czym jest kwota wolna od zajecia i ile wynosi

Kwota wolna od zajęcia komorniczego – czym jest i ile wynosi?

Kwota wolna od zajęcia – co to jest?

Kwota wolna od zajęcia oznacza środki pieniężne zgromadzone na koncie bankowym, które nie podlegają egzekucji komorniczej.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego, a w zasadzie przepis stanowiący określoną sytuację prawną wpisany jest do Artykułu 87 z indeksem 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. o Kodeksie pracy.

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego?

Wedle ustawy o Kodeksie pracy wolna od zajęcia komorniczego jest kwota wynagrodzenia za pracę.

Dotyczy to minimalnego wynagrodzenia za pracę, które przysługuje pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy. Mowa o kwocie po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzanych przez pracodawcę. W praktyce jeśli pracownik wykonuje pracę, za którą otrzymuje pensję minimalną wynoszącą 2250 zł brutto, jego kwota wolna od potrąceń wynosi w zaokrągleniu 1634 zł. Jest to pensja minimalna na rękę dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, które nie podlega zajęciu przez komornika.

Kwota wolna od zajęć komorniczych – w jakim przypadku?

Kwota wolna od komornika pojawia się tylko w określonych okolicznościach.

Po pierwsze pracownik musi zarabiać pensję minimalną i być zatrudniony na umowę o pracę. Umowa zlecenie czy umowa o dzieło nie jest wolna od zajęcia komorniczego. Jeśli więc dłużnik otrzymał wynagrodzenie równe pensji minimalnej, czyli 1634 zł netto, ale z tytułu np. umowy o dzieło, komornik ma prawo zająć jego pieniądze. Takie formy zatrudnienia nie chronią dłużnika przed urzędnikiem sądowym próbującym wyegzekwować dług.

Zyskaj konkurencyjność z terminalami płatniczymi od PeP.

Kwota wolna od zajęcia 2019

Wspomnieliśmy kwotę wolną od zajęcia komorniczego o wysokości około 1634 zł, czyli równowartość pensji minimalnej netto w Polsce na rok 2019. Czy minimalne wynagrodzenie jest nieruchome? Tzn. w żadnych okolicznościach nie może zostać zajęte przez komornika, jeśli mówimy o pensji z tytułu umowy o pracę?

Okazuje się, że nie. Obowiązują inne przepisy dla dłużnika alimentacyjnego, a więc powód zadłużenia wpływa na kwotę wolną od zajęcia. Jeśli więc osoba popadła w długi z powodu niepłacenia alimentów, komornik ma prawo zająć 60% wynagrodzenia dłużnika, które jest pensją minimalną. Pozostawia mu więc 40% kwoty 1634 zł. Jest to równowartość  653,60 zł. Każdy inny rodzaj zadłużenia sprawia, że komornik musi zostawić dłużnikowi pełną kwotę pensji minimalnej.

Kwota wolna od zajęcia a praca w niepełnym wymiarze

Jeśli dłużnik pracuje w niepełnym wymiarze godzinowym, na przykład na 1/2 etatu, prawo chroni go tak samo przed zajęciem komorniczym. Każda kwota ponad wynagrodzenie minimalne może zostać zabrana przez komornika. Natomiast najniższe wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę jest zamrożone, tzn. nie podlega zajęciu komorniczemu. Oczywiście w przypadku pracy na połowę etatu, należy proporcjonalnie obliczyć wynagrodzenie. Dlatego dla dłużnika niealimentacyjnego kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2019 roku wynosi około 817 zł.

Ta sama zasada dotyczy 1/4, 3/4 etatu. Dla 1/4 etatu i pensji minimalnej kwota wolna od zajęcia komorniczego wyniesie 408,50 zł, a dla 3/4 będzie to  1225,50 zł. Pamiętajmy, że wciąż jest to schemat stosowany do określenia kwoty wolnej od zajęcia komorniczego dla osoby pracującej na umowę o pracę oraz dla dłużnika niealimentacyjnego. Jeśli zadłużenie powstało wskutek niepłacenia alimentów, a osoba nie pracuje na cały etat, należy wyliczyć kwotę, której nie może zabrać komornik. Możemy zrobić to według następującego wzoru.

Pensja minimalna x 1/4 etatu x 40%= kwota wolna od zajęcia komorniczego

Spójrzmy na obliczenia.

1634 zł x 1/4 x 40%= 163,4 zł

Stosując to samo równanie dla dłużnika alimentacyjnego pracującego na umowę o pracę za pensję minimalną, tak będą kształtować się poszczególne kwoty wolne od zajęcia komorniczego według wymiaru pracy:

 • Cały etat = 653,60 zł
 • 3/4 etatu = 490,20 zł
 • 1/2 etatu = 326,80 zł
 • 1/4 etatu = 163,40 zł

Podkreślmy jeszcze raz, że w przypadku umowy o dzieło lub umowy zlecenie z perspektywy przepisów Kodeksu pracy i kwoty wolnej od zajęcia komorniczego, forma zadłużenia nie jest ważna. Zarówno dłużnik alimentacyjny jak i niealimentacyjny nie może skorzystać z prawa do pozostawienia pensji minimalnej lub 40% pensji minimalnej.

Czego komornik nie może zabrać?

W artykule skupiliśmy się na wysokości pensji niepodlegającej zajęciu komorniczemu. Warto jednak wymienić kilka rzeczy, dóbr materialnych, których komornik również nie może zabrać w ramach postępowania egzekucyjnego określonych w artykule 829 dotyczącym ograniczeń przedmiotowych egzekucji w Kodeksie postępowania cywilnego:

 • niektórych przedmiotów domowych takich jak pościel, ubrania
 • żywność i zapas opału
 • “jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce […]” oraz zapasy paszy
 • narzędzia niezbędne do pracy zarobkowej dłużnika na okres jednego miesiąca, z wyłączeniem pojazdów
 • przedmioty niezbędne do nauki
 • przedmioty o znaczeniu religijnym służące do praktyk religijnych
 • produkty lecznicze, wyroby medyczne
 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika i członków jego rodziny.

Jak można wywnioskować, komornik ma całkiem spore pole do manewru w celu wyegzekwowania długu.

Dłużnik natomiast nie zostaje pozbawiony całkowicie pieniędzy. Niewielkie kwoty wolne od zajęcia mogą pomóc mu przetrwać w trudnej sytuacji finansowej.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę