Wykup samochodu z leasingu – czy to się opłaca? Czy poleasingowy samochód można sprzedać?

Wykup samochodu z leasingu

Leasing to dziś jedno z najpopularniejszych rozwiązań na rynku kredytowym. Do jego niewątpliwych zalet należą stosunkowo niskie koszty, szeroka dostępność różnego rodzaju ofert, a także elastyczna umowa. Co jednak w przypadku, gdy chcielibyśmy dokonać zakupu auta po leasingu?

Polscy przedsiębiorcy bardzo chętnie finansują nabycie samochodu poprzez leasing. Sprzyja temu dość duża liczba ofert, a także przystępne warunki cenowe. Leasing daje ponadto możliwość wykupienia pojazdu w świetnej cenie, zazwyczaj o wiele niższej niż kwota rynkowa takiego samochodu.

Auta po leasingu w firmie

Wykup samochodu z leasingu ma wiele zalet. Przede wszystkim właściciel firmy może ująć pojazd w tak zwanej ewidencji środków trwałych. Jest to niejako masa majątkowa danego przedsiębiorstwa, złożona z rzeczy, które spełniają określone kryteria. Co daje podatnikowi zaliczenie auta do środków trwałych? W szczególności możliwość odprowadzania odpisów amortyzacyjnych, czyli kosztów stopniowego zużywania się pojazdów. W przypadku pojazdów, których wartość nie przekracza 10 000 złotych amortyzacja może być dokonana jednorazowo, w pozostałych okolicznościach, czyli przy maszynach wartych więcej niż ta kwota, odpisy amortyzacyjne rozkładają się w czasie.

Wykup auta z leasingu – podstawowe reguły

Dokładne zasady, na jakich może nastąpić wykup auta z leasingu, określa zazwyczaj umowa pomiędzy przedsiębiorcą a firmą leasingową. W przypadku jej zakończenia, właściciel firmy, chcąc dokonać zakupu samochodu, powinien dokładnie sprawdzić to, na jakich warunkach może to nastąpić. Co do zasady, tylko przedsiębiorca, który używał leasingowanego auta, może wykupić go po preferencyjnej cenie

Wykup samochodu z leasingu na cele prywatne?

Przepisy jasno określają, że osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą mają prawo wykupić samochód na zasadach określonych umową. Nie muszą przy tym wprowadzać go na stan firmy. Prawo pozostawia tutaj swobodę dysponowania pojazdem. Przedsiębiorca może go bowiem przeznaczyć na cele prywatne. Co ważne, sprzedając samochód, który był kupiony na użytek prywatny, nie zachodzi obowiązek odprowadzenia podatku VAT. Jedynym zobowiązaniem jakie się pojawia jest to wynikające z czynności cywilnoprawnych. Spoczywa ono jednak nie na sprzedawcy, lecz nabywcy pojazdu.

Podatek przy samochodzie prywatnym

Nieco trudności, na gruncie podatkowym, może sprawić wykup samochodu z leasingu na cele prywatne, a następnie sprzedanie go innemu prywatnemu podmiotowi. Istnieje kilka interpretacji fiskusa. Jedna z nich określa, że przychód z tytułu sprzedaży takiego pojazdu należy opodatkować tylko, jeśli do transakcji doszło wcześniej niż pół roku po wykupie samochodu z leasingu. Jeśli chodzi o przychód z takiej sprzedaży dokonany na gruncie firmowym, mowa zazwyczaj o opodatkowaniu wyłącznie w momencie, gdy nie upłynęło sześć lat od wykupu auta od leasingodawcy.

Sprzedaż samochodu po leasingu – jak to rozwiązać?

Kwestię tę należy rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Jeśli przedsiębiorca wykupił samochód z leasingu, jego cena była z pewnością o wiele niższa niż kwota rynkowa, którą musiałby zapłacić, gdyby nie umowa leasingowa. Jeśli biznesmen ten zechce sprzedać pojazd po cenie wyższej niż ta, za którą go kupił, pojawia się obowiązek podatkowy. Mowa o podatku od dochodu, obliczanego od różnicy między wspomnianymi cenami.

VAT a sprzedaż samochodu firmowego

Należy dodać, że ważnym czynnikiem przy sprzedaży pojazdu wykupionego na cele firmowe jest to, czy w chwili jego zakupu przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia całego podatku VAT, jego części lub nie miał w ogóle takiego prawa. W dwóch pierwszych przypadkach bowiem sprzedaż jest opodatkowana z góry stawką 23%. Nie ma tutaj znaczenia to, po jakim czasie od wykupu podatnik sprzedał leasingowany wcześniej samochód.

Czy to się opłaca?

Leasing to wciąż najlepszy ze wszystkich dostępnych na rynku kredytowym sposobów sfinansowania zakupu pojazdu. Wielkim plusem jest rozłożenie transakcji w czasie i wpisanie poszczególnych rat do kosztów firmy. Dzięki temu przedsiębiorca ma dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony posiada firmowy samochód, z drugiej jednak obniża się jego zaliczka na podatek dochodowy. Umowy leasingowe, jak już wspomniano, nie zabraniają sprzedaży auta po leasingu, co jeszcze mocniej wpływa na atrakcyjność tego rozwiązania. Przedsiębiorca nabywający samochód “na kredyt” ma bowiem świadomość, że po zakończeniu umowy będzie mógł je wykupić i w ostateczności sprzedać komuś innemu.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę