Amortyzacja samochodu – jaka indywidualna stawka amortyzacji?

Zakup samochodu przez przedsiębiorcę

Amortyzacja samochodu używanego to dla niektórych skomplikowane pojęcie z prawa podatkowego. Polskie przepisy, na domiar złego, są jednymi z najczęściej zmienianych w tej materii w całej Europie. Jak odnaleźć się w ich gąszczu i wyjść na amortyzacji jak najbardziej korzystnie, a przy tym działać zgodnie z obowiązującymi normami?

Obecnie większość z nas nie wyobraża sobie codziennego życia bez posiadania samochodu osobowego, którym poruszamy się nie tylko prywatnie, ale i wykonując obowiązki zawodowe. Pojazd potrzebny jest także przedsiębiorcom, którzy muszą dojechać na przykład na spotkanie z klientem, w delegację, podjechać po towar czy też wykonać inną firmą trasę.

Polskie prawo wprowadza pojęcie amortyzacji, aby choć w niewielkim stopniu zrekompensować właścicielom firm wydatki ponoszone przez nich w związku z użytkowaniem auta. Zgodnie z przyjętą definicją ustawową amortyzacja to koszt związany ze stopniowym zużyciem środka trwałego i wartości niematerialnych oraz prawnych. Najprościej to ujmując, amortyzacja samochodu osobowego używanego czy też nowego jest na gruncie prawa podatkowego kosztem, z którym nie wiąże się jednak żaden wpływ finansowy.

Samochód a środek trwały

Pojazd firmowy z punktu widzenia przepisów może stanowić tzw. środek trwały. Ustawa o podatku dochodowym nie podaje wprost definicji tego pojęcia, ale wskazuje listę składników majątku, które przy spełnieniu opisanych kryteriów mogą zostać uznane za takowy środek. W ustawie o rachunkowości z kolei odnajdujemy przepis, który mówi, że za środki trwałe uznaje się rzeczowe aktywa trwałe, których przewidywany ekonomiczny okres użyteczności jest dłuższy niż rok.

Amortyzacja samochodu używanego – podstawowe kryteria

Samochód może zostać uznany za środek trwały jeśli spełni kilka zasadniczych warunków. Musi przede wszystkim stanowić własność lub współwłasność podatnika, być nabyty lub wytworzony we własnym zakresie, być kompletny oraz zdatny do używania do celów działalności, a także – jak już wspomniano – jego potencjalna przydatność do użycia musi być dłuższa niż rok. Jak się okazuje, pierwszą czynnością, jaką powinien zrobić przedsiębiorca, jest ustalenie jego wartości początkowej.

Stawka amortyzacji samochodu – ustalenie wartości

Na wartość taką, w przypadku odpłatnego nabycia pojazdu, składa się przede wszystkim cena jego zakupu, którą potwierdza faktura bądź umowa sprzedaży, a ponadto: koszt transportu, załadunku i wyładunku oraz ubezpieczenia drogowego, wszelkie koszty zarejestrowania pojazdu poniesione do dnia przekazania środka trwałego do użycia, podatek akcyzowy i cło od importu samochodu, podatek VAT od towarów i usług, możliwe różnice kursowe, a także koszt obsługi przeróżnych zobowiązań, takich jak na przykład odsetki bankowe czy też wsparcie prawne.

Samochód używany a amortyzacja

Stawka amortyzacji samochodu osobowego różni się w zależności od tego, czy mamy do czynienia z pojazdem nowym czy też używanym. Amortyzacja używanego samochodu osobowego jest amortyzacją jednorazową lub czasową. Na czym polega różnica? Przepisy wskazują, że w przypadku, gdy wartość początkowa samochodu używanego to mniej niż 10 000, samochód może zostać zamortyzowany jednorazowo. Mówiąc o kwocie mamy na myśli wartość netto dla przedsiębiorców, którzy są podatnikami VAT lub brutto dla tych, którzy z podatku od towaru i usług są zwolnieni.

Amortyzacja pojazdu w czasie

W pozostałych wypadkach, to znaczy wówczas, gdy wartość początkowa wynosi więcej niż 10 000 zł netto albo brutto, podatnik jest zmuszony zastosować tzw. amortyzację w czasie. W tym kontekście można wyróżnić kilka rodzajów. Jednym z najpopularniejszych jest amortyzacja liniowa, która wynosi 20% i trwa 5 lat. Jest stosowana – z obowiązku wynikającego z prawa – wówczas, gdy wartość pojazdu przekracza 10 000 zł.

Preferencyjna stawka amortyzacji samochodu

W niektórych okolicznościach można zastosować jednak inną, o wiele wyższą stawkę. Przy samochodach używanych przedsiębiorcy mają prawo skorzystać z amortyzacji rzędu nawet 40% w skali całego roku, przy czym czas tego procederu jest zmniejszony o połowę, a więc do 2,5 roku. Eksperci przyznają, że to idealne rozwiązanie dla firm, które chcą zmniejszyć podatek, zwiększając koszty prowadzenia działalności. Warto w tym względzie skorzystać z pomocy doświadczonej księgowej, która sprawdzi najbardziej optymalne rozwiązanie. Przepisy są bowiem złożone, a lepiej postawić na fachową wiedzę, niż później odkręcać błędy podatkowe.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę