podatek progresywny zalety i wady

Podatek progresywny – zalety i wady

Jakie są rodzaje opodatkowania?

Zanim przejdziemy do omówienia charakterystyki podatku progresywnego, warto sprawdzić, jakie są w Polsce najpopularniejsze formy opodatkowania przychodu:

 • podatek progresywny, czyli podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej
 • podatek liniowy, czyli 19-procentowy podatek od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, z kapitałów pieniężnych (instrumentów finansowych), ze zbycia nieruchomości
 • zryczałtowany podatek dochodowy (ryczałty od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa).

Podatek progresywny – czym się charakteryzuje?

Progresywny podatek dochodowy określa stawkę podatku, który należy uiścić do Urzędu Skarbowego. Jak sama nazwa wskazuje podatek uzależniony jest od wysokości uzyskanego dochodu przez przedsiębiorcę. Progresywna skala podatkowa dotyczy przychodów oprocentowanych stawką 18% lub 32%. Progresywny podatek wybieramy już na samym początku zakładania działalności i jest niezmienny w trwającym roku podatkowym. Możemy jedynie przejść na podatek liniowy 19%, ale zgłoszenie do naczelnika danego urzędu skarbowego należy uczynić do 20 stycznia danego roku podatkowego. Dlaczego więc wybór odpowiedniej stawki progresywnej jest tak ważny?

Stawka progresywna a optymalizacja podatkowa

Każdy przedsiębiorca dąży do maksymalnej optymalizacji podatkowej. Można uczynić to na różne sposoby, a jednym z popularniejszych jest zwiększenie kosztów np. poprzez zakup samochodu finansowanego poprzez leasing. Oczywiście to tylko jeden z przykładów, ale często stosowany przez przedsiębiorców, których dochód nieuchronnie zbliża się do skali podatkowej, gdzie obowiązuje 32% podatek. Jak wygląda unormowana stawka progresywna?

18% stawkę podatkową stosuje się do progu dochodów nieprzekraczających 85 528 zł w skali roku. 32-procentowy podatek na zasadach ogólny przynależy do dochodów powyżej 85 528 zł.

Zazwyczaj przedsiębiorca jest w stanie przekalkulować roczny dochód, ale zdarza się często, że dochody mogą kształtować się na granicy progu podatkowego. Nowi kontrahenci, wielkie zlecenie, nowy produkt, którego wysoka sprzedaż zaskoczyła samego właściciela firmy – w zasadzie każdy przedsiębiorca życzyłby sobie tego typu sytuacji. Stąd wspomniana optymalizacja podatkowa związana z kosztami obniżającymi przychód, redukująca dochód i w rezultacie generująca niższy podatek.

Niebezpieczeństwo wpadnięcia w drugi próg podatkowy 32% nie istnieje, gdy przedsiębiorca zdecyduje się na uiszczanie podatku dochodowego liniowego 19%. Wtedy niezależnie od uzyskiwanych dochodów obowiązuje jedna stawka. Mogą więc to być dochody na poziomie 60 000 zł lub np. na 300 000 zł rocznie – zawsze przy stawce 19%. Podatek liniowy nie posiada jednak szeregu ulg dla przedsiębiorcy, które są możliwe w podatku progresywnym.

Progresywny podatek – do kiedy należy go zapłacić?

Kiedy przedsiębiorca musi zapłacić podatek progresywny? Podatek dochodowy należy przelać na rachunek bankowy stosownego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca, jeśli przy zakładaniu działalności właściciel firmy zdecydował się na miesięczne zaliczki. Najważniejsze rozliczenie podatku dochodowego następuje raz w roku podczas zeznania podatkowego w terminie do 30 kwietnia (za poprzedni rok podatkowy). Drugą opcją jest kwartalne rozliczanie podatku progresywnego. Kwotę podatku należy uiścić miesiąc po zakończonym kwartale. Oto dokładne daty obowiązujące przez cały rok:

 1. Do 20 kwietnia
 2. Do 20 lipca
 3. Do października
 4. Do 20 stycznia

Podatek progresywny – zalety

Jakie możemy wymienić zalety podatku progresywnego. Na pewno znajdzie się ich kilka:

 • 18% podatek dochodowy do 85 528 zł dochodu niższy niż podatek liniowy
 • opłacalny przy niższych dochodach
 • sporo ulg podatkowych: ulga na internet, prorodzinna, dla osób samotnie wychowujących dzieci, rehabilitacyjne
 • odliczenie kwoty wolnej od podatku
 • zaliczki na podatek kwartalne lub miesięczne
 • możliwość rozliczenia ze współmałżonkiem

Podatek progresywny – wady

Podatek na zasadach ogólnych ma również swoje wady. Przede wszystkich jest nieopłacalny dla osób, które zarabiają spore kwoty, powyżej 100 tys. zł. W takim przypadku zdecydowanie bardziej opłacalne będzie wybranie rozliczania się według podatku liniowego. Oto kilka wad podatku progresywnego:

 • ryzyko przekroczenia progu podatkowego
 • przymus zapłacenia wysokiego podatku po wpadnięciu w 32% próg
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych

Zebraliśmy najważniejsze informacje, różnice, wady i zalety podatku progresywnego. Nie ulega jednak wątpliwości, że przy wyborze danego rodzaju podatku przedsiębiorca będzie kierował się rezultatami ekonomicznymi. Po prostu wybierze możliwie jak najbardziej opłacalne rozwiązanie podatkowe dla swojej firmy.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę