Linia kredytowa dla małych firm – co to? Kto powinien się nią zainteresować?

Linia kredytowa – co to?

Linia kredytowa dla firm to jeden z produktów finansowych oferowanych przez banki. Wiele osób utożsamia ją z tradycyjnym kredytem. Jednak należy pamiętać, że są to zupełnie inne oferty. Różnią się przede wszystkim formą spłaty, okresem kredytowania, a także sposobem przyznawania i wypłaty pieniędzy.

Linia kredytowa to rodzaj kredytu odnawialnego, który uznaje się za jeden z najprostszych oraz dostępnych form wsparcia finansowego dla firm. Tradycyjnie ma ona formę limitu przyznanego przez bank na dowolny cel. Oznacza to, że bank nie będzie pytał przedsiębiorcy o to, na co przeznaczy otrzymane pieniądze. Ponadto kredytodawca udziela pieniędzy w formie linii kredytowej w ramach prowadzonego przez firmę rachunku bankowego. Kwota tego produktu bankowego zależy od indywidualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Ustala się ją, analizując wpływy odnotowane na koncie. W zależności od procedur obowiązujących w danym banku może być przyznany automatycznie lub na podstawie wniosku złożonego przez firmę. Jednak aby móc z niego korzystać, należy podpisać odpowiednią umowę kredytową. Przedsiębiorca znajdzie w niej najważniejsze informacje na temat zasad spłaty limitu.

Linia kredytowa dla firm – okres kredytowania

Najczęściej okres kredytowania wynosi 12 miesięcy. Cechą charakterystyczną tego produktu jest automatyczne odnowienie linii kredytowej po upływie czasu, na jaki została podpisana umowa. Jednak niektóre banki wymagają ponownego złożenia wniosku.

Na czym polega kredyt odnawialny? Otrzymując od banku limit, przedsiębiorca może korzystać z niego wielokrotnie. Kiedy wypłaci z konta 200 zł, wówczas po wpłacie tej kwoty na rachunek bankowy pieniądze trafiają automatycznie na spłatę zadłużenia. W efekcie przedsiębiorca ma do dyspozycji limit w pierwotnej wysokości. Oznacza to, że bank nie narzuca sztywnego harmonogramu rat. Wszystko zależy od tego, w którym momencie środki zostaną wybrane. Jeżeli przedsiębiorca zwróci pieniądze na konto banku w odpowiednim terminie, określonym w umowie, wówczas bank nie naliczy odsetek za kwotę zadłużenia.

Kiedy firma nie wykorzysta środków przyznanych w ramach limitu, nie ponosi żadnych kosztów związanych z prowadzeniem zobowiązania. Bank nie nalicza w takiej sytuacji prowizji ani odsetek. Po przyznaniu środków finansowych należy pamiętać o uregulowania opłaty za przyznanie linii kredytowej. Jej wysokość zależy zazwyczaj od kwoty otrzymanego limitu. Może być to na przykład 2% przyznanej kwoty.

Linia kredytowa dla małych firm

Po odpowiedzi na pytanie, na czym polega linia kredytowa dla małych firm, należy zaznaczyć, kto tak naprawdę może o nią wnioskować. Aby móc skorzystać z tego rozwiązania, wnioskodawcą musi być podmiot posiadający odpowiednią formę prawną. Przedsiębiorcy decydujący się na założenie przedsiębiorstwa w Polsce mogą zdecydować się na jeden z następujących rodzajów: indywidualna działalność gospodarcza, spółka cywilna czy też spółka handlowa z podziałem na spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna) oraz spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna).

Jednak czy każda firma może wnioskować o linię kredytową dla małych firm? Okazuje się, że nie. Należy sięgnąć do definicji małej firmy, która znajduje się w ustawie z dnia 4 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2013.672). Zgodnie z art. 105, za małego przedsiębiorcę uznaje się podmiot, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 osób oraz osiągnął roczny obrót netto lub sumę aktywów na koniec jednego z tych lat nieprzekraczającą 10 milionów euro w przeliczeniu na złotówki według kursów walut NBP.

Linia kredytowa dla firm – co warto wiedzieć?

Warto również zaznaczyć, że nie każdy bank akceptuje wszystkie dopuszczalne w polskim prawie formy prowadzenia działalności. Przykładem może być oferta ING Bank Śląski. Przedsiębiorcy mają możliwość ubiegania się nawet o 500 000 zł w formie linii kredytowej. Jednak jest to oferta przeznaczona wyłącznie dla prowadzących własną działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie osób fizycznych, komorników sądowych oraz przedsiębiorców, którzy nie prowadzą pełnej księgowości w ubiegłym i bieżącym roku. Warto również zwrócić uwagę, że kwoty powyżej 200 000 zł wymagają odpowiedniego zabezpieczenia. Podczas składania wniosku nie będą potrzebne żadne dodatkowe zaświadczenia, a po roku nastąpi automatycznie odnowienie linii kredytowej. Ponadto ING gwarantuje 0 zł prowizji od niewykorzystanej kwoty.

Linia kredytowa dla firm – dlaczego warto z niej skorzystać?

Linia kredytowa dla firm to idealne rozwiązanie umożliwiające poprawienie płynności finansowej. W ramach tego produktu przedsiębiorstwo ma szansę na kwotę sięgającą nawet 500 000 zł. Jednak wiele zależy od wyniku zdolności kredytowej. Każdy wnioskodawca zostanie sprawdzony pod względem miesięcznych przychodów i rozchodów, terminowych płatności w ZUS oraz urzędzie skarbowym.

Wpływ na wynik scoringu mają również branża, w której jest prowadzona działalność oraz jej staż. Jeżeli zysk pracodawcy zależy od sezonu lub pory roku, wówczas może pojawić się problem z otrzymaniem tradycyjnego kredytu w banku ze względu na brak gwarancji stałego dostępu do potrzebnych na spłatę środków finansowych. Natomiast w przypadku linii kredytowej kryteria mogą być łagodniejsze, ponieważ przedsiębiorca wykorzystuje dostępne pieniądze w dowolnym momencie. Jednak należy pamiętać o korzystaniu z nich w sposób odpowiedzialny i przemyślany. Przedsiębiorca powinien mieć pewność, że będzie w stanie uregulować zadłużenie w terminie. Istnieje możliwość wpłacenia wymaganego minimum. Jednak w takiej sytuacji bank nalicza odsetki od pozostałej kwoty zobowiązania, które cały czas rośnie. Jeżeli przedsiębiorca wpłaci odpowiednią kwotę na konto, wówczas nastąpi automatyczne odnowienie linii kredytowej.

Na koniec warto również podkreślić, że linia kredytowa dla firm może wpłynąć pozytywnie na wynik scoringu. Jednak aby tak było, należy zadbać o terminową spłatę zobowiązania.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę