PKWiU, czyli Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług – czym jest i do czego jest stosowana

PKWiU co to jest?

Informacje na temat PKWiU można znaleźć w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 października 2015 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (DZ. U. z 2015 r. poz. 1676). Na podstawie tej regulacji PKWiU stosuje się w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości. Dodatkowo znajduje ona zastosowanie w urzędowych rejestrach, a także systemach informacyjnych administracji publicznej. Służy ona do ustalenia stawki podatku VAT 5 % lub 8%. Towary znajdujące się w wykazie zostały oznaczone numerami PKWiU.

Dotyczy to również podatku od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, a także zryczałtowanego podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej. Służy między innymi ustaleniu towarów i usług, od których rolnik może otrzymać zwrot. Nie ulega wątpliwości, że znajomość Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług jest potrzebna zarówno osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą, jak i rolniczą.

Co zawiera PKWiU klasyfikacja?

Jak sama nazwa wskazuje, w PKWiU znajdują się dwie grupy produktów. 

Pierwsza to wyroby, które obejmują surowce, półfabrykaty, wyroby finalne, a także ich zespoły i części. Warto zaznaczyć, że dotyczy to produktów występujących w obrocie.

Z kolei drugą grupą są usługi. Wśród nich znajdziemy te świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność produkcyjną. Jednak w efekcie wykonywanych czynności nie powstają nowe dobra materialne. Kolejną podgrupę usług stanowią działania wykonywane na rzecz jednostek gospodarki narodowej i ludności, które są skierowane na konsumpcję indywidualną, zbiorową i społeczną. Warto zaznaczyć, że w kontekście rozporządzenia usługi nie dotyczą produkcji wyrobów z własnych materiałów firmy, na zlecenie otrzymane od innych jednostek gospodarki narodowej, przeznaczonych do odsprzedaży lub celów produkcyjnych, a także zamówień indywidualnych realizowanych z zasobów wykonawcy.

PKWiU klasyfikacja zawiera takie usługi i wyroby jak:

  1. czynności o charakterze naprawczym i konserwacyjnym, czyli naprawy samochodów, bojlerów czy też komputerów,
  2. roboty instalacyjne i montażowe,  na przykład budowlane roboty instalacyjne, wykonywane przez producenta czy też sprzedawcę detalicznego,
  3. produkty gospodarki leśnej i usługi związane z leśnictwem, między innymi: sadzonki drzew oraz krzewów leśnych, drzewa leśne,
  4. artykuły spożywcze, napoje alkoholowe i bezalkoholowe,
  5. urządzenia elektryczne, komputery, wyroby elektroniczne i optyczne.

Są to jedynie przykłady produktów uwzględnionych w PKWiU.

Jak wyszukać konkretny wyrób lub usługę?

Kody PKWiU

Klasyfikacja  PKWiU opiera się na kilku innych systemach, czyli statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej – NACE, Klasyfikacji Produktów według Działalności (CPA) i Nomenklaturze Scalonej CN. Kod PKWiU składa z oznaczenia literowego oraz maksymalnie siedmiu cyfrSymbol jednoliterowy oznacza sekcję, czyli grupowanie poziomu pierwszego. Następnie pojawia się trzy cyfry które odpowiadają za identyfikację działu, czyli grupowania poziomu drugiego. Kiedy symbol zawiera cztery cyfry, oznacza klasę, a co za tym idzie grupowanie poziomu czwartego. Oznaczenie pięciocyfrowe odpowiada za kategorię. Następnie występują podkategorię, którym przypisane zostało 6 cyfr. Najdłuższy kod PKWiU, czyli siedmiocyfrowe oznaczenie, wskazuje pozycję.

Wyszukiwarka PKWiU

Jeśli w dokumentach przedsiębiorstwa znajdują się kody PKWiU, których przedsiębiorca nie jest w stanie od razu odczytać lub nie ma pewności, co oznaczają, warto korzystać z narzędzi ułatwiających ich odszyfrowanie. Jednym z nich może być wyszukiwarka PKWiU. Odnalezienie odpowiedniej pozycji wymaga jedynie przejścia na Serwer Klasyfikacji Głównego Urzędu Statystycznego, gdzie rozwijając wybraną kategorię, otrzymamy dostęp do specjalnego narzędzia. Kiedy użytkownik wpisze oznaczenie składające się z kilku cyfr, w odpowiedzi otrzyma listę rekordów spełniających kryteria.

Warto zaznaczyć, że wyszukiwarka może okazać się pomocna również dla osób, które stoją przed koniecznością uzupełnienia rubryki “symbol PKWiU”. W takiej sytuacji należy skorzystać z wyszukiwania za pomocą frazy. Jeżeli wpisanym słowem będzie “pszenica”, po zatwierdzeniu wyświetli się lista pięciu rekordów. Wśród nich znajdzie się kategoria, dwie podkategorie oraz dwie pozycje. Narzędzie to umożliwia szybkie wygenerowanie kodu PKWiU oraz rozwianie wszelkich wątpliwości.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę