Bezzwrotna pożyczka 5000zł dla przedsiębiorców. Kto i na jakich zasadach może ją otrzymać?

Bezzwrotna pożyczka 5000 zł

COVID-19 zaatakował nie tylko nasze organizmy, ale także świat biznesu. Większość branż notuje straty i ostatnimi siłami broni się przed bankructwem. Wiosenny lockdown w Polsce spowodował, że wiele firm zakończyło lub zawiesiło swoją działalność. Część interesów udało się na ten moment uratować, a duże znaczenie w tych trudnych czasach miała pomoc z budżetu państwa.

Tarcza antykryzysowa – o czym mowa?

Rząd ratując gospodarkę przed upadkiem, w tym miliony miejsc pracy, a także los przedsiębiorców zdecydował się na wprowadzenie specjalnych rozwiązań prawnych oraz stworzenie funduszu w ramach tak zwanej tarczy antykryzysowej. Najkrócej pisząc, pod pojęciem tym kryje się szereg ustaw oraz rozporządzeń ministerialnych, dzięki którym polscy przedsiębiorcy, którzy spełnili wskazane w przepisach warunki, mogli wnioskować o środki finansowe na prowadzenie działalności, wynagrodzenie pracowników, świadczenia postojowe, zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS. Jednym z instrumentów pomocowych była pożyczka 500 zł tarcza antykryzysowa w tym obszarze spełniła swoją funkcję.

Pożyczka 5000 zł dla mikroprzedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej

Bezzwrotna pożyczka 5000, jak i kilka innych środków wsparcia dla przedsiębiorców zostały uregulowane w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W pierwszej wersji tych przepisów pojawiły się zapisy, które uniemożliwiały złożenie wniosku o pożyczkę osobom samozatrudnionym, ale w późniejszej nowelizacji rozszerzono zakres o te właśnie podmioty. Oznacza to, że pożyczka 5000 tarcza antykryzysowa jest dostępna obecnie dla wszystkich przedsiębiorców spełniających kryteria, a środki nie są w żaden sposób limitowane. 

Kto może starać się o bezzwrotną pożyczkę 5000 zł?

Wniosek o pożyczkę 5000 z urzędu pracy może złożyć każdy przedsiębiorca, ale nie wszystkim świadczenie zostanie przyznane. Ustawodawca wskazał bowiem w akcie prawnym katalog firm, które są uprawnione do uzyskania pożyczki. Może się o nią starać osoba posiadająca status mikroprzedsiębiorcy, która spełnia następujące kryteria: prowadziła działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 roku, posiadała status firmy – jednoosobowej działalności lub małego przedsiębiorstwa zatrudniającego do 9 pracowników albo prowadziła działalność gospodarczą na zasadzie samozatrudnienia.

Pożyczka 5000 zł tarcza antykryzysowa – co trzeba wiedzieć

Cała kwota pozyskiwana jest ze środków Funduszu Pracy, a świadczenie przyznaje urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa. Organem nadrzędnym nad urzędem jest starosta danego powiatu. Oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Pożyczkę można łączyć z innymi formami wsparcia, które jednak trzeba wykazać we wniosku. Pożyczka 5000 dla przedsiębiorców jest świadczeniem jednorazowym.

Ja jakich warunkach można otrzymać pożyczkę z urzędu pracy?

Jednym z kluczowych warunków uzyskania tego rodzaju wsparcia jest to, czy przedsiębiorca w rzeczywistości odczuł skutki załamania gospodarczego związanego z pandemią COVID-19. Można to ocenić na kilka sposobów, ale najbardziej optymalnym będzie po prostu sprawdzenie swoich bieżących finansów i porównanie ich z sytuacją sprzed koronawirusa. Bez znaczenia jest tutaj branża czy zawód, jaki wykonuje właściciel działalności gospodarczej, który chce starać się o bezzwrotną pożyczkę. Nie trzeba także wykazywać spadków obrotów czy też składać oświadczeń majątkowych. Co jednak istotne, uzyskane środki należy przeznaczyć na koszty związane z prowadzeniem firmy. Może to być czynsz za biuro, leasing samochodu czy innego rodzaju sprzętu, składki ZUS, opłaty księgowe itd.

Jak złożyć wniosek o pożyczkę 5000 zł z tarczy antykryzysowej?

Jak złożyć wniosek o pożyczkę 5000 – to pytanie pada niezwykle często, a my postaramy się dokładnie i krok po kroku udzielić na nie odpowiedzi. W razie wątpliwości można oczywiście zwrócić się o pomoc do urzędu pracy lub biura rachunkowego, niezbędne informacje znajdziemy także na rządowych stronach. Mimo to, cała procedura składania wniosków o pożyczkę została uproszczona do niezbędnego minimum i raczej każdy przedsiębiorca powinien sobie z tym poradzić. Wniosek można złożyć osobiście, poprzez przesyłkę pocztową albo – co jest najlepszym rozwiązaniem w obecnych czasach – online, poprzez profil zaufany.

Bezzwrotna pożyczka 5000 zł – jakie dokumenty złożyć?

Aby móc myśleć o uzyskaniu pożyczki konieczne będzie złożenie stosownej i kompletnej dokumentacji. Mowa o umowie pożyczki, wniosku o udzielenie pożyczki, formularzu pomocy publicznej, a także kopii pełnomocnictwa, jeśli wniosek jest składany przez pełnomocnika reprezentującego danego przedsiębiorcę. Wszystkie formularze dostępne są na stronie internetowej właściwego urzędu pracy, można także skorzystać z gotowych i wygenerowanych już wzorów na platformie praca.gov.pl, przy użyciu której będziemy mogli dopełnić wszelkich formalności bez wychodzenia z domu.

Spłata lub umorzenie pożyczki

Pożyczka 5000 zł dla przedsiębiorców w związku z sytuacją pandemiczną jest bezzwrotna, ale pod jednym warunkiem – przedsiębiorca nie może zamknąć lub zawiesić działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia wsparcia. W przeciwnym razie będzie zmuszony do spłaty zobowiązania w terminie 12 miesięcy, w równych ratach każdego miesiąca. Warto dodać, że obecnie nie trzeba już samemu składać wniosku o umorzenie, ponieważ urząd samodzielnie sprawdza, czy przedsiębiorstwo jest aktywne i z automatu umarza spłatę świadczenia.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę