Jak zorganizować domowy budżet w kilku krokach

Domowy budżet – jak go zorganizować w kilku krokach?

Organizowanie codziennego życia powinno polegać nie tylko na dbaniu o porządek, czyli regularnym sprzątaniu i dokonywaniu napraw sprzętu, ale także na zarządzaniu budżetem domowym. Nieważne, czy w domu mieszka jedna osoba, czy pięć.

Wydatki związane m.in. z użytkowaniem przestrzeni mieszkalnej, z zakupem żywności oraz opłacaniem rachunków są nieodłączne. Zdarza się też, że te trzy wyżej wymienione rodzaje opłat stanowią dużą część wszystkich wydatków danego gospodarstwa domowego.

Bywa, że nierozsądne dysponowanie pieniędzmi sprawi, że na najpilniejsze potrzeby nie starczy już środków finansowych. Dlatego tak ważne jest odpowiednie i świadome zarządzanie budżetem domowym.  

Dlaczego warto planować domowy budżet? 

Planowanie i przewidywanie wydatków nie tylko pozwoli na uniknięcie sytuacji skrajnie kryzysowych, czyli takich, w których domownicy nie mają pieniędzy na zapłacenie za gaz lub prąd.

Umiejętne zarządzanie domową skarbonką zwiększy szanse na zaoszczędzenie pewnej kwoty, która będzie mogła być wykorzystana na wyjątkowe okazje. A tych może być bez liku.

Dla przykładu odłożone pieniądze mogą być przeznaczone na tzw. czarną godzinę, czyli w razie wystąpienia dużych i nieprzewidzianych wydatków.

Bywa też, że dobrze zorganizowany budżet sprawi, że na domowym koncie znajdą się środki, za które będzie można kupić coś, co przez długi czas było obiektem marzeń.

Natomiast najczęściej oszczędzanie, czyli zredukowanie niepotrzebnych wydatków wpłynie na lepszy komfort domowników. Od tej pory będą oni mogli wydawać pieniądze na potrzeby, które są dla nich ważniejsze.  

Krok 1 – Zsumuj swoje dochody

Nie sposób zacząć planować domowy budżet bez wstępnego obliczenia swoich dochodów. To od ich sumy odejmowane są wszelkie wydatki. To ich wysokość określa przecież komfort życia domowników. Zatem ten krok polega na wypisaniu wszystkich źródeł, z których czerpie się korzyści finansowe.

Uwzględnić należy nie tylko pensje pracownicze, które nazywane są dochodami stałymi, ale także wszystkie inne poboczne dochody, określane mianem dochodów ruchomych, które trafiają do domowej kasy. Do pierwszej grupy zalicza się także środki pochodzące z wynajmu nieruchomości.

Krok 2 – Zsumuj swoje wydatki

Tworzenie listy wydatków może być nieco trudniejsze. W końcu najczęściej ich zestawienie jest bardziej skomplikowane.

Wydatki dzielą się przecież na wiele drobnych transakcji niekiedy wykonywanych nieregularnie. Jednak istnieją także takie wydatki, które trzeba realizować stale, co najmniej raz w miesiącu.

Dlatego również poleca się podzielenie ich na dwie grupy – regularne i nieregularne.

Do pierwszej będzie zaliczało się m.in. płacenie za czynsz, prąd, gaz, Internet lub spłacanie kredytu, natomiast do drugiej wpisuje się wszystkie zsumowane i występujące doraźnie płatności, począwszy od zakupienia biletów na koncert, a skończywszy na niespodziewanej pożyczce dla znajomego.

Rzecz jasna z racji tego, jak nieprzewidywalne są wydatki nieregularne, należy podać ich szacunkową kwotę. Jednak warto pamiętać, że tym bardziej szczegółowa będzie lista, tym łatwiej będzie wdrożyć zmiany w domowym budżecie.  

Krok 3 – Przeanalizuj zestawienie dochodów i wpłat

Podczas tego kroku należy dokonać wielu przemyśleń i kalkulacji. Spojrzenie na listę wszystkich wydatków i zestawienie ich w skali miesięcznej, kwartalnej oraz rocznej może uświadomić domownikom, ile wydają na niektóre potrzeby.

Taka obserwacja może wywołać u nich refleksję, której skutkiem będzie decyzja o zrezygnowaniu z niektórych wydatków. Właśnie ujrzenie dużych kwot przeznaczanych na poszczególne cele, będzie najlepszym bodźcem do zredukowania wydatków. 

Krok 4 – Zaplanuj swoje oszczędności

Czwarty krok jest najprzyjemniejszy, ponieważ dotyczy wspominanych już wcześniej pozytywnych skutków odpowiedzialnego zarządzania budżetem.

Dzięki planowaniu go można zaoszczędzić pewne sumy pieniędzy, by później spożytkować je na inne cele. Odłożone pieniądze można też wpłacić na konta lub lokaty oszczędnościowe.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę