Anulowanie paragonu – co powinien zawierać protokół anulowania paragonu?

Anulowanie paragonu a ewidencja

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie kas rejestrujących, podmioty podlegające podatkowi od towarów i usług są zobowiązane do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pośrednictwem kas rejestrujących. Muszą one zgłosić odpowiednie urządzenie do naczelnika urzędu skarbowego, a następnie dokumentować dokonywane transakcje. Oznacza to, że podczas sprzedaży należy wydać paragon – bez jego żądania, najpóźniej w chwili otrzymania zapłaty.

Warto jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia dotyczącego obowiązku ewidencji. Dotyczy to między innymi sprzedaży przez osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także rolników ryczałtowych. Należy jednak mieścić się w limicie obrotów 20 000 zł. Zwolnienie podmiotowe przysługuje również przedsiębiorcom, u których wartość wartość dostaw towarów lub usług przekracza 80% całkowitego obrotu. Przepisy te wydają się oczywiste. Jednak co dzieje się, kiedy sprzedawca popełni błąd? Jak wygląda anulowanie paragonu?

Sprzedawca może dokonać anulacji paragonu i nanieść korektę. Jednak zobowiązuje go to do wydania nie tylko właściwego dokumentu sprzedaży, ale również tego anulowanego. Informacje nie muszą być przekazane w wersji papierowej, jeżeli kupujący ma możliwość zapoznania się z wszystkimi danymi na temat transakcji za pośrednictwem urządzenia służącego do automatycznej sprzedaży.

Źle nabity paragon – jakie błędy się pojawiają?

Każdemu zdarza się popełnić błąd, a co za tym idzie również źle nabity paragon. Kiedy sklep obsługuje wielu klientów, a kolejki do kas wydają się nie mieć końca, łatwo o wprowadzenie niewłaściwych danych. Praca pod presją prowadzi do różnych sytuacji, jednak należy pamiętać, że z każdej z nich jest wyjście. Może nim być korekta paragonu lub jego anulowanie.

Podatnicy mają obowiązek prowadzenia nie tylko ewidencji sprzedaży, ale również zwrotów i reklamacji oraz oczywistych pomyłek. W takiej sytuacji pojawiające się błędy, takie jak: nieprawidłowa stawka podatku od towarów i usług, źle wprowadzona data wystawienia paragonu czy też niepoprawnie wprowadzona kwota lub liczba towarów lub usług objętych sprzedażą, nie stanowią problemu. Oczywiście korekta paragonu wiąże się z dodatkowymi formalności, ale po ich wykonaniu nie grozi przedsiębiorcy żadna kara.

Obsługa płatności jeszcze nigdy nie była tak prosta. Wybierz terminal płatniczy od Polskich ePłatności i przekonaj się!

Korekta paragonu – kiedy można ją zrobić?

Dla kupujących anulowanie paragonu wydaje się często nieskomplikowane. Jednak warto pamiętać, że korekty nie da się nanieść, korzystając z funkcji kasy fiskalnej. W zależności od powodu zmian sposób postępowania może się różnić. Najczęściej zdarza się, że dokument musi być poprawiony z powodu pomyłki sprzedawcy lub anulowany wskutek zwrotu lub reklamacji. W każdym z tych przypadków obowiązkiem osoby wykonującej korektę jest zachowanie oryginału paragonu do ewidencji. Natomiast kupującemu należy dostarczyć dokument potwierdzający anulację. Jak wprowadzić zmiany?

Protokół na okoliczność wydrukowania błędnego paragonu

Jak wprowadzić korektę paragonu? Pierwszym krokiem jest niezwłoczne poprawienie popełnionego błędu poprzez wydanie poprawnego paragonu fiskalnego.

Jednak to nie wystarczy! Należy również pamiętać o udokumentowaniu wprowadzonych zmian w ewidencji oczywistych pomyłek. Protokół na okoliczność wydrukowania błędnego paragonu powinien zawierać kilka elementów, którymi są: numer porządkowy pomyłki, datę wystawienia nieprawidłowego dokumentu i jego numer, wartość brutto błędnie wprowadzonej sprzedaży, wysokość podatku oraz opis tego, jaki błąd został popełniony. Nie można zapomnieć również o dołączeniu oryginału paragonu, którego dotyczyła korekta.

Inaczej procedura ta wygląda w przypadku pomyłki w stawce VAT. Może wystąpić zaniżenie lub zawyżenie podatku. W tej kwestii warto skorzystać z doświadczenia innych i zapoznać się z interpretacjami Ministra Finansów. Jeżeli w wyniku błędu doszło do zapłacenia mniejszego podatku, wówczas należy uregulować płatność oraz uwzględnić korektę w deklaracji podatkowej.

Nie można zapomnieć również o uwzględnieniu zmian w księdze przychodów i rozchodów. Należy uwzględnić: cały przychód z okresowego raportu – dobowego lub miesięcznego, wartość błędnego paragonu, numer pomyłki z ewidencji oraz wskazać, że nastąpiła korekta sprzedaży.

Protokół anulowania paragonu

Protokół anulowania paragonu dotyczy sytuacji, kiedy kupujący chce zareklamować lub zwrócić towar. Takie przypadki należy uwzględnić w ewidencji zwrotów i reklamacji, potwierdzając paragonem fiskalnym oraz dokumentem poświadczającym przyjęcie towaru. W tym celu będą potrzebne następujące informacje: numer porządkowy zwrotu, datę wystawienia paragonu i jego numer, nazwę towaru lub usługi, datę zwrotu, wartość brutto sprzedaży oraz stawkę podatku VAT

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę