Przelew do ZUS. Co wpisać w tytule? Jak zrobić przelew?

Przelew do ZUS

Przelew do ZUS jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, zarówno prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, jak i właściciela firmy zatrudniającego pracowników. Jako osoby zatrudnione, nie musimy martwić się terminami przelewów do ZUS, ponieważ tę sprawę załatwia za nas pracodawca.

Przelew ZUS – do kiedy należy wykonać płatność?

Terminowe wpłaty do ZUS są bardzo ważne dla każdego przedsiębiorcy. Spóźnienie się z opłatą składek skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę. Odsetki za zwłokę określone są w Ordynacji podatkowej. By wyliczyć konkretną kwotę odsetek, należy pamiętać, że nalicza się je od następnego dnia po dacie, w której należało uiścić opłatę podatku. Oczywiście do kolejnych dni zalicza się również dzień następujący po wspomnianej dacie granicznej. Kwotę trzeba zaokrąglić do pełnego złotego. Mniej niż 50 gr nie skutkuje zaokrągleniem, natomiast powyżej 50 gr zaokrąglamy do złotówki. Nie wpłacamy jednak odsetek do wysokości nieprzekraczającej 6,60 zł.

Przelew do ZUS – w jaki sposób obliczyć odsetki?

Odsetki za zwłokę przelewu do ZUS można łatwo wyliczyć, korzystając ze specjalnej strony internetowej przygotowanej w tym celu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wystarczy, że w określone pola wpiszemy następujące dane:

Po wyliczeniu odsetek, czyli kliknięciu w przycisk, otrzymamy wszystkie potrzebne dane: dokładnie wyliczone odsetki, kwotę odsetek po zaokrągleniu oraz pełną kwotę ZUS do zapłaty.

Spójrzmy na przykład. Jeśli przedsiębiorca płaci za siebie ZUS i dodatkowo korzysta z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego powinien wykonać przelew na 1 316,97 zł. Spóźnił się jednak z przelewem o kilka dni. Zamiast zapłacić należną kwotę do 10 dnia miesiąca (lipiec), zamierza dokonać wpłaty 10 dnia sierpnia. Spóźnił się więc z zapłatą o miesiąc (liczymy od dnia następującego po wyznaczonej dacie opłaty). W takiej sytuacji wyliczone odsetki wyniosą 8,9481 zł. Końcówka kwoty jest powyżej 50 gr, więc zaokrąglamy w górę, czyli do 9 zł. Łączna kwota do zapłaty wyniesie 1325,97 zł (1316,97 zł + 9 zł).

Sprawdź też: Zamów terminal płatniczy

Odsetki za zwłokę wyliczamy na podstawie wzoru:

Kwota odsetek  = kwota należności x liczba dni zwłoki x stopa  procentowa / 365 x 100

Jak zrobić przelew do ZUS i do kiedy?

Prowadząc jednoosobową działalność wpłaty do ZUS dokonujemy do 10 dnia każdego miesiąca. W przypadku jednostek budżetowych, ZUS musi zostać opłacony do 5 dnia miesiąca, natomiast pozostali płatnicy powinni pamiętać, by wykonać przelew ZUS do 15 dnia miesiąca.

Przelew możemy wykonać w sposób tradycyjny, czyli poprzez specjalny druk – polecenie przelewu/wpłatę gotówkową wykonywane na poczcie. Wtedy wystarczy, że na druku w polu nazwa odbiorcy, wpiszemy “Zakład Ubezpieczeń Społecznych”. Następnie wpisujemy nr rachunku ZUS, kwotę, nr rachunku właściciela (gdy dokonujemy polecenia przelewu), nazwę zleceniodawcy, czyli imię i nazwisko, tytułem np. Składki za czerwiec 2019, a na koniec datę wykonania opłaty. Trzeba jednak pamiętać, że za taką formę przelewu ZUS musimy zapłacić. Lepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie przelewu online.

Jak zapłacić ZUS przez internet?

Zastanawiasz się, jak zapłacić ZUS przez internet? Wiele banków w panelu obsługi firmowego konta bankowego udostępnia usługę – przelew do ZUS. Pojawia się wtedy schemat przelewu, który wymaga określonych danych do wprowadzenia. Takie przelewy były zazwyczaj pomocne, gdy poszczególne składki ZUS wpłacało się na różne konta.

Trzeba wiedzieć, że na opłatę do ZUS składa się:

  • ubezpieczenie społeczne, emerytalno-rentowe i chorobowe
  • ubezpieczenie zdrowotne
  • Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (za zatrudnionych pracowników)

Po wprowadzeniu w 2018 r. e-składki całą składkę opłacamy poprzez wykonanie jednego przelewu. Teraz wystarczy wprowadzić numer rachunku ZUS, podać kwotę, tytuł przelewu i odbiorcę – w tym miejscu nie trzeba wpisywać adresu siedziby ZUS, tylko “Zakład Ubezpieczeń Społecznych”.

Jaki tytuł przelewu do ZUS?

Wiele osób pyta jaki wpisać tytuł przelewu do ZUS. Wystarczy w odpowiednim polu wpisać np. “Składki za czerwiec 2019”. Musimy więc określić przede wszystkim, za jaki miesiąc uiszczamy opłatę lub ewentualnie, czy opłacamy także odsetki za zwłokę. Co stanowi o obowiązku opłaty do ZUS? Obowiązek zapłaty składek ZUS obejmuje Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz.300).

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę