Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – co powinieneś o nich wiedzieć?

Stawki ryczałtu

Stawki ryczałtu pojawiają się w przypadku, gdy przedsiębiorca wybierze ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawową różnicą ryczałtu podatkowego w porównaniu z innymi formami podatkowymi jest brak możliwości odliczenia kosztów oraz uiszczanie podatku od dochodów określoną stawką.

Ryczałt stawki a rodzaje opodatkowania

Warto wspomnieć, że w polskim prawie podatkowym istnieją następujące formy rozliczeń:

 • podatek na zasadach ogólnych 18% lub 32% (18% w przypadku dochodów nieprzekraczających 85  528 zł – powyżej tej kwoty opodatkowanie wyniesie 32%)
 • podatek liniowy – 19% – stała stawka podatku niezależnie od dochodów
 • karta podatkowa – zależy od rodzaju świadczonych usług oraz wielkości zatrudnienia
 • ryczałt

Forma opodatkowania ryczałtem ma również swoje określone stawki, które zależne są od rodzaju wykonywanej działalności. Nie każdy przedsiębiorca może więc wybrać ryczałt ewidencjonowany jako sposób opodatkowania. Sprawdźmy, jakie są obecnie stawki ryczałtu.

Ryczałt ewidencjonowany stawki

Posiadamy osiem stawek ryczałtowych wyrażonych w procentach obliczanych według miesięcznego przychodu:

 • 2%
 • 3%
 • 5%
 • 8,5%
 • 10%
 • 12,5%
 • 17%
 • 20%

Trzeba pamiętać, że zryczałtowany podatek liczymy od przychodu, a sam przychód do opodatkowania można pomniejszyć o składki społeczne. Przy stosowaniu stawek ryczałtu, również składki ZUS musimy odliczyć proporcjonalnie. Koszty w działalności gospodarczej, które odliczamy np. podczas stosowaniu opodatkowania na zasadach ogólnych, w przypadku ryczałtu nie podlegają odliczeniu, czyli nie obniżają podatku.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stawki – przykład

Jak wyliczyć stawkę ryczałtową? Spójrzmy na przykład. Jan Kowalski jest nauczycielem i zarabia w zakresie świadczenia usług edukacyjnych, które polegają na udzielaniu lekcji na godziny – np. korepetycje. Reprezentuje więc wolny zawód; ma prawo do skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.  W lipcu zarobił kwotę 5000 zł. Do zapłaty ma 834,55 zł społecznych składek oraz 342,32 zł składki zdrowotnej (do odliczenia 294,78 zł). Pan Jan musi uiścić podatek do 20 dnia następnego miesiąca. Ile dokładnie będzie wynosił podatek?

Zarobione 5000 zł to przychód. Od przychodu odejmujemy 834,55 zł, czyli kwotę składek społecznych ZUS.

5000 zł – 834,55 zł = 4165,45 zł (jest to przychód do opodatkowania, czyli pomniejszony od składki społeczne.

Stosujemy stawkę ryczałtu 20%, czyli:

4165,45 x 20% = 833,09 zł

Od 833,09 zł odejmujemy 294,78 zł, czyli stawkę składki zdrowotnej.

833,09 zł –  294,78 zł = 538,31 zł

548,31 zł to zaliczka na podatek, którą musimy zapłacić do Urzędu Skarbowego.

Oczywiście trzeba pamiętać, że jeśli wykonujemy działalność opartą na dwóch czy więcej innych stawkach ryczałtu, również musimy je obliczyć proporcjonalnie. Nie można całego przychodu opodatkować jedną stawką ryczałtową.

Stawki ryczałtu wg PKD

Stawki ryczałtu zależą od wykonywanego zawodu, czyli określane są kodami PKD. Oto lista stawek przynależnych do określonych zawodów i charakteru działalności gospodarczej:

20% stawka wg przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów:

 • lekarze
 • stomatolodzy
 • technicy dentystyczni
 • weterynarze
 • położne
 • pielęgniarki
 • tłumacze
 • nauczyciele w zakresie świadczenia usług edukacyjnych

Stawkę 17% przychodów przynależy do świadczenia usług:

 • reprodukcji komputerowych nośników informacji
 • pośrednictwa w: sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet
 • sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzonej przez Internet
 • parkingowych, obsługi centrali wzywania radio-taxi
 • związanych z zakwaterowaniem
 • związanych z wydawaniem
 • pakietów gier komputerowych
 • pakietów oprogramowania systemowego
 • pakietów oprogramowania użytkowego
 • przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych
 • fotograficznych
 • poradnictwa dla dzieci dotyczącego problemów edukacyjnych
 • pomocy społecznej

Stawka 12,5% odnosi się do przychodów z usług świadczenia najmu po przekroczeniu przychodu 100 tys. zł. Natomiast stawkę ryczałtu 10% stosuje się w przypadku odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących składnikami majątku i środkami trwałymi w firmie.

8,5% to stawka dla najmu prywatnego do kwoty 100 tys. zł.

5,5%:

 • od przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
 • uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,

3,0% do przychodów:

 • z działalności gastronomicznej
 • z działalności usługowej w zakresie handlu
 • ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą
 • z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów

2% przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy.

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę