metoda kasowa na jakich zasadach rozliczane sa faktury

Metoda kasowa – na jakich zasadach rozliczane są faktury?

Tylko przedsiębiorca potrafi zrozumieć powagę sytuacji, w której powstaje obowiązek zapłaty podatku VAT, a przelewu od kontrahenta nadal nie widać. Sytuacja dotyczy wykonania i dostarczenia usługi po stronie przedsiębiorcy – wtedy powstaje obowiązek podatkowy. W istocie właściciel firmy rozlicza się z wykonanej usługi, za którą nie otrzymał jeszcze pieniędzy.

W celu usprawnienia procesu i poszukiwania korzystnych warunków dla mikro i małych przedsiębiorców powstała metoda kasowa.

Czy wiesz na jakich zasadach rozliczane są faktury według metody kasowej? Sprawdźmy!

Rzeczywistość bywa brutalna, zwłaszcza dla małego przedsiębiorcy. Skuteczne realizowanie wpływów z wystawionych faktur to czasem droga przez mękę. Według badań przygotowanych przez BIG InfoMonitor, ponad 50% przedsiębiorców stosuje zasadę priorytetów zobowiązań; płacą w pierwszej kolejności za zobowiązania, za które w przypadku braku zapłaty grożą im poważne konsekwencje.

Z takich opłat należy więc wyróżnić wynagrodzenia dla pracowników oraz podatki. Faktury dla innych firm schodzą na drugi plan. Tworzy się błędne koło. Jeden przedsiębiorca nie płaci drugiemu, ponieważ z kolei trzeci kontrahent również mu nie zapłacił. W podobnych sytuacjach przedsiębiorcy szukają różnych rozwiązań – można wymienić chociażby faktoring, który z jednej strony pomaga utrzymać płynność finansową, z drugiej jednak obarczony jest dodatkowymi marżami za obsługę. Popularne są również kredyty oraz pożyczki dla firm, ale to bardzo niebezpieczna droga związana z ryzykiem zadłużenia.

Dla niektórych przedsiębiorców złotym środkiem okaże się tak zwana metoda kasowa.

Metoda kasowa VAT

Metoda kasowa VAT to sposób rozliczania podatku od towarów i usług. Skonstruowana jest w taki sposób, by rozliczanie VAT-u dla małych podatników było jak najbardziej korzystne. Warto dodać, że według ustawodawcy mały podatnik to podmiot, którego wartość sprzedaży w minionym roku podatkowym nie przekroczyła równowartości kwoty 1 200 000 euro wyrażonej w złotych. Jak więc widać, dzięki wysokiej kwocie wartości sprzedaży zapisanej w ustawie o podatku od towarów i usług, metoda kasowa dotyczy sporej grupy przedsiębiorców 

Metoda kasowa – na czym polega?

Na czym dokładnie polega metoda kasowa?

Metoda kasowa vat jest ściśle związana z obowiązkiem zapłaty podatku oraz z czasem, kiedy obowiązek podatkowy powstaje. Zanim przejdziemy do omówienia przykładów użycia metody kasowej, warto najpierw pochylić się nad zasadami obliczania zobowiązania podatkowego VAT.

Przedsiębiorca zobligowany jest do zapłaty podatku VAT do Urzędu Skarbowego w określonym terminie. Obowiązek podatkowy powstaje w dniu sprzedaży towarów i usług, czyli w dniu wystawienia faktury. Problem rodzi się w momencie, gdy naliczony podatek VAT jest bardzo wysoki, a kontrahenci nadal nie dokonali opłaty za zakup towarów lub wykonanie usługi. Wtedy przedsiębiorca zobligowany terminami podatkowymi VAT według zasady ogólnej, musi zapłacić podatek z “własnej kieszeni”, ponieważ momentem powstania obowiązku podatkowego będzie właśnie data sprzedaży – czyli dostawy towaru, czy wykonania usługi.

Metoda kasowa VAT rozwiązuje przytoczony problem. Zmienia po prostu datę powstania obowiązku podatkowego. Według metody kasowej VAT podatek od towarów i usług powstaje w momencie zapłaty należności lub części należności przez kontrahenta. Dzięki temu przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z czynnym VAT-em nie musi ujmować podatku za wystawioną fakturę w deklaracji oraz rejestrach VAT do czasu, aż odnotuje za nią opłaty.

Metoda kasowa VAT – zalety

Metoda kasowa zdecydowanie wpływa na zachowanie lepszej płynności finansowej firmy. Pozwala również na pewne zabezpieczenie się przed nieuczciwym bądź zwlekającym z płatnościami kontrahentem. Jak?

Kontrahent nie będzie mógł odliczyć podatku VAT do czasu, aż sam nie ureguluje płatności za otrzymaną fakturę. Metoda kasowa działa więc w dwie strony. Skutecznie hamuje poczynania korzystne tylko z perspektywy kontrahenta, zabezpieczając tym samym interesy wystawcy faktury VAT. Dodatkowo, pochodnym opisanych korzyści wynikających z korzystania z metody kasowej jest ochrona przed zaległościami podatkowymi, które grożą poważnymi konsekwencjami, a w najgorszym scenariuszu wszczęciem postępowania egzekucyjnego.  

Faktura – metoda kasowa a koszty

Jak wygląda sprawa faktur metody kasowej a kosztów? Podatnik, który wybrał metodę kasową może rozliczać VAT kwartalnie. Używa do tego formularza VAT-7K. W przypadku rozliczania kosztów VAT należy wiedzieć też, że przedsiębiorca używający metody kasowej i oczekujący terminowych opłat za faktury, również powinien pamiętać, by szybko realizować zobowiązania względem swoich kontrahentów. W przeciwnym razie sam nie będzie mógł odliczyć VAT, dopóki nie ureguluje należności za otrzymane faktury.

Jak zacząć korzystać z metody kasowej?

By móc korzystać z metody kasowej VAT przedsiębiorca powinien złożyć pisemne zawiadomienie w stosownym Urzędzie Skarbowym, mówiące o zamiarze rozliczania podatku VAT właśnie według opisywanej metody. Pismo musi wpłynąć do końca miesiąca poprzedzającego przyszły okres korzystania z metody kasowej.

Wady metody kasowej

Metoda kasowa nie pozostaje bynajmniej bez wad. Jest trudna w prowadzeniu, co może generować większe koszty księgowe. Trzeba też pamiętać, że jeśli kontrahent realizuje opłatę w kilku transzach, fakturę rozlicza się wielokrotnie.

Czy warto korzystać z metody kasowej VAT?

Każdy przedsiębiorca powinien sam, lub ze wsparciem profesjonalistów zdecydować, w jaki sposób rozliczać się z podatku VAT. Ta kwestia zależna jest od charakterystyki prowadzonego biznesu. Na pewno doradcy podatkowi oraz księgowi potrafią doradzić optymalny system podatkowy i warto wysłuchać ich opinii.

Zamowterminal - Poradniki

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Klikając w przycisk „Zamów rozmowę” oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i informacją o Administratorze danych

Chcę porozmawiać z Doradcą

Chcę porozmawiać z Doradcą - Modal

Chcę poznać ofertę

Chcę poznać ofertę