Dofinansowanie z PARP (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) – jak je uzyskać?

Czym jest PARP?

PARP, czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, to agencja państwowa, która skupia swoje działania wokół realizacji programów rozwoju gospodarki. Projekty przeznaczone są dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród nich znajdują się zarówno te wspierające działalność regionalną, jak i eksport.

Dofinansowanie PARP to wsparcie ze środków unijnych, budżetu państwa czy też funduszy strukturalnych. Dzięki nim przedsiębiorcy mają szansę na wprowadzenie nowoczesnych technologii, rozwój zasobów ludzkich, a także rozwój lub rozpoczęcie działalności innowacyjnej i badawczej. Programy proponowane przez PARP odpowiadają na potrzeby zarówno nowych, jak i obecnych na rynku przedsiębiorstw z sektora MŚP. O prawidłowe funkcjonowanie instytucji dba 19 komórek organizacyjnych, w których skład wchodzą biura oraz departamenty. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą liczyć na profesjonalne podejście oraz pomoc w razie problemów. Interesariusze mają do dyspozycji bazę pytań i odpowiedzi dotyczących wybranego programu, infolinię, a także możliwość kontaktu za pomocą formularza znajdującego się na oficjalnej stronie PARP.

PARP dofinansowanie – na jakie cele?

PARP dofinansowanie to rozwiązanie dostosowane do potrzeb każdego przedsiębiorstwa. Programy zostały podzielone według etapów rozwoju, na jakich znajduje się firma, a także obszarów inwestycyjnych.

Do pierwszej grupy należą programy przeznaczone dla osób otwierających własną działalność. Jeśli przedsiębiorca ma przygotowany biznesplan i planuje wprowadzenie nowego produktu, wówczas może skorzystać zarówno z porad specjalistów oraz wsparcia mentorów, jak i dodatkowych funduszy.

Druga kategoria to PARP dotacje dla przedsiębiorstw, które szukają możliwości rozwoju swojej działalności. Bez wątpienia mogą one pomóc w zwiększeniu konkurencyjności, wejściu na rynek zagraniczny czy też podniesieniu kwalifikacji kadry pracowniczej.

Jednak to nie wszystko! Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje również wsparcie finansowe oraz doradztwo przedsiębiorcom, którzy podjęli trudną decyzję o reorganizacji, zakończeniu działalności lub przekazaniu jej w inne ręce.

Jak widać, PARP gwarantuje duże pole manewru, a w swojej ofercie posiada nie tylko dofinansowania, ale także liczne szkolenia.

Natomiast podział ze względu na obszar inwestycyjny zależy od etapu, na jakim znajduje się działalność. Firmy, które dopiero wchodzą na rynek, mogą liczyć na wsparcie w zakresie: dokapitalizowania, wejścia na rynek zagraniczny, wprowadzenia produktu (na start), rozwoju kompetencji, znalezienia partnerów biznesowych oraz nawiązania współpracy z innymi podmiotami, a także wzornictwa, czyli szeroko pojętego projektowania produktów czy też znaków towarowych.

Z kolei rozwijające się  przedsiębiorstwa znajdą odpowiednią PARP dotacje w zakresie: pożyczki na nowe inwestycje,  ekspansję rynku zagranicznego, infrastruktury, wprowadzanie nowoczesnych technologii i innowacyjnych produktów, podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz wzornictwa. Z kolei firmy dążące do reorganizacji mogą liczyć na wsparcie w finansowaniu szkoleń i szeroko pojętego rozwoju kompetencji, a także w przypadku przekazywania firmy pomoc w nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych.  Wybór jest duży. Dlatego bez wątpienia każdy znajdzie coś odpowiadającego jego potrzebom. Jednak jak uzyskać PARP dotacje?

PARP dotacje – jak je uzyskać?

Jak zostało wspomniane, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje pomoc również w przypadku finansowania szkoleń. W takiej sytuacji kwota wsparcia finansowego zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Jeżeli firma klasyfikuje się jako średnia, czyli zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub całkowity bilans roczny to mniej niż 43 mln euro, wówczas dofinansowanie wynosi 50%. Z kolei małe przedsiębiorstwa zatrudniające do 50 osób oraz uzyskujące obrót lub/i całkowity bilans roczny poniżej 10 mln euro mają szansę na sfinansowanie 70% kosztów szkolenia. Największe wsparcie mogą otrzymać mikroprzedsiębiorstwa posiadające mniej niż 10 pracowników, a obrót roczny i/lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro. W takiej sytuacji PARP dotacje na szkolenia wynosi 80%.

Jak uzyskać dofinansowanie PARP?

Spójrzmy na przykładzie środków przeznaczanych na rozwój kompetencji pracowników. Pierwszym krokiem będzie przejrzenie Bazy Usług Rozwojowych, w której znajdują się szkolenia dostępne dla wszystkich użytkowników oraz dedykowane dla wybranej grupy.

Po wybraniu odpowiedniego szkolenia można przejść na stronę Operatora Regionalnego, aby zapoznać się z zasadami finansowania. Jeśli wszystko się zgadza, kolejnym krokiem będzie zgłoszenie przedsiębiorstwa do udziału w szkoleniu za pośrednictwem serwisu BUR. Warto zaznaczyć, że może to zrobić zarówno osoba fizyczna – użytkownik instytucjonalny, jak i firma – użytkownik. Jednak każdy uczestnik szkolenia musi posiadać osobne konto, które zostanie dodane przez przedsiębiorcę do odpowiedniego kursu. Następnie należy złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie u Operatora Regionalnego. Jeśli zostanie on zaakceptowany, przedsiębiorca musi podpisać umowę, a operator wyliczyć wysokość wkładu własnego i wsparcia, jakie zostanie przekazane firmie. Po realizacji szkolenia uczestnicy wypełniają ankietę, a przedsiębiorca otrzymuje dokumenty potwierdzające udział oraz opłaty. Następnie należy je dostarczyć do operatora w celu weryfikacji. Jeśli wszystko będzie w porządku, przedsiębiorca otrzyma PARP dofinansowanie.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę