Działalność gospodarcza na emeryturze – czy emeryt może założyć własną firmę?

W naszym kraju wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60, a dla mężczyzn 65 lat. Po osiągnięciu tego wieku można, w zależności od stażu pracy, udać się na długo oczekiwaną emeryturę, a więc pobierać od państwa dożywotnie świadczenie pieniężne.

Wiele osób nie zamierza jednak na tym poprzestać i jesień życia chce poświęcić na rozwijaniu własnego biznesu. Istnieje również grupa osób, dla których założenie firmy na emeryturze jest sposobem na dodatkowy zarobek. Niezależnie od tego, o której grupie mówimy, istotne jest to, aby zakładając podmiot gospodarczy spełnić wszystkie formalności.

Działalność gospodarcza a emerytura w Polsce

Działalność gospodarcza na emeryturze nikogo nie dziwi. Większość z nas zdaje sobie sprawę z niskich kwot uzyskiwanego świadczenia emerytalnego i to nawet w przypadku, gdy przepracowało się wymaganą liczbę lat. Na wysokość emerytury wpływa nie tylko staż pracy czy nauki, ale także wysokość uzyskiwanych przez nas zarobków oraz odprowadzanych przez pracodawcę składek. Oczywiście, każdy z nas może gromadzić fundusze na specjalnych rachunkach bankowych, ale nie zmienia to faktu, że podstawowe konto emerytalne posiadamy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i to właśnie ta instytucja oblicza wysokość świadczenia, a następnie je wypłaca.

Jak założyć firmę na emeryturze?

Czy sytuacja, w której to emeryt zakłada działalność gospodarczą różni się od tej, gdy firma jest rejestrowana przez osobę nieposiadającą uprawnień emerytalnych? W znacznym stopniu tak, w szczególności jeśli mowa o odprowadzaniu składek. Jeśli jednak przejdziemy do dokładnego omówienia tego aspektu, warto prześledzić drogę, jaką musi pokonać emeryt, aby zarejestrować własne przedsiębiorstwo. Jak się okazuje, osoba taka musi złożyć wniosek o wpis do CEIDG we właściwym urzędzie gminy lub miasta. Dzięki temu formularzowi następuje automatyczne zgłoszenie nowego przedsiębiorcy do ZUS jako płatnika składek oraz ubezpieczonego, powiadamiany jest również stosowny urząd skarbowy.

Na tym etapie wszystko odbywa się według procedury obowiązującej każdego, kto zakłada podmiot gospodarczy, niezależnie czy mówimy o emerycie, czy też nie.

Działalność gospodarcza emeryta – to trzeba wiedzieć

Emeryt prowadzący działalność gospodarczą funkcjonuje jednak na nieco innych zasadach jeśli chodzi między innymi o obowiązek uiszczania składek, a także składania rocznych zeznań podatkowych. Jeśli mowa o tym ostatnim: wszelkie informacje dotyczące uzyskanych w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa dochodów łączy się na jednym formularzu PIT-36 z pieniędzmi pozyskanymi z tytułu świadczeń emerytalnych.

Warto w tym miejscu jednak dodać, że jeśli przedsiębiorca zdecydował się na opłacanie podatku liniowego, wtedy jest zobligowany do wykazywania swoich finansów na zeznaniu PIT-36L.

Jakie składki musi opłacać emeryt prowadzący działalność gospodarczą?

Emeryci decydujący się na założenie własnej firmy posiadają sporo udogodnień jeśli chodzi o konieczność opłacania składek do ZUS.

Osoby pobierające świadczenie emerytalne nie muszą bowiem opłacać ubezpieczenia społecznego, a składki na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe mogą płacić dobrowolnie. Jeśli zdecydują się jednak na to drugie, wówczas konieczne będzie opłacanie składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Co jednak z bardzo ważnym w kontekście wieku ubezpieczeniem zdrowotnym? Czy emerytura także i tutaj daje możliwość uniknięcia tej opłaty? Niestety nie w tym przypadku. Emeryt zakładając firmę musi liczyć się z tym, że będzie zobligowany do opłacania co miesiąc składki zdrowotnej. Pominięcie tej płatności pozbawia przedsiębiorcę między innymi bezpłatnych wizyt u lekarza czy w szpitalu w ramach NFZ, a także wsparcia w razie niezdolności do pracy z powodu choroby lub sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Warto dodać, że podstawę do obliczenia wysokości składki zdrowotnej stanowi zadeklarowana kwota, która nie może być mniejsza niż 75% przeciętnego krajowego wynagrodzenia w Polsce.

Dlaczego warto założyć własną działalność gospodarczą na emeryturze?

Ogromnym plusem wynikającym z prowadzenia firmy na emeryturze jest możliwość dalszego zawodowego rozwoju i realizacji swoich planów biznesowych. Nie bez znaczenia jest fakt, że przedsiębiorcy nie ponoszą kosztów związanych z dobrowolnymi ubezpieczeniami. Samo założenie firmy jest oczywiście bezpłatne, nie licząc kosztów księgowości i kilku formalnych kwestii, które każdy musi zrealizować. Z całą pewnością jest to kusząca możliwość i jak pokazuje życie – coraz więcej osób w zaawansowanym wieku z niej korzysta.

Firma na emeryturze – czy to się opłaca?

Często pojawiającą się obawą wśród emerytów, którzy zamierzają prowadzić własną działalność gospodarczą jest to, że w szczególnych przypadkach mogą oni stracić prawo do świadczenia emerytalnego. Czy taka możliwość istnieje jednak w praktyce i jak patrzy na to polski ustawodawca? Jeśli bowiem by tak było, to czy naprawdę opłaca się ryzykować i zakładać na emeryturze swoje przedsiębiorstwo?

Jak się okazuje, obawy są w większości sytuacji nieuzasadnione. Ale tylko jeśli mówimy o emerytach, którzy przepracowali ustawową liczbę lat. Na limity w wysokości uzyskiwanego przychodu muszą bowiem uważać wyłącznie ci, którzy wybrali się na wcześniejszą emeryturę albo rentę. W tych okolicznościach dochód z prowadzonej działalności nie powinien przekroczyć 70% przeciętnego miesięcznego krajowego wynagrodzenia, ponieważ wtedy emerytura zostaje proporcjonalnie zmniejszona, a w sytuacji, gdy współczynnik osiągnie 130% – świadczenie emerytalne przestaje przysługiwać.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę