Termin wystawienia faktury – ile masz czasu na wystawienie faktury?

Obowiązek wystawienia faktury – z czego wynika?

Większość biznesmenów, szczególnie tych prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, wystawia faktury samodzielnie. Niektórzy, głównie w dużych firmach, mają od tego księgową lub odpowiednie zespoły pracowników. W przypadku tych pierwszych, ważna jest znajomość przepisów związanych z wystawianiem takich dokumentów. W poniższym tekście odpowiadamy na wiele pytań dotyczących między innymi tego, jaki jest termin wystawienia faktury.

Mówiąc o czynności, jaką jest poprawne wystawienie faktury, należy wspomnieć o podstawie prawnej, z której taki obowiązek wynika. Przewiduje go artykuł 106b ustęp 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tą normą, przedsiębiorca, a właściwie – jak ujmuje to sam akt prawny – podatnik, jest zobowiązany do wystawienia faktury dokumentującej: sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem; czy też sprzedaż wysyłkową z, jak i na terytorium kraju. Ponadto, konieczność taka zachodzi w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub wówczas, gdy przedsiębiorca otrzyma całość lub część zapłaty przed dokonaniem czynności, o której mowa we wcześniejszych punktach, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

Termin wystawienia faktury

Wielu właścicieli firm zadaje sobie pytanie, jaki mają czas na wystawienie faktury? Odpowiedź tylko z pozoru jest prosta, ponieważ przepisy wskazują na wiele szczególnych sytuacji. Co do zasady, w przypadku, gdy wystawia się fakturę osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, fakturę należy wystawić najpóźniej do 15. dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła transakcja. Ważne jest jednak w tym momencie to, czy osoba taka zażądała wystawienia faktury i kiedy dokładnie to uczyniła. Bywają bowiem sytuacje, że osoba uprawniona przypomina sobie o fakturze dopiero w kolejnym miesiącu kalendarzowym po tym, w którym dokonała zakupu towaru lub usługi. Ile dni na wystawienie faktury ma wtedy podatnik? Ustawa wskazuje, że maksymalnie 15 dni od chwili, gdy druga strona zgłosiła swoją prośbę.

Ile czasu na wystawienie faktury?

Poza uregulowaniami ogólnymi, mowa także o przepisach szczególnych i pewnych ograniczeniach czasowych. Podajmy kilka przykładów, gdzie termin na wystawienie faktury jest nieco inny niż do 15. dnia miesiąca. Mowa między innymi o świadczeniu usług budowlanych lub budowlano-montażowych – w tym przypadku termin upływa po 30 dniach od dnia wykonania takiej usługi. Do wyjątkowych sytuacji należy także dostawa gazet, książek, ulotek czy czasopism, w tej sytuacji mówimy o 60. dniach na wystawienie stosownej faktury. Jeszcze dłuższy termin uzyskują przedsiębiorcy, którzy wykonują czynności polegające na drukowaniu książek z wyłączeniem map i ulotek, a także gazet, magazynów czy czasopism.

Termin wystawienia faktury – szczególne normy

W przepisach jest mnóstwo wyjątków, a jeden z nich stanowi także 7-dniowy termin wystawienia faktury, który biegnie od określonego w umowie zakupu dnia zwrotu opakowania. Warto także wspomnieć o wszelkich fakturach abonamentowych, na dostawę prądu, gazu czy też związanych z umowami najmu, leasingu, dzierżawy, ochroną osób, stałą obsługą prawną itp. Wówczas faktura wystawiana jest w dniu upływu terminu płatności. Możemy to zaobserwować na przykład w przypadku dostawców usług telekomunikacyjnych, gdy otrzymujemy fakturę drogą mailową lub na specjalne konto klienta.

Dwie strony medalu

Termin na wystawienie faktury to jedno, ale istnieje także przepis, który określa to, kiedy najwcześniej możemy wystawić fakturę. Mowa o tym, że faktura nie powinna być wystawiona szybciej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy produktu lub wykonaniem danej usługi. Poza tym, analogiczna sytuacja dotyczy podatnika wówczas, gdy nawet otrzymał całość lub część wynagrodzenia, ale nie nastąpiła jeszcze dostawa towaru ani nie została wykonana konkretna usługa, której dotyczy faktura.

Co z fakturami zaliczkowymi?

W języku prawnym funkcjonuje takie pojęcie jak tzw. faktura zaliczkowa. Dotyczy to wypadków, w których sprzedający lub świadczący usługę przedsiębiorca otrzymał już część lub całą zapłatę. Wtedy czas na wystawienie faktury upływa nie później niż 15. dnia miesiąca kolejnego po miesiącu, w którym dokonano tej częściowej lub całkowitej zapłaty.

Terminal płatniczy za 0zł przez rok

Zamowterminal - Poradniki

Uzupełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę