Jak napisać wypowiedzenie z pracy za porozumieniem stron

Wypowiedzenie za porozumieniem stron – jak je napisać?

Spis treści

Umiejętność pisania prostych pism formalnych, takich jak choćby podanie o wypowiedzenie z pracy za porozumieniem stron, jest bardzo pożyteczna. Okoliczności zawodowe mogą być przecież rozmaite.

Znajomość podstawowych praw pracowniczych również może okazać się przydatna zarówno przy podejmowaniu decyzji o wypowiedzeniu, jak i w innych sytuacjach.

Wypowiedzenie z pracy za porozumieniem stron – co oznacza?

Obowiązująca pracodawcę i pracownika umowa o pracę może zostać rozwiązana na cztery sposoby:

  • przez oświadczenie jednej ze stron przy zachowaniu okresu wypowiedzenia; 
  • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia; 
  • wraz z upływem czasu; 
  • na mocy porozumienia obu stron.

W tym artykule przyjrzymy się ostatniej możliwości. Otóż wypowiedzenie z pracy za porozumieniem stron oznacza, że pracownik i pracodawca mimo tego, że wiążąca ich umowa jest aktualna, zgadzają się na jej przedwczesne rozwiązanie.

Jednym z ustalanych między obiema stronami warunków jest podanie terminu rozwiązania stosunku pracy. Może być on natychmiastowy lub odległy.

Co ważne, stroną wypowiadającą daną umowę może być zarówno pracownik, jak i pracodawca. 

Warto wiedzieć, że strona inicjująca wypowiedzenie umowy za porozumieniem obu stron nie musi podawać przyczyn rozwiązania umowy. Dlatego też kierujące nią powody mogą być niemalże dowolne.

Obustronne rozwiązanie umowy – jaką umowę można wypowiedzieć?

Wypowiedzenie za porozumieniem obu stron może dotyczyć każdej umowy o pracę. Najważniejsze jest to, żeby pracodawca i pracownik wyrazili na nie zgodę. Najczęściej przedmiotem sporu jest termin ustania świadczenia pracy.

Kiedy można złożyć wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron?

Według prawa umowę o pracę w ramach obustronnego porozumienia można wypowiedzieć w każdej chwili. Nieważne, czy pracownik akurat znajduje się na urlopie wypoczynkowym, czy zdrowotnym.

Czytaj też: Wycofanie wypowiedzenia – czy można anulować wypowiedzenie umowy o pracę?

 

Przesłanką formalną warunkującą zasadność pisma z wypowiedzeniem jest zamieszczenie w nim proponowanej daty zakończenia umowy.

Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron a okres wypowiedzenia

Otóż przy obustronnym rozwiązaniu umowy nie obowiązuje okres wypowiedzenia. Po prostu proponowany w piśmie termin ma definitywnie zakończyć stosunek pracy.

Okres wypowiedzenia jest alternatywą dla wypowiedzenia umowy za porozumieniem obu stron. Obie strony mogą zdecydować się na jedno lub na drugie rozwiązanie. Każde z nich niesie za sobą pewne konsekwencje.

Czym się różni porozumienie stron od wypowiedzenia umowy ze strony pracodawcy?

Różnice między oboma wariantami zakończenia stosunków pracy dotyczą przede wszystkim jego trybu. Tak jak zostało to wcześniej wyjaśnione – porozumienie stron zakłada, że umowa kończy się z określonym dniem i nie wlicza się w nią okres wypowiedzenia.

Tymczasem następstwem złożenia przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę jest okres wypowiedzenia. Trwa on od momentu złożenia dokumentu aż do zakończenia świadczeń pracy.

Wypowiedzenie z pracy za porozumieniem stron – lepsze dla pracodawcy czy dla pracownika?

Pracownicy inicjują wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron lub zgadzają się na nie najczęściej wtedy, gdy chcą szybko zmienić pracę.

Zatem takie rozwiązanie będzie korzystne dla tych, którzy są pewni tego, że zaczną pracować u innego pracodawcy. 

Obustronne porozumienie w kwestii nagłego zakończenia umowy nie tylko jest natychmiastowym zakończeniem świadczeń pracy, nie tylko nie zakłada wystąpienia okresu wypowiedzenia – podczas którego pracownik mógłby poszukać nowego miejsca pracy – ale także sprawia, że nie przysługują mu wtedy pewne uprawnienia m.in. takie, jak wykorzystanie zaległych dni urlopowych.

Ponadto pracownik po zakończeniu umowy o pracę za porozumieniem stron może starać się o zasiłek dla bezrobotnych dopiero po trzech miesiącach od jej rozwiązania – chyba, że powodem porozumienia jest upadłość finansowa pracodawcy, likwidacja miejsca pracy, redukcja etatów lub zmiana miejsca zamieszkania przez pracownika.

Czytaj też: Porzucenie pracy przez pracownika – kiedy możemy o nim mówić i jakie są jego konsekwencje?

 

Pracodawcy decydują się na zawarcie porozumienia stron przy rozwiązaniu umowy z pracownikiem, ponieważ nie muszą wtedy gospodarować dla pracownika wolnych dni i nie mają obowiązku świadczyć mu określonych dodatków, takich jak chociażby odprawa.

Bywa też, że przez taką formę zakończenia umowy chcą oni zabezpieczyć się przed tym, że pracownik będzie żądał przywrócenia go do pracy, kierując sprawę do sądu. 

Pismo z wypowiedzeniem umowy o pracę za porozumieniem stron – co musi zawierać?

Oczywiście jak każde pismo formalne, tak i ten druk powinien zawierać datę, miejscowość oraz dane osobowe nadawcy oraz adresata. 

Niezbędny jest także nagłówek: „Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron”.

W treści pisma koniecznie trzeba podać datę zawarcia umowy i proponowaną datę jej zakończenia.

Rzecz jasna na końcu należy zakończyć pismo zwrotem grzecznościowym i swoim własnoręcznie naniesionym podpisem.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę