy pojawią się podejrzenia nieprawidłowości, pracodawca otrzymuje możliwość złożenia wniosku o kontrolę drogą elektroniczną. Po przejściu do odpowiedniej zakładki wystarczy jedno kliknięcie, aby formularz został automatycznie uzupełniony. Jeśli pracodawca je zatwierdzi, zostaną natychmiast przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie jeszcze korzyści gwarantują elektroniczne zwolnienia lekarskie?

L4 elektroniczne: korzyści

Wprowadzenie e zwolnienia wiąże się z wieloma korzyściami zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów czy pracodawców. Dzięki nim przedsiębiorcy nie mają obowiązku dostarczania zwolnienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest ono przekazywane bezpośrednio do odpowiedniego oddziału. Dodatkowo wprowadzenie systemu PUE ZUS umożliwia zautomatyzowanie nie tylko przepływu zwolnienia lekarskiego, ale również innych dokumentów.

Przykładem może być sytuacja, kiedy pracownik nabywa prawo do otrzymania zasiłku chorobowego. Dawniej w takim przypadku pracodawca musiał własnoręcznie wypełniać druk Z-3 oraz dostarczyć niezbędną dokumentację. Obecnie wszystkie formalności można załatwić przez internet z poziomu profilu PUE ZUS. Dane zostaną wypełnione automatycznie, a pracownik nie ma obowiązku składania dodatkowych wniosków.

E-zwolnienia

Warto zaznaczyć, że l4 elektroniczne umożliwia pracodawcy pobranie dokumentu oraz jego archiwizowanie na komputerze lub dysku zewnętrznym. Jednak należy pamiętać, że w przypadku wydrukowania dokument zostanie potraktowany jako kopia. Natomiast obowiązkiem pracodawcy jest przechowywanie oryginalnego l4 z podpisem elektronicznym.

Jak sprawdzić e zwolnienia?

Elektroniczne zwolnienia lekarskie gwarantują pracodawcom szybszą kontrolę pracownika. Jednym z rozwiązań, które to umożliwiają, jest zaznaczenie w systemie PUE ZUS opcji otrzymywania powiadomień o l4 w formie wiadomości e-mail lub SMS. Jak to zrobić? Jak sprawdzić l4 elektroniczne?

Aby uzyskać dostęp do wszystkich informacji w systemie oraz dodatkowych możliwości, należy założyć konto na PUE ZUS. W przypadku przedsiębiorców, którzy muszą dostarczać dokumenty ubezpieczeniowe online, jest obowiązkowe. Pozostali mogą stworzyć konto PUE ZUS dobrowolnie. W tym celu należy wybrać jeden z czterech sposobów, a następnie wykonać kilka działań. Pierwsze rozwiązanie polega na rejestracji przez formularz dostępny na stronie internetowej. Zawiera on takie pola jak: imię i nazwisko, PESEL, dane kontaktowe. Po wysłaniu zgłoszenia należy w ciągu 7 dni potwierdzić tożsamość w placówce ZUS, okazując dowód osobisty lub paszport. Drugim rozwiązaniem może być weryfikacja danych podanych w formularzu online za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Trzecia możliwość obejmuje rejestrację na stronie internetowej, a następnie potwierdzenie tożsamości przez podpis kwalifikowany. Ostatnim rozwiązaniem jest weryfikacja informacji podanych we wniosku online za pomocą konta bankowego. Tę opcję udostępnia się osobom, które posiadają indywidualny rachunek w jednej z instytucji współpracujących z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Po dopełnieniu powyższych formalności przedsiębiorca może zalogować się na swój profil PUE ZUS,. Następnie przechodząc do zakładki “Wiadomości”, otrzyma natychmiastowy dostęp nie tylko do informacji o ewentualnym pojawieniu się e zwolnienia jednego z pracowników, ale również samego dokumentu w sekcji “Zaświadczenia lekarskie”.

Ile dni na dostarczenie l4?

Zanim pojawił się obowiązek wystawiania elektronicznego zwolnienia lekarskiego, pracownik miał obowiązek dostarczyć je pracodawcy w wersji papierowej. Aby było ważne, musiał to zrobić nie później niż 7 dni od dnia otrzymania. Następnie pracodawca przekazywał dokument do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bez wątpienia było to problematyczne zarówno dla chorego, jak i pracodawcy. Dlatego od 1 grudnia 2018 roku pracownik nie ma obowiązku dostarczania l4 do miejsca pracy. Przedsiębiorca otrzymuje odpowiedni dokument oraz najważniejsze informacje na swój profil w systemie PUE ZUS.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę