Likwidacja działalności – jakie formalności wiążą się z zamknięciem działalności gospodarczej?

Zakończenie działalności gospodarczej nie musi okazać się bolesnym i czasochłonnym przeżyciem. Pod warunkiem jednak, że postąpimy zgodnie z planem i będziemy pamiętać o wszystkich formalnościach, jakie muszą zostać spełnione, aby likwidacja firmy stała się faktem. Oto szczegóły całej procedury.

Likwidacja działalności w CEIDG

Zamknięcie działalności gospodarczej odbywa się niejako w ten sam sposób, co jej utworzenie. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku korzystamy bowiem z formularza CEIDG-1. Zakończenie działalności gospodarczej następuje w sytuacji, gdy we wniosku zakreślimy podpunkt 5 pola numer 01, czyli: wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pamiętajmy, że termin na złożenie dokumentu w urzędzie miasta wynosi maksymalnie 7 dni od daty faktycznej likwidacji przedsiębiorstwa.

Zamknięcie działalności a składki

Kolejnym istotnym krokiem po złożeniu wniosku CEIDG jest wyrejestrowanie się z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Likwidacja działalności gospodarczej wiąże się bowiem z utratą podwójnej osobowości w sferze ubezpieczeniowej. Przedsiębiorcy z perspektywy ZUS-u są zarówno płatnikami składek jak i podmiotami ubezpieczonymi. Wyrejestrowania należy dokonać za pomocą dwóch osobnych formularzy. Dzięki drukowi ZUS ZWPA przestaje się być płatnikiem składek, a ZUS ZWUA – ubezpieczonym. Pierwszy z tych formularzy jest sporządzany przez ZUS z urzędu na podstawie informacji o skreśleniu z rejestru firm i musi być złożony/potwierdzony przez płatnika najpóźniej 14 dni od chwili, gdy nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej. Na dostarczenie drugiego ubezpieczony ma z kolei 7 dni. Jeśli właściciel przedsiębiorstwa zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny, jest zobligowany do wyrejestrowania ich za pomocą wniosku ZUS ZCNA.

Rozliczenie PIT i spis z natury

Zamknięcie działalności gospodarczej po zawieszeniu czy też takiej, która była prowadzona bez przerwy, skutkuje obowiązkiem przygotowania tzw. spisu z natury. Wpływa on na wysokość kosztów w danym roku podatkowym. Co powinno się w nim znaleźć? Przede wszystkim wszelkie gotowe wyroby, półwyroby, odpady, surowce czy też towary handlowe. Co istotne, spis muszą wykonać także przedsiębiorcy, którzy niczego nie wytwarzają, lecz wykonują jedynie usługi. W spisie nie wykazuje się środków trwałych, wartości niematerialnych, prawnych ani wyposażenia siedziby przedsiębiorstwa. Jeśli właściciel firmy w dniu jej zamknięcia nie posiada żadnego ze składników, który powinien znaleźć się w zestawieniu, sporządza zerowy spis z natury. To właśnie na podstawie różnic w spisie z początku roku podatkowego, a spisie z zamknięcia działalności wylicza się właściwą zaliczkę na podatek dochodowy, biorąc pod uwagę aktualną proporcję kosztów do przychodu.

Co z majątkiem firmy?

Kończąc swoją przygodę z danym biznesem, przedsiębiorca powinien stworzyć także drugi spis, w którym uwzględni wszelkie środki trwałe, wyposażenie itp. Jednym słowem – majątek danego przedsiębiorstwa. Nie wpływa on co prawda na wielkość podatku, ale pozwala obliczyć wartość aktywów firmy. Zgodnie z prawem majątek podmiotu gospodarczego z chwilą zamknięcia przedsiębiorstwa staje się majątkiem prywatnym właściciela. To także nie rodzi skutków podatkowych, ale tylko wówczas, gdy aktywa te nie zostaną sprzedane w ciągu minimum 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym zamknięto działalność.

Wyrejestrowanie kasy fiskalnej

Dodatkowe formalności czekają na przedsiębiorców, którzy posługiwali się kasą fiskalną. W tym przypadku przepisy przewidują ściśle określoną procedurę zakończenia pracy urządzenia. Konieczna będzie wizyta pracownika właściwego Urzędu Skarbowego, który musi sporządzić protokół z odczytu z pamięci kasy. Po tej czynności, podatnik jest zobligowany do wydrukowania dobowego i miesięcznego raportu, a następnie złożenia wniosku o wyrejestrowanie kasy fiskalnej.

Co po zamknięciu działalności?

Z chwilą likwidacji przedsiębiorstwa na podatniku nadal ciążą pewne obowiązki regulowane odpowiednimi przepisami. Mowa na przykład o przechowywaniu umów oraz dokumentacji księgowej, w tym w szczególności faktur oraz paragonów. Prawo przewiduje dla poszczególnych typów dokumentacji różne okresy. Jeszcze jedną rzeczą o której należy pamiętać, jest uwzględnienie przychodu z firmy w rocznych rozliczeniach podatkowych i złożenie ich na wskazanym formularzu PIT. Mimo wszystko, likwidacja firmy przebiega – jeśli zadba się o każdy szczegół – stosunkowo szybko i bez wielkich problemów.

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę