Faktura VAT marża – kiedy jest wystawiana? Jakie są jej zalety i wady?

Co to jest faktura VAT marża?

Na początku warto wyjaśnić, co oznacza słowo marża. W zależności od charakterystyki przedsiębiorstwa może być rozumiane jako różnica między ceną sprzedaży i zakupu albo ceną sprzedaży a kosztem własnym przedmiotu zakupu. Otrzymana wartość może być wyrażona procentowo lub kwotowo i stanowi dla przedsiębiorcy zysk brutto. Następnie na jej podstawie należy obliczyć kwotę podatku VAT. Dopiero po wykonaniu tego działania otrzymuje się faktyczny dochód.

Patrząc na tę definicję, z łatwością można odpowiedzieć na pytanie, co to jest faktura VAT marża. To dokument, który ma prawo wystawić jedynie wybrana grupa przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą towarów oraz świadczeniem usług.

Jej cechą charakterystyczną może być między innymi zwolnienie z obowiązku zawierania informacji o stawce podatku. Tę kwestię reguluje ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535). Zgodnie z jej zapisami  prawo do wprowadzenia szczególnej procedury opodatkowania mają podmioty świadczące następujące usługi: turystyczne, dostawy dzieł sztuki, dostawy towarów używanych oraz dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. Szczegółową definicję oraz zakres tych pojęć można znaleźć w art. 119 i art 120.

Jakie dane zawiera faktura marża?

Jak już zostało wspomniane, faktura marża nie zobowiązuje podatnika do uwzględnienia faktury VAT. Jednak jakie dane powinna zawierać? Wśród obowiązkowych elementów wymienia się: imię i nazwisko lub nazwę sprzedawcy oraz nabywcy, ich numery NIP, datę sprzedaży (w przypadku sprzedaży ciągłej może to być tylko miesiąc i rok), datę  wystawienia dokumentu, numer faktury, nazwę towaru lub usługi, jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług, a także ogólna kwotę należności wyrażoną słownie i cyframi. Jednak dodatkowym elementem, o którym nie można zapomnieć, jest również oznaczenie faktura VAT marża. Powinno ono zawierać określenie pozwalające na identyfikację sprzedawanego produktu lub świadczonej usługi. Adnotacja może mieć następujące brzmienie:

 • w przypadku towarów używanych będzie to oznaczenie “procedura marża – towary używane”,
 • usługi turystyczne zakładają określenie “procedura marży dla biur podróży”,
 • jeśli transakcja dotyczy dostawy dzieł sztuki, wówczas będzie to “procedura marży – dzieła sztuki”,
 • w przypadku dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków należy zastosować oznaczenie “procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”.

Warto również wspomnieć o wyjątkowej sytuacji, jaką jest sprzedaż usług turystycznych na rzecz innego podatnika VAT. W takiej sytuacji przedsiębiorca powinien uwzględnić na fakturze kwotę, która objęta jest stawką VAT 0%. Obowiązuje ona w przypadku usługi świadczonej poza terytorium Unii Europejskiej dla bezpośredniej korzyści dla turysty.

Oprócz stawki opodatkowania Faktura VAT marża nie musi zawierać również takich informacji jak: cena jednostkowa netto, wartość sprzedaży netto, suma wartości sprzedaży z podziałem na stawki, kwoty podatku od sumy sprzedaży netto.

Faktura VAT marża dla kupującego – kiedy jest wystawiana?

VAT marża to rozwiązanie, z którego mogą skorzystać tylko wybrane grupy podatników. Warto podkreślić, że wprowadzenie takiego systemu fakturowania jest dobrowolna, a co za tym idzie, przedsiębiorca samodzielnie podejmuje decyzję, czy z niej skorzysta. Kiedy wybierze tę formę rachunku, wówczas faktura VAT marża dla kupującego staje się dokumentem potwierdzającym transakcję. Według ustawy o podatku od towarów i usług, w  przypadku usług turystycznych stosuje się ją w przypadku każdego nabywcy, jeżeli podatnik:

 • działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek,
 • jednocześnie nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

Z kolei w przypadku podatników świadczących usługi polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich czy też antyków faktura VAT marża dla kupującego może być zastosowana, gdy podatnik nabył je od:

 • osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem podatku o wartości dodanej,
 • przedsiębiorców podlegających polskiemu systemowi podatkowemu pod warunkiem zwolnienia towarów od podatku,
 • podatników w przypadku opodatkowania dostawy towarów na podstawie marży,
 • podmiotów odprowadzających podatek od wartości dodanej, jeśli dostawa towarów nie podlegała opodatkowaniu,
 • podatników podatku od wartości dodanej, kiedy dostawa podlegała opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej, a nabywca dysponuje dokumentami jednoznacznie potwierdzającymi taki sposób nabycia towarów.

VAT marża – wady i zalety

Aby wybrać najkorzystniejszy system fakturowania, warto wiedzieć, z jakimi wadami i zaletami wiąże się VAT marża. Bez wątpienia do korzyści można zaliczyć niższą wartość podatku, który należy przekazać do Urzędu Skarbowego. Wiąże się to z opodatkowaniem wyłącznie marży naliczonej przez sprzedawcę lub usługodawcę. Oznacza to jednocześnie wyższe koszty uzyskania przychodu możliwe do odliczenia po stronie kupującego. Mniej informacji na fakturze, a tym samym łatwiejsza organizacja dokumentacji. Wśród wad można wymienić w przypadku sprzedającego niemożność odliczenia podatku VAT od kosztów.

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę