Zwrot towaru bez paragonu – na jakich warunkach jest możliwy?

Prawo zwrotu towaru

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) osobie, która zawarła umowę sprzedaży poza lokalem stacjonarnym przedsiębiorstwa lub na odległość, przykładowo w sklepie internetowymprzysługuje prawo odstąpienia od umowya zatem prawo zwrotu towaru.

Jednak należy pamiętać, że takiej czynności należy dokonać w terminie maksymalnie 14 dni. Konsument w takim przypadku nie musi podawać przyczyny zaistnienia takiej sytuacji, a przedsiębiorca nie może od niego wymagać poniesienia dodatkowych kosztów z tego tytułu. Warto również zaznaczyć, że jeżeli sprzedawca nie dotrzyma obowiązku poinformowania o takim prawie konsumenta, wówczas może on odstąpić od umowy nawet w terminie 12 miesięcy! Oczywiście przedsiębiorca ma prawo do naprawienia błędu. Jeżeli poinformuje nabywcę o takiej możliwości przed upływem roku, od tego dnia obowiązuje ponownie termin 14 dni na odstąpienie od umowy.

Sytuacja zmienia się, kiedy sprzedaż prowadzona jest wyłącznie w sklepie stacjonarnym lub konsument nabył towar w takim miejscu. W tym przypadku jeżeli towar nie ma żadnej wady, przedsiębiorca nie musi przyjmować zwrotu. Z kolei kiedy przedmiot jest wadliwy, wówczas obowiązują zasady reklamacji uwzględnione w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93). Dodatkowo przedsiębiorca ma możliwość wprowadzenia dodatkowych ograniczeń dotyczących terminu złożenia reklamacji w regulaminie sklepu.

Zwrot towaru bez paragonu – czy jest możliwy?

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż towarów i usług są zobowiązani do wydawania paragonów fiskalnych swoim klientom. Jednak nierzadko zdarzają się sytuacje, kiedy konsumenci po prostu wyrzucają rachunek, a następnie chcą zwrócić przedmiot transakcji. Czy jest to możliwe?

Należy pamiętać, że dokumentem potwierdzającym zakup jest nie tylko paragon. Sprzedawca powinien zaakceptować zwrot bez paragonu, jeśli konsument potwierdzi nabycie towarów jednym z następujących dokumentów: fakturą, wyciągiem z terminala, potwierdzeniem transakcji bankowej, specjalnym oświadczeniem o zagubieniu paragonu oraz dokonaniu zakupów, zeznaniami świadków lub dokumentem gwarancji wydanym w trakcie sprzedaży.

Jeżeli produkt jest wadliwy, to na podstawie prawa do reklamacji z tytułu rękojmi konsument może żądać następujących reakcji sprzedawcy:

 • wymiana towaru bez paragonu,
 • naprawa,
 • obniżenie ceny
 • odstąpienie od umowy.

Ewidencja zwrotów towaru a zwrot bez paragonu

Zwrot towaru bez paragonu rodzi wiele pytań, a jednym z nich jest możliwość wykonania korekty przychodu. Każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż towarów lub usług zgodnie z ustawą o VAT z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. 2004 r. Nr 54 poz. 535) ma obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Jeżeli wystąpiły zmiany wynikające z odstąpienia od umowy przez konsumenta lub dokonania reklamacji, sprzedawca ma prawo naniesienia zmian w dokumencie. Jednak w takiej sytuacji musi spełnić kilka dodatkowych warunków. Pierwszy z nich mówi o transakcji dokonanej w sklepie przedsiębiorcy. Drugi podkreśla, że powinien on otrzymać towar z powrotem. Z kolei trzeci dotyczy zwrotu pieniędzy klientowi. Zgodnie z zapisami w ustawie o prawach konsumentów przedsiębiorca musi zwrócić konsumentowi należność najpóźniej w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy lub oddania towaru.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi ewidencjonowanie sprzedaży z wykorzystaniem kasy fiskalnej, nie oznacza to, że za jej pomocą powinien wprowadzać zmiany dotyczące przychodu wynikających z wyżej wymienionych sytuacji. W tym celu sprzedawca musi prowadzić osobną ewidencję zwrotów towarów.

Reklamacja bez paragonu a protokół zwrotu/reklamacji

Reklamacja bez paragonu powinna zostać ujęta w ewidencji zwrotów towarów. Należy pamiętać o uwzględnieniu w niej najważniejszych informacji dotyczących zaistniałej sytuacji. Wśród nich znajdą się takie elementy, jak:

 • data sprzedaży,
 • nazwa towaru lub usługi,
 • termin, kiedy nastąpił zwrot towaru bez paragonu,
 • wartość brutto zwróconego przedmiotu,
 • zwracaną konsumentowi kwotę,
 • dokument poświadczający sprzedaż,
 • a także protokół zwrotu/reklamacji.

Co powinien zawierać protokół przyjęcia zwrotu?

Informacje na temat obowiązku stworzenia takiego dokumentu można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363). Nie reguluje on kwestii dotyczących elementów, które powinny znaleźć się w protokole. Jednak bez wątpienia muszą znaleźć się w nim:

 • numer protokołu,
 • dane nabywcy oraz sprzedawcy,
 • nazwa przedmiotu zwrotu,
 • numer dokumentu poświadczającego zwrot,
 • przyczyny zwrócenia towaru przez nabywcę
 • oraz informacje o przyjęciu zwróconego towaru.
Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę